Pernazinum (perazyna) – tabl.

Co to jest Pernazinum?

Lek neuroleptyczny z grupy pochodnych fenotiazyny.

Co zawiera i jak działa Pernazinum?

Perazyna to pochodna fenotiazyny, wykazująca umiarkowane działanie uspokajające, przeciwautystyczne, przeciwwytwórcze, w słabym stopniu działanie aktywizujące. Nieznacznie wpływa na układ pozapiramidowy i wegetatywny. Wykazuje również działanie przeciwhistaminowe, spazmolityczne i przeciwwymiotne. Perazyna jest uważana w Polsce za lek pierwszego wyboru w leczeniu zespołów urojeniowych ze względu na małą toksyczność i zrównoważony profil działania.

Kiedy stosować Pernazinum?

Preparat jest wskazany w leczeniu: · ostrej i przewlekłej schizofrenii · ostrych zaburzeń psychicznych z omamami, urojeniami, lękami, utratą poczucia osobowości · katatonii · manii · pobudzenia psychomotorycznego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu są również: · ciężkie uszkodzenie szpiku kostnego lub komórek krwi · złośliwy zespół neuroleptyczny w wywiadzie · stany śpiączkowe · ciąża i okres karmienia piersią · ostre zatrucie lekami nasennymi, opioidami, innymi lekami neuroleptycznymi, lekami uspokajającymi, lekami przeciwdepresyjnymi, alkoholem · guzy zależne od prolaktyny.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Pernazinum?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Perazynę należy stosować ostrożnie, pod nadzorem lekarza i po dokładnym rozważeniu celowości leczenia w następujących przypadkach: · leukopenia · padaczka, ponieważ perazyna obniża próg drgawkowy i może zwiększać częstotliwość napadów, szczególnie kiedy leczenie rozpoczyna się od dużych dawek, szybko zwiększa się stosowana dawka lub chory nagle przerwie stosowanie preparatu · jaskra, przerost gruczołu krokowego, ze względu na cholinolityczne działanie preparatu · niewydolność wątroby · zaawansowana choroba niedokrwienna serca, świeży zawał serca · niedociśnienie ortostatyczne, zwłaszcza na początku leczenia · ciężkie niedociśnienie · guzy zależne od prolaktyny, ponieważ preparat powoduje zwiększenie jej wydzielania · zwężenie odźwiernika. Przed rozpoczęciem leczenia oraz co 6 miesięcy w przypadku długotrwałego przyjmowania, należy wykonywać badanie morfologii krwi ponieważ w trakcie stosowania preparatu obserwowano przypadki leukocytozy i agranulocytozy. Jeśli wystąpi gorączka, należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skontaktować się z lekarzem, gdyż może być ona objawem zagrażającego życiu tak zwanego złośliwego zespołu neuroleptycznego. Inne objawy to: · sztywność mięśni · zmiany stanu świadomości · niestabilność układu autonomicznego (niestabilny puls lub ciśnienie krwi, tachykardia, nadmierna potliwość i zaburzenia rytmu serca). W trakcie leczenie należy wykonywać okresowo następujące badania: · pomiar stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą · kontrola ciśnienia tętniczego krwi oraz obserwacja pod kątem niemiarowości pracy serca (EKG), szczególnie u osób w podeszłym wieku oraz z chorobami lub wadami serca · próby czynnościowe wątroby na początku leczenia i po 6 miesiącach; jeśli praca wątroby ulegnie pogorszeniu, lekarz prawdopodobnie zaleci zmniejszenie dawki preparatu. Należy zachować ostrożność: · u osób z organicznym uszkodzeniem mózgu, schorzeniami naczyń mózgu, depresją · u osób w podeszłym wieku, gdyż są one bardziej narażone na wystąpienie objawów pozapiramidowych, późnych dyskinez, niedociśnienia ortostatycznego; działanie uspokajające jest u tych osób silniejsze. Aby uniknąć skutków wystąpienia nadwrażliwości na światło, należy podczas leczenia unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: Preparat zawiera laktozę; nie powinien być stosowany u osób z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Podczas jego stosowania zachowaj ostrożność!

