Poltram Retard 200 (tramadol (chlorowodorek tramadolu)) – tabl. o przedł. uwalnianiu

Co to jest Poltram Retard?

Opioidowy lek o działaniu przeciwbólowym zawierający tramadol.

Kiedy stosować Poltram Retard?

Preparat jest wskazany w leczeniu bólu o średnim i dużym natężeniu.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne opioidowe leki przeciwbólowe. Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również: · ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi w tym opioidami lub lekami psychotropowymi · padaczka nie poddająca się leczeniu · równoległe stosowanie leków inhibitorów MAO (tramadolu nie należy stosować podczas i 14 dni po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO) · leczenie uzależnienia od opioidów. Nie należy stosować preparatu u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Poltram Retard?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat należy stosować ostrożnie u osób: · uzależnionych od opioidów · po urazie głowy · we wstrząsie · z zaburzeniami świadomości niewiadomego pochodzenia · z zaburzeniami oddechowymi lub zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego · z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym. · ze zwiększoną wrażliwością na leki opioidowe · z zahamowaną czynnością ośrodka oddechowego, jednocześnie stosujących leki hamujące pracę ośrodkowego układu nerwowego, szczególnie jeśli zachodzi potrzeba zastosowania u nich większej niż zalecana dawki tramadolu U osób leczonych tramadolem opisywano przypadki występowania drgawek, szczególnie u osób przyjmujących go w dużych dawkach (ponad 400 mg na dobę) lub stosujących jednocześnie leki obniżające próg drgawkowy. Osoby z padaczką w wywiadzie lub podatne na występowanie drgawek pochodzenia mózgowego mogą być leczone preparatem tylko jeśli lekarz zdecyduje o bezwzględnej konieczności takiego postępowania. Stosowanie tramadolu może prowadzić do uzależnienia (silna potrzeba ciągłego dostarczania substancji do organizmu) i rozwoju tolerancji (potrzeba stosowania coraz większych dawek leku w celu uzyskania tego samego efektu). Należy zachować ostrożność i w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem. Osoby ze skłonnością do nadużywania leków lub uzależnień powinny być leczone krótkotrwale pod ścisłą opieką lekarza. Tramadolu nie należy stosować jako terapię zastępczą u osób uzależnionych od opioidów. U osób z niewydolnością wątroby i nerek długotrwale leczonych tramadolem, wskazane jest kontrolowanie stężenia leku w osoczu. Stosowanie tramadolu równolegle z lekami wywołującymi lekkie znieczulenie ogólne nie jest wskazane ze względu na ryzyko wybudzenia pacjenta. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Opioidowe leki przeciwbólowe upośledzają sprawność psychiczną i/lub fizyczną wymaganą do wykonywania zadań potencjalnie niebezpiecznych (np. prowadzenie pojazdów czy obsługiwanie maszyn). Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas stosowania preparatu.

Dawkowanie preparatu Poltram Retard

Preparat ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dawkowanie lekarz zawsze dobiera indywidualnie w zależności od intensywności bólu i reakcji chorego. Dorośli i dzieci po 14. roku życia o masie ciała powyżej 50 kg: Zwykle stosuje się 100–200 mg 2 razy na dobę, co 12 h (maksymalnie do 400 mg na dobę). W bólach nowotworowych i pooperacyjnych konieczne może być zwiększenie dawki dobowej. U chorych po 75. roku życia lekarz prawdopodobnie zaleci odpowiednie wydłużenie odstępów między dawkami. W przypadku chorych z umiarkowaną niewydolnością nerek lub wątroby zaleca się stosowanie leku w postaci kapsułek, a nie tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Osoby z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby nie powinny stosować tego preparatu. Lek należy popić niewielką ilością płynu; zażywać niezależnie od posiłków, najlepiej rano i wieczorem. Tabletki połykać w całości, nie rozgryzać i nie kruszyć.

Czy można stosować Poltram Retard w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania preparatu w ciąży. W czasie długotrwałego stosowania preparatu nie należy karmić piersią.