Plendil (felodypina) – tabl. o przedł. uwalnianiu

Co to jest Plendil?

Lek blokujący kanały wapniowe. Działa głównie na naczynia krwionośne powodując zmniejszenie napięcia mięśni gładkich ścian naczyń i rozszerzenie naczyń. Obniża ciśnienie tętnicze i zmniejsza obwodowy opór naczyniowy.

Co zawiera i jak działa Plendil?

Substancją czynną preparatu jest felodypina, pochodna dihydropirydyny należąca do grupy leków zwanych antagonistami wapnia (lub blokerami kanału wapniowego). Działanie antagonistów wapnia polega na blokowaniu kanałów wapniowych, struktur umożliwiających przepływ jonów wapnia przez błonę komórkową. Felodypina blokuje napływ jonów wapnia z przestrzeni zewnątrzkomórkowej do wnętrza komórek mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych. Zwiększenie wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia jest niezbędne do skurczu komórek mięśniowych. Zablokowanie przez felodypinę kanałów wapniowych powoduje zmniejszenie napięcia ścian naczyń tętniczych i ich rozszerzenie. Bezpośrednim skutkiem takiego działania felodypiny jest obniżenie ciśnienia tętniczego. Rozszerzenie tętniczek obwodowych zmniejsza obwodowy opór naczyniowy, co odciąża serce (zmniejsza się zużycie energii przez mięsień sercowy i jego zapotrzebowanie na tlen). Felodypina zmniejsza także opór w naczyniach wieńcowych, poprawia przepływ krwi i zwiększa transport tlenu do mięśnia sercowego. Przeciwdziała skurczom naczyń wieńcowych. Poprawia tolerancję wysiłku u chorych z dławicą piersiową. Felodypina stosowana w zalecanych dawkach nie wywiera wpływu na kurczliwość serca ani na układ przewodzący serca. Działa rozkurczająco na gładkie mięśnie oddechowe. Nie wpływa na mięśniówkę przewodu pokarmowego. U chorych z nadciśnieniem tętniczym przyjmowanie preparatu 1 raz na dobę zapewnia klinicznie istotne obniżenie ciśnienia tętniczego przez 24 godziny, zarówno w pozycji stojącej jak i leżącej, w spoczynku i podczas wysiłku. Stężenie maksymalne we krwi występuje w ciągu 3–5 godzin po przyjęciu preparatu. Dostępność biologiczna wynosi ok. 15%. Uzyskanie stacjonarnego stężenia felodypiny we krwi wymaga przynajmniej 5 dni codziennego stosowania preparatu.

Kiedy stosować Plendil?

Preparat jest wskazany w leczeniu: · nadciśnienia tętniczego · stabilnej dławicy piersiowej.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie: · niewyrównana niewydolność serca · świeży zawał serca · niestabilna dławica piersiowa · zwężenie drogi odpływu z serca · hemodynamicznie istotne zwężenie zastawek · wstrząs kardiogenny. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu w okresie ciąży. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Plendil?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat, podobnie jak inne leki rozszerzające naczynia krwionośne, może spowodować wystąpienie znacznego niedociśnienia tętniczego, a w konsekwencji zwiększenie częstotliwości rytmu serca. U niektórych osób może to prowadzić do niedokrwienia mięśnia sercowego. U osób z tendencją do występowania zwiększonej częstotliwości rytmu serca (tachykardii) należy zachować ostrożność. U chorych z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność, ponieważ stężenie leku może ulec zwiększeniu a działanie nasileniu. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może powodować zawroty głowy, uczucie zmęczenia lub inne objawy, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Plendil

Preparat ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować 1 raz na dobę, rano, popijając wodą. Tabletki należy połykać w całości, nie wolno ich dzielić, żuć ani kruszyć. Można przyjmować na czczo lub a trakcie niewielkiego posiłku o małej zawartości tłuszczów i węglowodanów. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: Lekarz ustali dawkę w każdym przypadku indywidualnie, zwykle stosuje się dawki przedstawione poniżej. Nadciśnienie tętnicze: zwykle zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg 1 raz na dobę. W zależności od skuteczności działania, lekarz może zmniejszyć dawkę do 2,5 mg lub zwiększyć do 10 mg na dobę. Może także dodatkowo zalecić inny lek przeciwnadciśnieniowy. Dawka podtrzymująca wynosi zwykle 5 mg 1 raz na dobę. Stabilna dławica piersiowa: zwykle zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg 1 raz na dobę. W razie potrzeby, lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg 1 raz na dobę. U chorych w podeszłym wieku konieczne może być dostosowanie dawkowania przez lekarza (lekarz rozważy zastosowanie mniejszej dawki). Nie ma konieczności dostosowywania dawki u chorych z zaburzeniami czynności nerek. U osób z zaburzeniami czynności wątroby działanie preparatu może ulec nasileniu co może wymagać modyfikacji dawkowania (lekarz może zalecić stosowanie mniejszych dawek). Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży.

Czy można stosować Plendil w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest przeciwwskazane. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią. Felodypina przenika do mleka kobiety karmiącej.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Preparaty zwiększające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (takie jak np. ryfampicyna, ziele dziurawca, barbiturany, fenytoina, karbamazepina, efawirenz, newirapina) mogą powodować zmniejszenie stężenia felodypiny we krwi i osłabiać jej działanie. Preparaty zmniejszające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (takie jak np. diltiazem, ketokonazol, itrakonazol, inhibitory proteazy takie jak np. rytonawir, erytromycyna, cymetydyna, flawonoidy soku grejpfrutowego) mogą hamować metabolizm felodypiny i powodować zwiększenie jej stężenia we krwi oraz nasilenie działania. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać soku grejpfrutowego ani grejpfrutów, ponieważ mogą one przyczyniać się do zwiększenia stężenia felodypiny we krwi i nasilać jej działanie. Felodypina może zwiększać stężenie takrolimusu (w razie konieczności równoległego stosowania tych preparatów należy kontrolować stężenie takrolimusu; konieczna może być modyfikacja dawkowania takrolimusu). Felodypina nie wpływa na stężenie cyklosporyny we krwi.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Plendil, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Najczęściej występującym działaniem niepożądanym są obrzęki obwodowe, w tym wokół kostek. Do często lub niezbyt często występujących działań niepożądanych należą: zaczerwienienie twarzy z uczuciem gorąca, bóle i zawroty głowy, uczucie mrowienia lub drętwienia (parestezje), kołatania serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), zmęczenie, nudności, ból brzucha, wysypka, świąd. Rzadko lub bardzo rzadko: niedociśnienie tętnicze i związane z nim omdlenia, rozrost dziąseł, wymioty, bóle mięśni i stawów, impotencja, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, częstomocz, nadwrażliwość na światło, pokrzywka i inne reakcje nadwrażliwości, zapalenie naczyń, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, ust, języka, gardła, krtani w sporadycznych przypadkach mogący powodować zwężenie dróg oddechowych, utrudniać oddychanie i zagrażać życiu).