Paracetamol Polfa Łódź (paracetamol) – tabl.

Co to jest Paracetamol Polfa Łódź?

Jest to preparat zawierający paracetamol, lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy.

Co zawiera i jak działa Paracetamol Polfa Łódź?

Substancją czynną preparatu jest paracetamol. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Po podaniu doustnym paracetamol dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim. Maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest w ciągu 30–60 minut po podaniu. Paracetamol przenika przez łożysko a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Paracetamol Polfa Łódź?

Preparat jest wskazany w bólach różnego pochodzenia: · bóle głowy, w tym bóle migrenowe · bóle mięśni, kości i stawów · bolesne miesiączkowanie · bóle pourazowe oraz bóle po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych oraz · przeciwgorączkowo w stanach grypopodobnych i przeziębieniach.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby ­ z chorobą alkoholową.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Paracetamol Polfa Łódź?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu. Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. U osób wyniszczonych, głodzonych lub regularnie spożywających alkohol istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 10 dni. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat zawiera sorbitol; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinny stosować preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Paracetamol Polfa Łódź

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i młodzież po 12. roku życia: 500–1000 mg (1–2 tabletek) co 4 godziny, do 4 razy na dobę. W leczeniu krótkotrwałym (do 3 dni) maksymalna dawka paracetamolu wynosi 4 g na dobę (8 tabletek) w dawkach podzielonych W leczeniu długotrwałym (do 10 dni) maksymalna dawka paracetamolu wynosi 2,5 g na dobę (5 tabletek) w dawkach podzielonych. Należy zachować co najmniej 4 godzinną przerwę pomiędzy przyjęciem kolejnych dawek. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować preparatu dłużej niż 10 dni. Przyjmowanie preparatu w trakcie posiłku spowalnia wchłanianie paracetamolu.

Czy można stosować Paracetamol Polfa Łódź w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią jest możliwe tylko w razie zdecydowanej konieczności. Przed zastosowaniem preparatu w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych). Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu. Metoklopramid i inne preparaty nasilające perystaltykę przewodu pokarmowego zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu. Preparaty hamujące perystaltykę przewodu pokarmowego opóźniają wchłanianie paracetamolu. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki. Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne i alkohol stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek. Stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) u osób z zaburzeniami czynności nerek może spowodować dalsze pogorszenie ich czynności i nasilenie niewydolności. Paracetamol może nasilać działania toksyczne chloramfenikolu i zydowudyny. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Paracetamol Polfa Łódź może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe działania niepożądane obejmują: nudności, wymioty, biegunka, zaburzenia czynności nerek i/lub wątroby, powiększenie wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, agranulocytoza, leukopenia). Możliwe skórne reakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, pokrzywka, rumień, zapalenia skóry.