Pevaryl (ekonazol) – krem

Co to jest Pevaryl?

Lek przeciwgrzybiczy z grupy pochodnych imidazolu do stosowania miejscowego.

Co zawiera i jak działa Pevaryl?

Substancją czynną preparatu jest ekonazol, pochodna imidazolu o działaniu przeciwgrzybiczym. Skuteczny wobec wielu gatunków dermatofitów i drożdżaków oraz pleśni i innych grzybów chorobotwórczych. Działanie ekonazolu prowadzi do zahamowania syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Błona komórkowa ulega uszkodzeniu, czego konsekwencją jest śmierć komórki grzyba. Ponadto ekonazol zaburza przebieg procesów metabolicznych w komórce grzyba (procesy oksydacyjne w mitochondriach, syntezę RNA i białek). Bardzo dobrze przenika do wszystkich warstw naskórka i powierzchniowych warstw zakażonej skóry właściwej. Po podaniu miejscowym na skórę praktycznie nie wywiera działania ogólnoustrojowego.

Kiedy stosować Pevaryl?

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu grzybiczych zakażeń skóry.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Pevaryl?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę. Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem. Jeżeli wystąpią objawy nadwrażliwości należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Osoby uczulone na inne leki z grupy pochodnych imidazolu (np. ketokonazol, bifonazol, mikonazol) mogą także być uczulone na substancję czynną preparatu – ekonazol. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 16. roku życia ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu w tej grupie wiekowej. Nie stosować u dzieci do 2. roku życia. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera kwas benzoesowy (E210), który może powodować podrażnienia skóry, oczu i błon śluzowych · preparat zawiera butylohydroksyanizol (E320), który może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry), podrażnienie oczu i błon śluzowych. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Pevaryl

Preparat ma postać kremu i przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry nałożyć cienką warstwę kremu i lekko wetrzeć. Stosować 2 razy na dobę, najlepiej rano i wieczorem. W leczeniu grzybicy paznokci krem należy stosować 1 raz na dobę pod opatrunkiem okluzyjnym. Leczenie należy kontynuować do całkowitego ustąpienia objawów zakażenia. Nie stosować u dzieci do 2. roku życia. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 16. roku życia ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu w tej grupie wiekowej. Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu u osób po 65. roku życia.

Czy można stosować Pevaryl w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Preparatu nie należy stosować w pierwszym trymestrze ciąży, chyba że lekarz uzna, że jest to konieczne dla zdrowia pacjentki; może być on stosowany w drugim lub trzecim trymestrze ciąży w przypadku, gdy w ocenie lekarza potencjalne korzyści przeważają ryzyko dla płodu. Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet karmiących piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Interakcje o znaczeniu klinicznym występują rzadko. W przypadku stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryna, acenokumarol) należy skonsultować się z lekarzem, przed zastosowaniem preparatu. Lekarz prawdopodobnie zaleci regularną kontrolę parametrów krzepnięcia krwi (np. czasu protrombinowego) i w razie potrzeby dostosuje dawkowanie leków przeciwzakrzepowych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Pevaryl może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Może wystąpić: reakcje miejscowe, podrażnienie skóry, świąd, zaczerwienienie, uczucie pieczenia, miejscowe lub uogólnione reakcje alergiczne (w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka), kontaktowe zapalenie skóry. Jeżeli dojdzie do kontaktu preparatu z oczami lub błonami śluzowymi może wystąpić ich podrażnienie. Jeżeli wystąpią powyższe działania niepożądane należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.