Czy można stosować Pernazinum w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Stosowanie preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Podawanie razem z innymi neuroleptykami nasila ich działanie przeciwpsychotyczne i zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Należy zachować ostrożność stosując równolegle: · cymetydynę, gdyż zwiększa ona dostępność biologiczną perazyny · węglan litu, ponieważ zwiększa on ryzyko wystąpienia powikłań, uszkodzenia układu nerwowego i hiperglikemii · b-adrenolityki, ponieważ nasila się ich działanie hipotensyjne · leki o działaniu cholinolitycznym (np. atropina), gdyż zwiększa się ryzyko majaczenia i osłabia działanie przeciwpsychotyczne · leki o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy, ponieważ zwiększa się ich działanie uspokajające i ryzyko wystąpienia powikłań oddechowych · leki przeciwpadaczkowe (karbamazepina, fenytoina), gdyż zmniejszają one działanie przeciwpsychotyczne perazyny, a ich działanie przeciwdrgawkowe ulega zmniejszeniu; podawanie fenytoiny równolegle z karbamazepiną powoduje zwiększenie ryzyka wystąpienia objawów neurotoksyczności i uszkodzenia elementów krwi · doustne leki przeciwzakrzepowe, ponieważ zmienia się profil działania przeciwzakrzepowego · opioidowe leki przeciwbólowe oraz inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, gdyż nasila się ich działanie · trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, ponieważ może nastąpić wzajemne zahamowanie wychwytu leków przez tkanki, a w przypadku selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny również znaczne zwiększenie stężenia perazyny we krwi · inhibitory MAO i środki antykoncepcyjne, gdyż osłabiają one działanie uspokajające perazyny i nasilają występujące po niej działania niepożądane · tiopental, bo wydłuża się czas jego działania · leki przeciwarytmiczne, ponieważ zwiększa się ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca. W hipotonii indukowanej perazyną nie stosować epinefryny ze względu na paradoksalny spadek ciśnienia. Nie należy podawać preparatu z lekami mielotoksycznymi (szkodliwymi dla szpiku kostnego) ze względu na zwiększone ryzyko zaburzeń hemopoezy, czyli procesu produkcji elementów krwi (fenylbutazon, aminofenazon, chloramfenikol). Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Pernazinum może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z działaniami niepożądanymi należy skonsultować się z lekarzem. Bardzo często może wystąpić mlekotok. Często mogą wystąpić: zmiana ciśnienia wewnątrzgałkowego, obrzęk błony śluzowej nosa, zaparcie, trudności w oddawaniu moczu, zwiększenie masy ciała, suchość błon śluzowych jamy ustnej, nasilone pragnienie, zaburzenia czynności seksualnych. Niezbyt często mogą wystąpić: dyskinezy, zespół objawów parkinsonizmu, zaburzenia snu, niepokój, koszmary senne, dezorientacja, otępienie. Rzadko mogą wystąpić: zmiany czucia w dłoniach i stopach, napady drgawek, nadwrażliwość oczu na światło, ciężkie reakcje fototoksyczne z odkładaniem pigmentu, zapaść naczyniowa, ginekomastia, epizody majaczenia, stany splątania. Bardzo rzadko mogą wystąpić: obrzęki, agranulocytoza, objawy pozapiramidowe objawiające się akatyzją, często połączona z depresją, występującą zwykle po fazie maniakalnej psychozy, złośliwy zespół poneuroleptyczny, zaburzenia oddychania, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nudności, zgorzelinowe zapalenie jelit, toczeń rumieniowaty, cholestaza. Działania niepożądane o nieznanej częstotliwości występowania: fałszywe wyniki testów ciążowych, zaburzenia rytmu serca, obniżenie ciśnienia tętniczego, zmniejszenie liczby leukocytów i/lub płytek krwi, zmiany skórne o charakterze pokrzywki lub podrażnienia, krwawienie z nosa, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i żółtaczka, zaburzenia miesiączkowania, powiększenie gruczołów piersiowych u kobiet.