Pirolam (cyklopiroksolamina) – żel

Co to jest Pirolam?

Lek przeciwgrzybiczy do stosowania miejscowego.

Co zawiera i jak działa Pirolam?

Substancją czynną preparatu jest cyklopiroks z olaminą. Preparat ma działanie przeciwgrzybicze, a także słabsze przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Skuteczny wobec wielu gatunków dermatofitów, pleśni, drożdżaków a także niektórych innych grzybów chorobotwórczych. Cyklopiroks zaburza transport niezbędnych substancji odżywczych do komórki, uszkadza błonę komórkową oraz hamuje niektóre procesy metaboliczne, czego konsekwencją jest śmierć komórek grzyba. Po podaniu miejscowym na skórę cyklopiroks z olaminą przenika do naskórka i mieszków włosowych, osiągając szczególnie duże stężenie w warstwie rogowej naskórka. Wchłanianie substancji czynnej do krwi jest znikome.

Kiedy stosować Pirolam?

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu grzybicy skóry gładkiej, owłosionej, grzybicy stóp, paznokci, podudzi, zakażenia bakteriami Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi oraz mykoplazmami.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Preparat jest przeznaczony tylko do stosowania zewnętrznego, miejscowo na skórę. Nie stosować w grzybiczych zakażeniach oczu ani na skórę w okolicy oczu. Nie należy stosować preparatu u dzieci do 6. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Pirolam?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę. Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. Należy unikać noszenia ubrań i obuwia, które są wykonane z materiałów nie przepuszczających wilgoci i ciepła. Każdorazowo po umyciu, chorobowo zmienione miejsca należy dokładnie osuszyć. Nie należy drapać swędzących, zakażonych obszarów skóry. Należy przestrzegać zasad higieny osobistej. Zaleca się stosowanie pranie ręczników w temperaturze 90 st. C lub stosowanie ręczników jednorazowych. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Pirolam

Preparat ma postać płynu, zawiesiny lub żelu i przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę. Preparat należy stosować na uprzednio umytą i osuszoną skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Stosować 2 razy na dobę na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry, lekko wetrzeć lub pozostawić do wyschnięcia. Aby zapobiec nawrotom choroby zaleca się kontynuowanie stosowania preparatu jeszcze przez 10 dni po ustąpieniu objawów. Jeżeli zmiany nie ustąpią po 4 tygodniach leczenia należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować preparatu pod opatrunkiem lub plastrem (wyjątek stanowi leczenie grzybicy paznokci, gdzie po naniesieniu preparatu należy zastosować opatrunek zamknięty). Nie należy stosować preparatu u dzieci do 6. roku życia.

Czy można stosować Pirolam w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne, i w jego ocenie oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie ma danych dotyczących występowania interakcji preparatu z innymi lekami.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Pirolam może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić miejscowe reakcje (podrażnienie, pieczenie, zaczerwienienie, świąd, obrzęk).