Protopic (takrolimus) – maść

Co to jest Protopic?

Stosowany miejscowo preparat o działaniu immunosupresyjnym (hamującym odpowiedź układu immunologicznego).

Co zawiera i jak działa Protopic?

Substancją czynną preparatu jest takrolimus. Silny lek immunosupresyjny stosowany miejscowo w leczeniu atopowego zapalenia skóry (AZS). W przebiegu AZS nasilona reakcja układu odpornościowego wywołuje stan zapalny (świąd, zaczerwienienie, suchość skóry). Takrolimus ogranicza nieprawidłową odpowiedź immunologiczną. Hamuje wybrane kaskady przenoszenia sygnałów w limfocytach T, zapobiegając w ten sposób syntezie wybranych interleukin i innych cytokin prozapalnych. Takrolimus działa także hamująco na uwalnianie mediatorów zapalenia z komórek tucznych skóry, bazofili i eozynofili, hamując reakcje zapalne. Lek stosowany miejscowo nie wpływa na syntezę kolagenu u ludzi. Po jednorazowym lub wielokrotnym miejscowym zastosowaniu leku u osób zdrowych wchłanianie takrolimusu do krążenia ogólnego jest minimalne a jego działanie ogólnoustrojowe nie występuje lub jest niewielkie. Wchłanianie przez skórę może ulec zwiększeniu w przypadku stosowania na dużą powierzchnię skóry. Stopień i szybkość wchłaniania zmniejszają się jednak w miarę poprawy stanu skóry.

Kiedy stosować Protopic?

Preparat jest wskazany: · w leczeniu zaostrzeń umiarkowanych i ciężkich postaci AZS u dorosłych i młodzieży po 16. roku życia w przypadku braku dostatecznej odpowiedzi na leczenie konwencjonalne, takie jak miejscowe stosowanie kortykosteroidów lub braku jego tolerancji; · w leczeniu zaostrzeń umiarkowanych i ciężkich postaci AZS u dzieci po 2. roku życia w przypadkach, gdy konwencjonalne leczenie, takie jak miejscowe stosowanie kortykosteroidów, nie dało oczekiwanego rezultatu; · w leczeniu podtrzymującym umiarkowanych i ciężkich postaci AZS w celu zapobiegania nawrotom i przedłużenia okresów bez nawrotów u pacjentów, u których z dużą częstością występuje zaostrzenie choroby (tj. 4 razy w roku lub częściej) i którzy początkowo odpowiadali na leczenie takrolimusem w maści stosowanym 2 razy na dobę przez maksymalnie 6 tygodni (zmiany całkowicie lub prawie całkowicie ustąpiły lub są łagodne).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na antybiotyki z grupy makrolidów (np. azytromycyna, klarytromycyna, erytromycyna). Nie stosować u dzieci do ukończenia 2. roku życia.

Dawkowanie preparatu Protopic

Preparat ma postać maści i jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Leczenie powinno być rozpoczynane przez lekarza doświadczonego w rozpoznawaniu i leczeniu AZS. Nie należy stosować preparatu długotrwale w sposób ciągły. Cienką warstwę maści nanieść na chorobowo zmieniony obszar. Można stosować na skórę każdej części ciała, w tym na twarz, szyję oraz w zgięciach skóry. Nie stosować na błony śluzowe. Nie stosować pod opatrunkiem okluzyjnym. Stosować na każdy zmieniony chorobowo obszar skóry do czasu całkowitego lub prawie całkowitego ustąpienia zmian. Po opanowaniu fazy ostrej lekarz podejmie decyzję, czy właściwe jest stosowanie leczenia podtrzymującego. W przypadku pierwszego nawrotu objawów lekarz zaleci wznowienie leczenia. Leczenie fazy ostrej u dorosłych i młodzieży po 16. roku życia: początkowo maść 0,1% stosuje się 2 razy na dobę do czasu ustąpienia zmian. Jeśli objawy powracają, należy ponownie zastosować maść 0,1% 2 razy na dobę. Jeśli pozwali na to stan kliniczny, lekarz spróbuje zmniejszyć częstość nanoszenia preparatu lub zastosować maść 0,03%. Zwykle poprawa występuje w 1. tygodniu leczenia. W przypadku braku poprawy po 2. tygodniach stosowania preparatu lekarz prawdopodobnie zaleci inny sposób leczenia. Leczenie fazy ostrej u dzieci po 2. roku życia: początkowo maść 0,03% stosuje się 2 razy na dobę przez okres do 3 tygodni, następnie 1 raz na dobę, aż do ustąpienia zmian. Nie stosować u dzieci do ukończenia 2. roku życia. Leczenie podtrzymujące: stosować 1 raz na dobę przez 2 dni w tygodniu (np. w poniedziałek i w czwartek) na powierzchnię zazwyczaj objętą AZS; zachować 2–3 dni przerwy w leczeniu między nanoszeniem maści. U dorosłych i młodzieży po 16. roku życia stosuje się maść 0,1%, a u dzieci po 2. roku życia maść 0,03%. Po 12 miesiącach lekarz oceni stan chorego i podejmie decyzję czy kontynuować leczenie podtrzymujące. W przypadku nawrotu objawów należy skonsultować się z lekarzem. Preparatu nie stosować u dzieci do ukończenia 2. roku życia.

Czy można stosować Protopic w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie stosować u kobiet w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. W okresie karmienia piersią nie należy stosować preparatu.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Preparat jest stosowany miejscowo. Nie przeprowadzono badań dotyczących występowania interakcji stosowanego miejscowo preparatu z innymi lekami. Stosowany ogólnie takrolimus metabolizowany jest w wątrobie z udziałem izoenzymu 3A4 cytochromu P450. Miejscowo stosowany takrolimus wykazuje niewielkie działanie ogólnoustrojowe lub nie wykazuje go wcale. Nie można jednak całkowicie wykluczyć możliwości interakcji (pomimo małego prawdopodobieństwa ich wystąpienia) i należy zachować ostrożność jeżeli równolegle stosowane są leki hamujące aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450, takie jak np. erytromycyna, itrakonazol, ketokonazol czy diltiazem u osób z uogólnioną chorobą i/lub erytrodermią. W ciągu 2 godzin po zastosowaniu preparatu nie należy stosować środków zmiękczających na tę samą powierzchnię skóry.