Pramolan (opipramol) – tabl. powl.

Co to jest Pramolan?

Preparat o działaniu przeciwlękowym, należący do grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.

Kiedy stosować Pramolan?

Preparat jest wskazany w leczeniu zaburzeń lękowych uogólnionych i zaburzeń lękowych pod postacią somatyczną (objawiający się fizycznymi dolegliwościami).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również: · ostre zatrucie alkoholem, lekami psychotropowymi, nasennymi lub przeciwbólowymi · ostre zatrzymanie moczu · ostre delirium (majaczenie alkoholowe) · nie leczona jaskra z zamykającym się kątem przesączania · rozrost gruczołu krokowego z zaleganiem moczu · porażenne niedrożność jelita · wcześniej istniejący blok przedsionkowo-komorowy wyższego stopnia lub nadkomorowe i komorowe zaburzenia przewodzenia · równoległe lub do 14 dni od ich odstawienia stosowanie z inhibitorami monoaminooksydazy (np. selegilina, moklobemid).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Pramolan?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. W następujących przypadkach nie należy stosować preparatu: · rozrost gruczołu krokowego bez zalegania moczu · ujawniona choroba wątroby lub nerek · zwiększona tendencja do występowania drgawek (np. uszkodzenie mózgu, padaczka, alkoholizm) · niewydolność naczyń mózgowych · wcześniej występujące uszkodzenie serca, szczególnie z zaburzeniami przewodzenia. U osób z wczesnej istniejącym blokiem przedsionkowo-komorowym pierwszego stopnia lub innych zaburzeń przewodzenia nie należy stosować preparatu, chyba że możliwe jest częste wykonywanie badania EKG. U niektórych osób mogą wystąpić zmiany w obrazie krwi (neutropenia, agranulocytoza), dlatego podczas leczenia wykonuje się okresowo morfologię, szczególnie u tych osób, u których wystąpi gorączka, infekcja grypopodobna lub ból gardła. Jeżeli wystąpią skórne reakcje nadwrażliwości, należy skonsultować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci przerwanie stosowania preparatu i poinformuje o dalszym postępowaniu. Podczas długotrwałego leczenia należy okresowo badać czynność wątroby. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat zawiera laktozę; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy lub pierwotnym niedoborem laktazy nie powinny stosować preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Podczas jego stosowania zachowaj ostrożność!

Dawkowanie preparatu Pramolan

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli. Zwykle stosuje się 50 mg rano i w południe, 100 mg wieczorem. Lekarz może również zalecić zmniejszenie dawki do 50-100 mg/dobę i zalecić stosowanie tylko 1 ×/dobę, najczęściej na noc lub zalecić zwiększenie dawki do maksymalnie 100 mg do 3 ×/dobę. Leczenie trwa zwykle przez 1-2 miesięcy. Dzieci po 6. roku życia. Zwykle 3 mg/kg masy ciała/dobę, maksymalnie 100 mg/dobę. Preparat należy stosować podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.

Czy można stosować Pramolan w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. U kobiet w ciąży, zwłaszcza w I trymestrze, preparatu nie należy stosować, poza przypadkami kiedy lekarz uzna, że korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Preparatu nie należy stosować w czasie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy zachować ostrożność podczas równoległego stosowania leków z grupy neuroleptyków, leków nasennych i uspokajających, a także podczas znieczulenia ogólnego; istnieje ryzyko nadmiernego hamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego. Działanie silnych leków o działaniu cholinolitycznym (np. fenotiazyny, leki stosowane w chorobie Parkinsona) może ulec nasileniu pod wpływem opipramolu. Równoległe stosowanie z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) jest przeciwwskazane, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, który stanowi zagrożenie zdrowia i życia chorego. Podczas równoległego stosowania fluwoksaminy lub fluoksetyny lekarz może zalecić zmniejszenie dawki opipramolu. Równoległe stosowanie z alkoholem może powodować senność. Leczenie opipramolem można rozpocząć po 14 dniach od zakończenia stosowania inhibitorów monoaminooksydazy (np. moklobemid, selegilina); inhibitory MAO można wprowadzić do leczenia po 14 dniach od odstawienia opipramolu. Równoległe stosowanie laków z następujących grup może powodować, że będą one wzajemnie z opipramolem wpływać na swoje stężenia we krwi: · beta-adrenolityki (np. propranolol) · leki przeciwarytmiczne klasy Ia · trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne · leki wpływające na metabolizm wątrobowy. Barbiturany i leki przeciwdrgawkowe mogą zmniejszać stężenie opipramolu we krwi i osłabiać jego działanie. Lekarz może zalecić zwiększenie jego dawki. Neuroleptyki (np. risperidon, haloperidol) mogą zwiększać stężenie opipramolu we krwi, może być konieczne zmniejszenie dawki przez lekarza.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Pramolan może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Często mogą wystąpić: zmęczenie, suchość błony śluzowej jamy ustnej, uczucie niedrożności nosa, niedociśnienie, ortostatyczny spadek ciśnienia tętniczego. Niezbyt często mogą wystąpić: zawroty głowy, senność, zaburzenia oddawania moczu, zaburzenia akomodacji, drżenia, zwiększenie masy ciała, pragnienie, tachykardia, uczucie kołatania serca, zaparcie, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, skórne reakcje alergiczne, zaburzenia wzwodu, zaburzenia ejakulacji. Rzadko mogą wystąpić: zmiany parametrów krwi (może wystąpić leukopenia), pobudzenie, bóle głowy, parestezje, splątanie, delirium, pocenie się, zaburzenia snu, zapaść, zaburzenia przewodzenia, nasilenie istniejącej niewydolności serca, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaburzenia smaku, porażenna niedrożność jelit, nudności, wymioty, obrzęki, zatrzymanie moczu, mlekotok. Bardzo rzadko mogą wystąpić: agranulocytoza, drgawki, akatyzja (pobudzenie ruchowe), dyskinezy (nieskoordynowane i niezależne od woli ruchy ciała), ataksja (zaburzenia koordynacji ruchowej ciała), polineuropatie (uszkodzenia nerwów obwodowych), napad jaskry, niepokój, ciężkie zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka i przewlekłe uszkodzenie wątroby (po długotrwałym stosowaniu), utrata włosów.