Polopiryna Complex (kwas acetylosalicylowy + chlorfenamina + fenylefryna) – proszek do sporz. roztworu doustnego

Co to jest Polopiryna Complex?

Preparat złożony o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym, przeciwhistaminowym oraz obkurczającym naczynia.

Co zawiera i jak działa Polopiryna Complex?

Jest to preparat złożony zawierający kwas acetylosalicylowy, fenylefrynę i chlorffeniraminę. Kwas acetylosalicylowy zaliczany jest do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Podobnie jak wiele innych NLPZ wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz hamujące agregację płytek krwi. Podstawą mechanizmu działania kwasu acetylosalicylowego jest hamowanie aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2), enzymów biorących udział w syntezie prostaglandyn oraz tromboksanu z lipidów błon komórkowych. Prostaglandyny odgrywają znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego, a tromboksan stymuluje agregację płytek krwi oraz skurcz naczyń krwionośnych (co może przyczyniać się do powstawania zakrzepów i zatorów). Zahamowanie zwiększonej syntezy prostaglandyn leży u podstaw przeciwbólowego i przeciwzapalnego działania kwasu acetylosalicylowego, a hamowanie syntezy tromboksanu u podstaw jego przeciwagregacyjnego działania. Kwas acetylosalicylowy stosowany w małych dawkach (zwykle 75–150 mg na dobę) hamuje aktywność płytkowej COX-1. Prowadzi to do zahamowania syntezy tromboksanu, zmniejszenia zdolności płytek do agregacji i hamowania zależnego od tromboksanu skurczu naczyń. Aktywność COX-1 hamowana jest przez kwas acetylosalicylowy w sposób nieodwracalny i utrzymuje się przez cały czas życia płytki krwi tj. około 9 dni. Działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, zależne od hamowania aktywności indukowanej stanem zapalnym COX-2, wymaga stosowania większych dawek kwasu acetylosalicylowego (zwykle 2–6 g na dobę). Szybkość wchłaniania kwasu acetylosalicylowego z przewodu pokarmowego zależy od stosowanej postaci farmaceutycznej. Fenylefryna to lek z grupy sympatykomimetyków, aktywujący receptory adrenergiczne typu alfa. Fenylefryna poprzez aktywację receptorów adrenergicznych mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych powoduje obkurczenie naczyń oraz zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. W ten sposób wspomaga udrażnianie nosa. Chlorfenamina, lek przeciwhistaminowy, blokuje receptory histaminowe typu 1 (H1). Hamuje w ten sposób działanie histaminy i łagodzi zależne od histaminy objawy reakcji alergicznej, takie jak kichanie, wyciek z nosa, obrzęk i świąd błon śluzowych, łzawienie. Działa także uspokajająco i nasennie, ułatwia zasypianie.

Kiedy stosować Polopiryna Complex?

