Polfungicid (chlormidazol + kwas salicylowy) – płyn do stos. na skórę

Co to jest Polfungicid?

Lek przeciwgrzybiczy z grupy pochodnych imidazolu do stosowania miejscowego.

Co zawiera i jak działa Polfungicid?

Preparat zawiera chlormidazol, pochodną imidazolu o działaniu przeciwgrzybiczym, oraz kwas salicylowy. Chlormidazol jest skuteczny wobec wielu gatunków dermatofitów, drożdżaków oraz innych grzybów chorobotwórczych. Działanie chlormidazolu prowadzi do zahamowania syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Błona komórkowa ulega uszkodzeniu, czego konsekwencją jest śmierć komórki grzyba. Chlormidazol wykazuje także ograniczone działanie przeciwbakteryjne. Zawarty w preparacie kwas salicylowy wykazuje działanie bakteriostatyczne, grzybobójcze i keratolityczne, nasilając działanie chlormidazolu.

Kiedy stosować Polfungicid?

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu grzybiczych i bakteryjnych zakażeń paznokci i skóry, takich jak grzybice międzypalcowe i przypaznokciowe.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Polfungicid?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę i na paznokcie. Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. W razie przypadkowego kontaktu preparatu z oczami lub błonami śluzowymi należy przepłukać je dużą ilością wody. Zawarty w preparacie kwas salicylowy może wpływać na zmianę przenikania przez skórę innych stosowanych równolegle substancji. Należy unikać równoległego stosowania innych preparatów (w tym także kosmetyków) na tym samym obszarze skóry. Jeżeli wystąpi zaczerwienienie, pieczenia lub świąd skóry, należy przerwać stosowanie preparatu. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Polfungicid

Preparat ma postać płynu i przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Zmieniony chorobowo obszar pędzlować płynem 2–3 razy na dobę.

Czy można stosować Polfungicid w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę powinnaś skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie na zlecenie lekarza, gdy w jego opinii oczekiwana korzyść dla matki jest większa niż potencjalne zagrożenie dla płodu. Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Zawarty w preparacie kwas salicylowy może wpływać na zmianę przepuszczalności skóry dla innych stosowanych równolegle substancji (leków, kosmetyków).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Polfungicid może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić objawy miejscowego podrażnienia skóry, takie jak zaczerwienienie, pieczenie, świąd. W razie ich wystąpienia należy zaprzestać stosowania preparatu.