Pulmicort Turbuhaler (budezonid) – proszek do inhalacji

Co to jest Pulmicort Turbuhaler?

Lek wziewny o działaniu przeciwzapalnym. Stosowany jest w regularnym, długotrwałym leczeniu chorób obturacyjnych dróg oddechowych. Preparat zmniejsza obrzęk i podrażnienie dolnych dróg oddechowych, zmniejsza nasilenie objawów i częstość występowania zaostrzeń astmy oskrzelowej. Pełne działanie terapeutyczne preparatu osiąga się zwykle w ciągu kilku tygodni od rozpoczęcia leczenia. Poprawa stanu klinicznego może nastąpić w ciągu kilku godzin po zastosowaniu preparatu.

Co zawiera i jak działa Pulmicort Turbuhaler?

Substancją czynną preparatu jest budezonid. Budezonid należy do grupy leków o działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym nazywanych glikokortykosteroidami. Podawany wziewnie ma przeciwdziałać toczącemu się w ścianie oskrzeli procesowi zapalnemu. Zmniejsza liczbę komórek stanu zapalnego (w tym eozynofili) w błonie śluzowej oskrzeli. Budezonid hamuje proces zapalny, zmniejsza obrzęk i podrażnienie a także przynajmniej częściowo cofa zmiany anatomiczne powstające w ścianie oskrzeli osób chorych na astmę. Łagodzi objawy astmy i zapobiega jej zaostrzeniom. Główny mechanizm działania budezonidu w komórce docelowej polega na hamowaniu lub pobudzaniu ekspresji genów, których produkty białkowe wpływają na proces zapalny. W działaniu wszystkich glikokortykosteroidów pośredniczą specyficzne receptory. Receptory te znajdują się w cytoplazmie komórki docelowej i po związaniu z lekiem regulują ekspresję odpowiednich genów. Kortykosteroidy mogą też działać w inny sposób, nie wpływając na ekspresję genów. Jednak mechanizm takiego ich działania jest ciągle mało poznany.

Kiedy stosować Pulmicort Turbuhaler?