Preparat jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów przeziębienia i grypy takich jak: · gorączka · dreszcze · ból gardła · bóle mięśniowe i kostno-stawowe · bóle głowy (spowodowane między innymi zmniejszeniem drożności zatok przynosowych w wyniku obrzęku błony śluzowej nosa i zmniejszenia jego drożności) · obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa · nadmierna wydzielina śluzowa z nosa · kichanie · łzawienie oczu.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu są również: · nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne przebiegająca z takimi objawami jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs · astma oskrzelowa, przewlekłe choroby układu oddechowego, obrzęk błony śluzowej nosa, ponieważ u osób z tymi chorobami częściej niż u innych może dochodzić do napadów astmy, ograniczonych obrzęków skóry i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy) oraz pokrzywki · czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może dochodzić do aktywacji choroby wrzodowej lub do krwawienia z przewodu pokarmowego) · ciężka niewydolność nerek, wątroby lub serca · zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz równoległe stosowanie leków przeciwzakrzepowych (pochodne kumaryny, heparyna) · niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej · równoległe stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień i większych, ze względu na ryzyko nasilenia toksycznego działania na szpik kostny · równoległe stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO); stosowanie preparatu można rozpocząć najwcześniej po upływie 14 dni od odstawienia leków z tej grupy · u dzieci poniżej 16. roku życia, szczególnie w chorobach wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a · choroba sercowo-naczyniowa, nadciśnienie tętnicze · cukrzyca · jaskra z zamkniętym kątem przesączania · nadczynność tarczycy · nadmierny rozrost gruczołu krokowego · guz chromochłonny nadnerczy Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Polopiryna Complex?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie należy stosować preparatu u osób z cukrzycą, leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi z grupy pochodnych sulfonylomocznika (ze względu na nasilenie działania obniżającego stężenie cukru we krwi), lub preparatami przeciwko dnie moczanowej Należy zachować ostrożność u osób: · z zaburzeniami czynności nerek i przewlekłą niewydolnością nerek · z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i/lub toczniem rumieniowatym układowym oraz niewydolnością wątroby, ze względu na zwiększenie toksyczności salicylanów; u tych osób lekarz zaleci kontrolę czynności wątroby · równolegle stosujących metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień, ze względu na toksyczne działanie na szpik kostny · u których wystąpiły krwotoki z macicy lub nadmierne krwawienia miesiączkowe, które stosują domaciczną wkładkę antykoncepcyjną, z nadciśnieniem tętniczych oraz niewydolnością serca · z okluzyjną chorobą naczyń (w tym choroba Raynaud’a) · ze skłonnością do retencji moczu · z jaskrą. W następujących przypadkach lekarz rozważy stosunek korzyści wynikających ze stosowania preparatu do ryzyka: · zaburzenia nerek lub płuc · zapalenie lub rozstrzeń oskrzeli · zaburzenia sercowo-naczyniowe (rzadkoskurcz, idiopatyczna hipotonia ortostatyczna, miażdżyca tętnic mózgowych) · zapalenie trzustki · bliznowaciejący wrzód trawienny · niedrożność odźwiernika dwunastnicy · niedokrwistość · choroby tarczycy · osoby z padaczką · osoby wrażliwe na działanie uspokajające. W przypadku osób równolegle stosujących następujące leki: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, maprotylina, inne leki o działaniu antycholinergicznym oraz chlorfeniramina, w razie wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Osoby te narażone są na wystąpienie porażennej niedrożności jelit podczas stosowania preparatu. Preparat należy odstawić na 5 do 7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, ze względu na ryzyko wydłużonego czasu krwawienia podczas i po zabiegu. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego. Leki z tej grupy mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu stosowania preparatu. Preparat może wywoływać nadwrażliwość krzyżową z innymi lekami zawierającymi substancje przeciwhistaminowe. Ze względu na obecność fenylefryny i chlorfeniraminy, preparat należy stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku. Informacje o dodatkowych składnikach preparatu. Preparat zawiera sacharozę; osoby z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny go stosować. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów: U niektórych chorych lek może zaburzać sprawność psychomotoryczną. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Dawkowanie preparatu Polopiryna Complex

Preparat ma postać saszetek z proszkiem do sporządzania roztworu doustnego. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej wody. Dorośli i młodzież po 16. roku życia: 1 saszetka co 6–8 godzin, maksymalnie 4 saszetki na dobę.

