Penicillinum Crystallisatum TZF (penicylina benzylowa) – proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań

Co to jest Penicillinum Crystallisatum TZF?

Lek przeciwbakteryjny stosowany ogólnie. Antybiotyk beta-laktamowy stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Co zawiera i jak działa Penicillinum Crystallisatum TZF?

Substancją czynną preparatu jest penicylina benzylowa (penicylina G, benzylopenicylina). Jest to penicylina () naturalna. Po podaniu doustnym ulega unieczynnieniu pod wpływem kwasu solnego zawartego w soku żołądkowym i dlatego przeznaczona jest wyłącznie do stosowania pozajelitowego (domięśniowo lub dożylnie). Mechanizm jej działania polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co uniemożliwia namnażanie się komórek bakteryjnych. Ze względu na strukturę chemiczną penicylina benzylowa zaliczana jest do antybiotyków beta-laktamowych (), których wspólną cechą jest obecność w ich cząsteczce pierścienia beta-laktamowego. Struktura ta jest wrażliwa na działanie enzymów, tzw. beta-laktamaz, wytwarzanych przez niektóre bakterie. Enzymy te mogą powodować rozkład i unieczynnienie cząsteczek antybiotyku. Obecność beta-laktamaz w komórkach bakterii jest jedną z przyczyn oporności bakterii na działanie antybiotyków beta-laktamowych. Penicylina benzylowa jest antybiotykiem o silnym działaniu bakteriobójczym wobec wrażliwych bakterii. Przenika do tkanek i płynów ustrojowych, w tym do płynu mózgowo-rdzeniowego.

Kiedy stosować Penicillinum Crystallisatum TZF?

Preparat jest wskazany w leczeniu ciężkich zakażeń, wywołanych przez bakterie wrażliwe na penicylinę, w przypadku gdy konieczne jest uzyskanie dużego stężenia antybiotyku: · zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, przewlekłe zapalenie wsierdzia, wywołane przez paciorkowce, pneumokoki, gronkowce · ostry rzut gorączki reumatycznej wywołany przez paciorkowce · kiła rodzona lub nabyta · rzeżączka · zakażenia wywołane przez wrażliwe szczepy gronkowców · meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne antybiotyki beta-laktamowe (np. inne penicyliny, cefalosporyny).

Dawkowanie preparatu Penicillinum Crystallisatum TZF

Preparat ma postać proszku do przygotowania roztworu do wstrzyknięć domięśniowych lub dożylnych. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu chorego. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Dorośli: Zwykle stosowana dawka wynosi 1–5 mln j.m., w dawkach podzielonych, co 4–6 godzin. W ciężkich zakażeniach lekarz może zwiększyć dawkę do 20 mln j.m. na dobę, lub więcej. W ciężkich zakażeniach wywołanych przez paciorkowce, pneumokoki i gronkowce, takich jak zapalenie płuc, wsierdzia, opon mózgowo-rdzeniowych dawka minimalna wynosi 5 mln j.m. na dobę. W przypadku leczenia kiły zalecana jest hospitalizacja ze względu na konieczność częstych podań antybiotyku. Dzieci: -dzieci do 3. roku życia: 50 000–80 000 j.m./kg masy ciała na dobę, w 2–4 dawkach podzielonych (co 6–12 godzin) domięśniowo lub dożylnie. -dzieci 3.–14. roku życia: 90 000–1 200 000 j.m./kg masy ciała na dobę, w 2–4 dawkach podzielonych (co 6–12 godzin) domięśniowo lub dożylnie. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek lekarz dostosuje dawkowanie w zależności od klirensu kreatyniny; lekarz zaleci odpowiednie zmniejszenie dawki oraz wydłużenie odstępu czasowego pomiędzy dawkami. Sposób podawania: Preparat podawany jest dożylnie (wstrzyknięcie trwające 3–5 minut lub wlew dożylny) lub domięśniowo (wstrzyknięcie). Domięśniowo można podawać nie więcej niż 2 mln j.m. w jednym wstrzyknięciu. Domięśniowo preparat podaje się głęboko w mięsień pośladkowy. Należy zachować ostrożność podczas wstrzyknięć domięśniowych, aby nie uszkodzić nerwów obwodowych lub naczyń krwionośnych. Dawki większe niż 2 mln j.m. należy podawać dożylnie powoli (szybkość nie powinna przekraczać 500 000 j.m./min). Dawkę 20 mln j.m. i większe można podawać tylko w dożylnym wlewie kroplowym. W celu przygotowania roztworu preparat należy rozpuścić w odpowiedniej objętości wody do wstrzykiwań (lub jeśli wskazane w roztworze chlorku sodu) bezpośrednio przed podaniem. Podczas podawania dożylnego należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia zakrzepowego zapalenia żyły. Czas trwania leczenia: Lekarz określi czas trwania leczenia. Aby zapobiec powikłaniom, w przypadku zakażeń wywołanych przez paciorkowce leczenie powinno trwać co najmniej przez10 dni.

