Paracetamol Polfarmex (paracetamol) – tabl.

Co to jest Paracetamol Polfarmex?

Jest to preparat zawierający paracetamol, lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy.

Co zawiera i jak działa Paracetamol Polfarmex?

Substancją czynną preparatu jest paracetamol. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Po podaniu doustnym paracetamol dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim. Maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest w ciągu 30–60 minut po podaniu. Paracetamol przenika przez łożysko a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Paracetamol Polfarmex?

Preparat jest wskazany w leczeniu bólów różnego pochodzenia, takich jak np.: · bóle mięśni, kości i stawów · nerwobóle · bóle pleców, bóle barku · bóle głowy, w tym bóle migrenowe · bolesne miesiączkowanie · bóle zębów oraz · przeciwgorączkowo w przebiegu przeziębienia i grypy.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby ­ z wirusowym zapaleniem wątroby ­ z chorobą alkoholową. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci do 12. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Paracetamol Polfarmex?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu. Jeżeli stwierdzono u Ciebie niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej należy zachować ostrożność. U osób z niedoborem tego enzymu paracetamol może spowodować hemolizę krwinek czerwonych. Przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 10 dni w leczeniu dolegliwości bólowych ani dłużej niż 3 dni w leczeniu przeciwgorączkowym (nie dłużej niż 2 dni w przypadku bólu gardła). Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby oraz u osób chorych na astmę oskrzelową. Osoby uczulone na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub inne salicylany powinny zachować ostrożność, ponieważ niewielki odsetek tej grupy (do 5%) może również być uczulony na paracetamol. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. U osób wyniszczonych, głodzonych lub regularnie spożywających alkohol istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Paracetamol Polfarmex

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i młodzież po 12. roku życia: ­ doraźnie przeciwbólowo i przeciwgorączkowo 500–1000 mg (1–2 tabletek), zwykle 500 mg (1 tabletka) 3–4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny; ­ w bólach przewlekłych: 500–750 mg co 4–6 godzin. Średnia dawka dobowa wynosi 2 g (4 tabletki). U dorosłych w leczeniu krótkotrwałym maksymalna dawka paracetamolu wynosi 4 g na dobę a w leczeniu długotrwałym 2,6 g na dobę. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 10 dni w leczeniu dolegliwości bólowych ani dłużej niż 3 dni w leczeniu przeciwgorączkowym (nie dłużej niż 2 dni w przypadku bólu gardła). Nie należy stosować preparatu u dzieci do 12. roku życia. Przyjmowanie preparatu w trakcie posiłku spowalnia wchłanianie paracetamolu.

Czy można stosować Paracetamol Polfarmex w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią jest możliwe tylko w razie zdecydowanej konieczności. Przed zastosowaniem preparatu w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych). Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu stosowania leków z tej grupy może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki. Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne i alkohol stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek. Paracetamol może nasilać toksyczne działania chloramfenikolu. Metoklopramid i inne preparaty nasilające perystaltykę przewodu pokarmowego zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Cymetydyna, probenecyd, antypiryna, salicylamid, izoniazyd, ranitydyna, propranolol wydłużają okres działania paracetamolu. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu. Stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Paracetamol Polfarmex może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe działania niepożądane obejmują: nudności, wymioty, pieczenie w nadbrzuszu, zapalenie trzustki, zaburzenia czynności wątroby, powiększenie wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), zaburzenia czynności nerek (zwłaszcza stosowany długotrwale lub w dużych dawkach może spowodować kolkę nerkową lub ropomocz), zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, agranulocytoza, methemoglobinemia). Możliwe reakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, pokrzywka, rumień, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk może dotyczyć twarzy, krtani, języka i może utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli, duszność.