Paracetamol – Herbapol Wrocław (paracetamol) – tabl.

Co to jest Paracetamol – Herbapol Wrocław?

Jest to preparat zawierający paracetamol, lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy.

Co zawiera i jak działa Paracetamol – Herbapol Wrocław?

Substancją czynną preparatu jest paracetamol. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Po podaniu doustnym paracetamol dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim. Przenika przez łożysko a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Paracetamol – Herbapol Wrocław?

Preparat jest wskazany w bólach różnego pochodzenia: · bóle głowy, w tym bóle migrenowe · bóle zębów · bóle mięśni, kości i stawów · bolesne miesiączkowanie oraz · przeciwgorączkowo i w bólu gardła w przebiegu przeziębienia i stanów grypopodobnych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby ­ z chorobą alkoholową.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Paracetamol – Herbapol Wrocław?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 3 dni u dzieci ani dłużej niż 10 dni u dorosłych. Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu. Jeżeli stwierdzono u Ciebie niedobór enzymów: dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej przed zastosowaniem preparatu powinieneś skonsultować się z lekarzem. Należy zachować ostrożność. Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Chorzy z zaburzeniami czynności tych narządów powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu, aby wyjaśnić, czy stosowanie preparatu w ich przypadku jest właściwe. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. U osób wyniszczonych, głodzonych lub regularnie spożywających alkohol istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Paracetamol – Herbapol Wrocław

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i młodzież po 12. roku życia: 500–1000 mg (1–2 tabletek) co 4–6 godzin. Nie stosować więcej niż 4 g na dobę (8 tabletek). W leczeniu krótkotrwałym u dorosłych maksymalna dawka paracetamolu wynosi 4 g na dobę a w leczeniu długotrwałym 2,6 g na dobę. Dzieci 6.–12. roku życia: 250–500 mg (0,5–1 tabletki) co 4–6 godzin, nie częściej niż 4 razy na dobę. U dzieci dawkę ustala się w zależności od masy ciała; jednorazowo 10–15 mg/kg masy ciała. Maksymalna dawka dobowa wynosi 65 mg/kg masy ciała. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 3 dni u dzieci ani dłużej niż 10 dni u dorosłych. Przyjmowanie preparatu w trakcie posiłku spowalnia wchłanianie paracetamolu.

Czy można stosować Paracetamol – Herbapol Wrocław w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży jest możliwe tylko w razie zdecydowanej konieczności. Przed zastosowaniem preparatu w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych). Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień. Stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne i alkohol stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu. Paracetamol nasila ośrodkowe działanie kofeiny. Metoklopramid zwiększa szybkość wchłaniania paracetamolu, a leki cholinolityczne opóźniają jego wchłanianie. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Paracetamol-Herbapol Wrocław może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe działania niepożądane obejmują: nudności, wymioty, biegunkę, ból brzucha, pieczenie w nadbrzuszu, ból głowy, senność, zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka, powiększenie wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, agranulocytoza, methemoglobinemia). Możliwe skórne reakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, pokrzywka, rumień.