Czy można stosować Polopiryna Complex w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży (a także w okresie karmienia piersią) skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. W czasie ciąży i w okresie karmienia piersią stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie: · metotreksatu w dawkach większych niż 15 mg na tydzień · inhibitorów monoaminooksydazy (MAO); leczenie preparatem można rozpocząć po upływie co najmniej 15 dni od zakończenia stosowania leków z tej grupy. Należy zachować ostrożność stosując równolegle: · metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień, ze względu na nasilanie toksycznego działania metotreksatu na szpik kostny · leki przeciwzakrzepowe (m.in. pochodne kumaryny, heparyna) oraz trombolityczne (np. streptokinaza, alteplaza) lub inne laki hamujące agregację płytek np. tiklopidyna ze względu na nasilenie działania przeciwzakrzepowego, wydłużenie czasu krwawienia i zwiększone ryzyko wystąpienia krwotoków · inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym duże dawki salicylanów, ze względu na ryzyko uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego, wstąpienia choroby wrzodowej oraz uszkodzenia nerek · selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), ze względu na ryzyko wystąpienia krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego · leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem (np. probenecyd, benzbromaron), ponieważ następuje osłabienie działania tych preparatów · digoksynę, ze względu na zwiększenie jej stężenia we krwi i ryzyko wystąpienia toksyczności, oraz inne lek wpływające na przewodnictwo w mięśniu sercowym (glikozydy nasercowe, leki przeciwarytmiczne) · leki stosowane w leczeniu cukrzycy (np. insulina, pochodne sulfonylomocznika) ze względu na nasilenie ich działania · leki moczopędne, ponieważ następuje osłabienie ich działania; kwas acetylosalicylowy może nasilać ototoksyczne (szkodliwe dla słuchu) działanie furosemidu · glikokortykosteroidy (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona), ze względu na ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego, oraz zmniejszenia stężenia salicylanów we krwi w czasie trwania kortykoterapii, a także ryzyko przedawkowania salicylanów po jej zakończeniu · inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), ponieważ duże dawki kwasu acetylosalicylowego powodują osłabienie ich działania · kwas walproinowy, ponieważ następuje zwiększenie jego toksyczności, a także wzajemne nasilenie działania przeciwagregacyjnego obu leków · acetazolamid, ponieważ jego stężenie we krwi oraz toksyczność zwiększają się · ibuprofen, gdyż istnieją doniesienia o tym, że hamuje on antyagregacyjne działanie kwasu acetylosalicylowego · agonistów receptora alfa-adrenergicznego typu fenylefryny (dihydroergotamina, metyloergotamina, oksytocyna); takie połączenie leków nie jest zalecane, ze względu na ryzyko zbyt silnego działania obkurczającego naczynia krwionośne · leki alfa adrenolityczne, stosowane w nadciśnieniu lub w rozroście prostaty, ze względu na ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego oraz tachykardii · antagonistów receptorów beta-adrenergicznych, ponieważ ich działanie lecznicze może być hamowane, co może prowadzić do nadciśnienia tętniczegooraz nasilonej bradykardii · leki blokujące jednocześnie receptory alfa i beta (karwedilol, labetalol), ze względu na zwiększenie toksyczności fenylefryny · trójpierścieniowe i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne, ponieważ nasilają one obkurczające naczynia działanie fenylefryny · wziewne środki stosowane do znieczulenia ogólnego, ponieważ mogą one zwiększać ryzyko arytmii · leki przeciwnadciśnieniowe, ponieważ ich działanie może być antagonizowane, co prowadzi do ciężkiego nadciśnienia · leki powodujące utratę potasu z organizmu (np. furosemid), ponieważ mogą one nasilać hipokaliemię i zmniejszać wrażliwość naczyń na działanie obkurczające · siarczan atropiny · hormony tarczycy · furazolidon, prokarbazyna, parygilina, ponieważ mogą one wydłużać czas trwania i zwiększać siłę działania leków przeciwhistaminowych · leki ototoksyczne, ponieważ mogą maskować ototoksyczne działanie chlorfeniraminy · leki wywołujące nadwrażliwość na światło, ponieważ działanie to może nasilać się · fenytoinę, ponieważ chlorfeniramina może hamować jej metabolizm, co może prowadzić do zatrucia · leki nasenne, przeciwlękowe, uspokajające, opioidowe laki przeciwbólowe, neuroleptyki, ponieważ chlorfeniramina może nasilać ich działanie sedatywne. W czasie leczenia nie należy spożywać alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia