Promazin Jelfa (promazyna) – draż.

Co to jest Promazin Jelfa?

Lek neuroleptyczny z grupy pochodnych fenotiazyny.

Kiedy stosować Promazin Jelfa?

Preparat jest wskazany w leczeniu: · wspomagającym umiarkowanego lub ciężkiego pobudzenia psychoruchowego (krótkotrwale) · pobudzenia i niepokoju u osób w podeszłym wieku.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub pochodne fenotiazyny. Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również: · stany śpiączkowe · guz chromochłonny nadnerczy · ciężka niewydolność wątroby lub nerek · agranulocytoza · ciężka niewydolność krążenia · choroba Parkinsona · przebyty złośliwy zespół neuroleptyczny · okres karmienia piersią. Preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Dawkowanie preparatu Promazin Jelfa

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli. W pobudzeniu psychoruchowym: zwykle 400–800 mg/dobę w 4 dawkach podzielonych, co 6–8 godzin; w niektórych przypadkach lekarz zaleca podanie dawki jeden raz na dobę przed snem. Dawka początkowa powinna być mniejsza i stopniowo zwiększana do dawki optymalnej dla danego pacjenta. U osób w podeszłym wieku należy stosować połowę dawki początkowej. W stanach pobudzenia i niepokoju: osoby w podeszłym wieku początkowo 100, potem do 200 mg/dobę w 4 dawkach podzielonych.

Czy można stosować Promazin Jelfa w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Preparatu nie należy stosować w czasie ciąży (poza przypadkami, kiedy lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne), stosowanie w czasie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W przypadku spadku ciśnienia, związanego z leczeniem promazyną, nie należy stosować epinefryny ze względu na paradoksalny spadek ciśnienia. Należy zachować ostrożność stosując preparat równolegle z: · innymi neuroleptykami (nasila ich działanie antypsychotyczne i zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych) · cymetydyną (zwiększa dostępność biologiczną leku) · węglanem litu (zwiększa ryzyko wystąpienia zespołu neuroleptycznego i powikłań mózgowych, powoduje hiperglikemię) · b-adrenolitykami (może nasilać ich działanie hipotensyjne) · lekami o działaniu cholinolitycznym np. z atropiną (zwiększa się ryzyko majaczenia i osłabia działanie przeciwpsychotyczne) · alkoholem i lekami o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy (zwiększa się ich działanie uspokajające i ryzyko wystąpienia działań toksycznych oraz powikłań oddechowych) · lekami przeciwpadaczkowym, np. karbamazepina, fenytoina, (zmniejszają działanie przeciwpsychotyczne promazyny, a ich działanie przeciwdrgawkowe może ulegać zmniejszeniu) · doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (zmienia się profil działania przeciwzakrzepowego) · trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitorami MAO, sympatykomimetykami, preparatami moczopędnymi, lekami zobojętniającymi sok żołądkowy, lekami przeciwprątkowymi, lewodopą i lekami antyparkinsonowskimi o działaniu cholinolitycznym (może wystąpić osłabienie działania promazyny) · innymi lekami wydłużającymi odstęp QT (może dochodzić do wystąpienia zaburzeń rytmu). Nie należy podawać z lekami działającymi toksycznie na szpik kostny ze względu na zwiększone ryzyko upośledzenia procesu produkcji komórek krwi (fenylbutazon, aminofenazon, chloramfenikol) oraz z doustnymi preparatami antykoncepcyjnymi (większe ryzyko wystąpienia objawów pozapiramidowych, zapalenia żył, nasilenie wydzielania prolaktyny).