Czy można stosować Penicillinum Crystallisatum TZF w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne. Przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem, który oceni stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku i podejmie decyzję czy możesz stosować ten lek. Penicyliny przenikają do mleka matki.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz: · leki o działaniu bakteriostatycznym (np. chloramfenikol, antybiotyki makrolidowe, erytromycyna, tetracykliny, sulfonamidy) · inne antybiotyki · probenecyd · leki przeciwzapalne, przeciwreumatyczne, przeciwgorączkowe (zwłaszcza indometacyna, fenylobutazon, duże dawki salicylanów) · hormonalne doustne preparaty antykoncepcyjne. Nie należy równolegle stosować antybiotyków o działaniu bakteriostatycznym (takich jak np. chloramfenikol, erytromycyna, sulfonamidy, tetracykliny, antybiotyki makrolidowe) ponieważ mogą one osłabić bakteriobójcze działanie penicyliny. Możliwe są interakcje z równolegle stosowanymi innymi antybiotykami. Probenecyd oraz leki przeciwzapalne, przeciwreumatyczne, przeciwgorączkowe (zwłaszcza indometacyna, fenylobutazon, salicylany) mogą opóźniać wydalanie penicyliny co może powodować nasilenie i przedłużenie czasu jej działania. Penicylina benzylowa może zmniejszać skuteczność działania hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych (należy skonsultować się z lekarzem). Benzylopenicyliny nie należy mieszać w jednej strzykawce z innymi lekami. Wpływ penicyliny benzylowej na wyniki badań laboratoryjnych: -preparat może powodować fałszywie dodatni wynik testu Coombsa.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Penicillinum Crystallisatum TZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe jest wystąpienie następujących działań niepożądanych: zaburzenia rytmu serca, nadkażenia opornymi bakteriami i drożdżakami, w tym kandydoza skóry i błon śluzowych, rzekomobłoniaste zapalenie jelit (objawiające się biegunką), eozynofilia, małopłytkowość, leukopenia/agranulocytoza (zmniejszenie liczby krwinek białych czyli leukocytów/znaczne zmniejszenie liczby wszystkich granulocytów), niedokrwistość hemolityczna, fałszywie dodatni wynik testu Coombsa, zawroty i ból głowy, pobudzenie, nadmierna ruchliwość, drżenie, senność, splątanie, (objawy zatrucia potasem, takie jak śpiączka, drgawki, wzmożone odruchy mogą pojawić się u chorych z niewydolnością nerek stosujących duże dawki preparatu), zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi, zaburzenia czynności nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek (u chorych z wcześniejszymi zaburzeniami czynności nerek lub stosujących duże dawki), reakcja Jarischa i Herxheimera u chorych na kiłę, niewielkie zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AST). W miejscu wstrzyknięcia może wystąpić ból, zaczerwienienie a po podaniach wielokrotnych może pojawić się zwłóknienie oraz atrofia mięśnia, zakrzepowa zapalenie żyły. Możliwe reakcje nadwrażliwości (w tym ciężkie reakcje anafilaktyczne), takie jak: wysypka, pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy (możliwy obrzęk ust, języka, gardła, krtani utrudniający oddychanie), choroba posurowicza, wstrząs anafilaktyczny, astma, skurcz krtani, objawy żołądkowo-jelitowe, a także ciężkie reakcje skórne (złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna). Ciężkie reakcje nadwrażliwości z reguły dotyczą chorych uczulonych na wiele alergenów (zwłaszcza w przypadku gdy penicylina stosowana jest pozajelitowo). Jeżeli wystąpią pierwsze objawy którejkolwiek z powyższych reakcji nadwrażliwości należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.