owrzodzeń błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Polopiryna Complex może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. W związku z zawartością kwasu acetylosalicylowego mogą wystąpić: małopłytkowość, niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu protrombinowego, reakcje nadwrażliwości takie jak: astma, łagodne do umiarkowanych reakcje obejmujące skórę, układ oddechowy, układ sercowo naczyniowy z objawami takimi jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk (w tym obrzęk naczynioruchowy), zaburzenia oddychania i pracy serca, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa, bardzo rzadko wstrząs anafilaktyczny, zawroty głowy i szumy uszne (najczęściej jako objaw przedawkowania), ból głowy w przypadku długotrwałego stosowania, zaburzenia widzenia, zaburzenia słuchu, odwracalna utrata słuchu, zawroty głowy, niewydolność serca, potencjalnie zagrażający życiu wylew krwi do mózgu (szczególnie u osób z niekontrolowanym nadciśnieniem i/lub równolegle stosujących inne leki przeciwzakrzepowe), obrzęk płuc pochodzenia sercowego, astma oskrzelowa, niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy, perforacje, ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby (szczególnie u osób z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, toczniem rumieniowatym układowym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie), przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz i fosfatazy zasadowej, a także stężenia bilirubiny w surowicy, wykwity skórne różnego rodzaju, rzadko pęcherze lub plamica, białkomocz, obecność erytrocytów i leukocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek, gorączka. W związku z zawartością fenylefryny mogą wystąpić: Rzadko: zawał mięśnia sercowego, komorowe zaburzenia rytmu serca, obrzęk i krwotok mózgowy, obrzęk płuc (szczególnie w przypadku stosowania dużych dawek oraz u osób predysponowanych). Z nieustaloną częstością: hiperglikemia (zwiększone stężenie cukru we krwi), niepokój ruchowy, lęk, uczucie osłabienia, nerwowość, zawroty głowy, drżenia, bezsenność, drażliwość, ból głowy, po dużych dawkach: drgawki, parestezje, psychoza z halucynacjami, ból i uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, ciężka bradykardia, przyspieszona czynność serca z towarzyszącym zwiększonym oporem naczyń obwodowych (bardziej prawdopodobna u osób w podeszłym wieku i z osłabionym krążeniem mózgowym i wieńcowym), indukcja lub zaostrzenie niewydolności serca związanej z chorobą serca, kołatanie serca, nadciśnienie tętnicze, zwężenie naczyń obwodowych, prowadzące do centralizacji krążenia, marznięcie kończyn, uderzenia gorąca, niedociśnienie, spadek objętości osocza, duszność, niewydolność oddechowa, wymioty, nudności, bladość skóry, nastroszenie włosów, nasilone pocenie się, zmniejszenie objętości wydalanego moczu, retencja moczu, hipokaliemia, kwasica metaboliczna. W związku z zawartością chlofeniraminy mogą wystąpić: Często: depresja ośrodkowego układu nerwowego objawami takimi jak: ospałość, senność, ból i zawroty głowy, osłabienie zdolności psychomotorycznych, niemożność koncentracji, zmęczenie, drażliwość, nużliwość mięśni, dyskinezja twarzy, zaburzenia koordynacji, drżenia, parestezje, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, suchość w nosie i gardle, zgrubienie błony śluzowej, suchość w ustach, utrata apetytu, zaburzenie czucia smaku i zapachu, uczucie dyskomfortu związane z przewodem pokarmowym (które można ograniczyć przez przyjmowanie leku podczas posiłku), nasilone pocenie, wysypki, złuszczające zapalenie skóry, nadwrażliwość na światło, pokrzywka, retencja moczu, utrudnione oddawanie moczu. Niezbyt często lub rzadko mogą wstąpić: nieprawidłowy skład krwi (agranulocytoza, leukopenia, anemia aplastyczna, anemia hemolityczna, małopłytkowość) z objawami takimi jak: nienaturalne krwotoki, ból gardła, znużenie, reakcje nadwrażliwości, reakcja anafilaktyczna (kaszel, rudności w przełykaniu, gwałtowne bicie serca, świąd, obrzęk powiek, okolic twarzy, oczu, języka, duszność itp.), nadwrażliwość na światło, nadwrażliwość krzyżowa na inne leki, depresja, stany splątania u osób w podeszłym wieku, mialgia, sporadyczni pobudzenie paradoksalne (lęk, bezsenność, drżenie, nerwowość, delirium, napady drgawek, kołatanie serca), szumy uszne, ostre zapalenie ucha wewnętrznego, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, tachykardia (zwykle związane z przedawkowaniem), niedociśnienie, nadciśnienie, obrzęk, zagęszczenie wydzieliny oskrzeli, świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej, wypadanie włosów, impotencja, krwawienia międzymiesiączkowe.