Procto-Hemolan (lidokaina + tribenozyd) – krem

Co to jest Procto-Hemolan?

Preparat złożony, zawierający lek o działaniu miejscowo znieczulającym (lidokaina) oraz lek wzmacniający włosowate naczynia krwionośne (tribenozyd). Preparat stosowany jest miejscowo w łagodzeniu objawów żylaków odbytu.

Co zawiera i jak działa Procto-Hemolan?

Jest to preparat złożony zawierający lidokainę, lek miejscowo znieczulający o budowie amidowej oraz tribenozyd, lek działający osłaniająco na naczynia włosowate. Lidokaina hamuje powstawanie i przewodzenie impulsów nerwowych. Działa poprzez blokowanie kanałów sodowych, specjalnych struktur w błonach komórek nerwowych. Zablokowanie przepływu jonów sodu przez błonę komórkową neuronu uniemożliwia jej depolaryzację, a zatem zapoczątkowanie i przewodzenie impulsu nerwowego. Lidokaina działa na zakończenia bólowe i nerwy czuciowe, należy do leków o szybkim początku działania. Podawana jest wyłącznie drogą pozajelitową. Lidokaina zawarta w preparacie łagodzi świąd, pieczenie i ból spowodowane żylakami odbytu. Tribenozyd działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, przeciwbólowo, przeciwświądowo, a także przeciwdziała uszkodzeniom śródbłonka naczyniowego. Zmniejsza przepuszczalność oraz poprawia napięcie ścian naczyń krwionośnych. Preparat ma działanie miejscowe i praktycznie nie wywiera działania ogólnoustrojowego.

Kiedy stosować Procto-Hemolan?

Preparat wskazany jest w leczeniu zewnętrznych i wewnętrznych żylaków odbytu.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne leki miejscowo znieczulające o budowie amidowej (takie jak np. prylokaina, bupiwakaina). Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Procto-Hemolan?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest do stosowania miejscowego, doodbytniczo. Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem. Po każdym zastosowaniu preparatu należy dokładnie umyć ręce. Należy przestrzegać zasad higieny osobistej. Podczas leczenia należy zapobiegać zaburzeniom wypróżniania. Jeżeli po 7 dniach stosowania preparatu objawy nie ustąpią lub nasilą się należy skonsultować się z lekarzem. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat w postaci kremu zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu, które mogą powodować wystąpienie reakcji nadwrażliwości (w tym rzadko wystąpienie skurczu oskrzeli), ­ preparat w postaci kremu zawiera alkohol cetylowy, który może powodować miejscowe reakcje skórne (w tym kontaktowe zapalenie skóry). Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Procto-Hemolan

Preparat ma postać kremu. Przeznaczony jest do stosowania miejscowego, doodbytniczo. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Doodbytniczo: za pomocą aplikatora dołączonego do opakowania nakładać krem (pasmo o długości ok. 1 cm) 2 razy na dobę (rano i wieczorem) na miejsce zmienione chorobowo, do momentu ustąpienia ostrych objawów, następnie stosować 1 raz na dobę. Po każdym zastosowaniu preparatu należy dokładnie umyć ręce.

Czy można stosować Procto-Hemolan w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za wskazane i w jego ocenie oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie stwierdzono występowania interakcji preparatu z innymi lekami. Jeżeli preparat jest stosowany zgodnie z zaleceniami, mało prawdopodobne jest jego wchłanianie do krwi i wystąpienie interakcji z innymi lekami. Lidokaina, u osób, które otrzymują równolegle inne leki indukujące powstawanie methemoglobiny (takie jak np. paracetamol, fenacetyna, chlorchinina, dapson, nitraty, kwas p-aminosalicylowy, fenobarbital, sulfonamidy) może zwiększać ilość powstającej methemoglobiny. Preparat należy stosować ostrożnie u osób przyjmujących równolegle leki przeciwarytmiczne klasy I (np. tokainid, meksyletyna) ponieważ możliwe jest sumowanie się działań toksycznych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Procto-Hemolan może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Rzadko może wystąpić pieczenie, świąd, ból lub nasilenie perystaltyki jelit. Substancje pomocnicze zawarte w preparacie w postaci kremu mogą powodować reakcje skórne, w tym kontaktowe zapalenie skóry i reakcje alergiczne, w tym typu późnego.