Preparat jest wskazany w leczeniu astmy oskrzelowej oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosuj tego preparatu do przerwania ostrego napadu duszności! W przypadku ostrego napadu duszności zastosuj lek rozszerzający oskrzela o szybkim początku działania (np. salbutamol).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Pulmicort Turbuhaler?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Dlatego przed zastosowaniem preparatu powinieneś poinformować lekarza jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie: · gruźlica płuc · zaburzenia czynności wątroby. Stosowanie preparatu może wywoływać zakażenia grzybicze (kandydozę) jamy ustnej. Wypłukanie jamy ustnej wodą po inhalacji zapobiega wystąpieniu chrypki i pleśniawek (kandydozy jamy ustnej). Preparat jest przeznaczony do regularnego i długotrwałego stosowania. Nie należy nagle przerywać leczenia preparatem. Preparat jest stosowany zapobiegawczo i należy go stosować systematycznie w zaleconych dawkach, nawet jeżeli objawy choroby nie występują. Nie stosuj tego preparatu do przerwania ostrego napadu duszności! W przypadku ostrego napadu duszności zastosuj lek rozszerzający oskrzela o szybkim początku działania np. salbutamol. Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela. Ważne! Jeżeli stosujesz krótko działające leki rozszerzające oskrzela i zauważysz, że zwykle stosowana dawka nie powoduje złagodzenia objawów, powinieneś jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Podobnie, jeżeli zaobserwujesz, że w celu złagodzenia objawów musisz zastosować większą niż dotąd dawkę tych leków lub dawki dotychczasowe musisz stosować coraz częściej powinieneś natychmiast skonsultować się z lekarzem. Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela wskazuje na pogorszenie przebiegu astmy i zwiększa ryzyko wystąpienia jej ostrego napadu. Lekarz oceni Twój stan i zweryfikuje dalszy sposób leczenia. Może np. zwiększyć dawki kortykosteroidów wziewnych lub wprowadzić do leczenia kortykosteroidy doustne. Jeżeli objawy choroby nie ustępują pomimo systematycznego stosowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem. Nagłe i szybko postępujące nasilenie dolegliwości związanych z astmą jest stanem potencjalnie zagrażającym życiu i wymaga szybkiej konsultacji lekarskiej! Lekarz może zalecić zwiększenie dawki kortykosteroidów lub zalecić kortykosteroidy doustne. Rzadko, u niektórych osób, po przyjęciu dawki leku wziewnego może wystąpić, przeciwnie do zamierzonego efektu, gwałtowny skurcz oskrzeli (tzw. paradoksalny skurcz oskrzeli) objawiający się świstami bezpośrednio po przyjęciu leku. Skurcz ten może być na tyle intensywny, że może stanowić zagrożenie życia. W takim wypadku przerwij natychmiast stosowanie preparatu i zastosuj inny szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela oraz szukaj pomocy lekarskiej. W przypadku kortykosteroidów stosowanych wziewnie ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych jest znacznie mniejsze niż podczas doustnego stosowania tych leków. Wziewne podanie leku ogranicza jego ogólnoustrojowe działania niepożądane, niemniej jednak długotrwałe stosowanie dużych dawek kortykosteroidu wziewnego może zahamować naturalne wytwarzanie hormonów sterydowych przez korę nadnerczy a także spowodować wystąpienie objawów zespołu Cushinga, zaokrąglenie twarzy (księżycowaty kształt), spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zwiększenie ciśnienia tętniczego, zaćmę, jaskrę. Dlatego lekarz dąży do stosowania najmniejszej dawki kortykosteroidu zapewniającej skuteczną kontrolę objawów astmy. Zaleca się aby podczas długotrwałego leczenia kortykosteroidami regularnie kontrolować wzrost u dzieci i młodzieży. Jeżeli stosowałeś dotychczas steroidy/sterydy doustnie (działające ogólnoustrojowo) i zastępujesz je sterydami wziewnymi (preparat Pulmicort Turbuhaler) skonsultuj się z lekarzem i wyjaśnij jakie środki ostrożności powinieneś zachować. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy. Dotyczy to szczególnie osób, które w przeszłości stosowały duże dawki sterydów, a także stanów nagłych i sytuacji związanych ze stresem. Jeżeli jesteś szczególnie narażony na stres lub planujesz zabieg chirurgiczny poinformuj o tym lekarza, który może ocenić stopień niewydolności kory nadnerczy i zalecić Ci dodatkowo doustne kortykosteroidy. Zastąpienie sterydów doustnych sterydami wziewnymi może także ujawnić objawy alergii takie jak wodnisty wyciek nosa lub wyprysk. W takim przypadku objawy te należy leczyć lekami przeciwhistaminowymi lub innymi o działaniu miejscowym (w tym sterydami). Po wprowadzeniu do leczenia sterydów wziewnych zmniejszanie dawki sterydów doustnych może następować wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarską. Nie wolno nagle przerywać leczenia sterydami doustnymi, lecz zmniejszanie ich dawki musi następować stopniowo. Przywrócenie prawidłowej czynności nadnerczy po zaprzestaniu leczenia steroidami doustnymi może być długotrwałe a ryzyko zaburzenia czynności nadnerczy utrzymuje się przed dłuższy okres. Należy zachować ostrożność po zmianie leczenia i mieć przy sobie dokument informujący o konieczności podania dodatkowych steroidów działających ogólnie w sytuacji stresu (np. zabiegów chirurgicznych, urazów, napadów astmy, zakażeń w obrębie klatki piersiowej i innych). U niektórych pacjentów w czasie zmniejszania dawek steroidów doustnych występują nieswoiste objawy złego samopoczucia (bóle mięśni, stawów). Pomimo tego należy kontynuować zmniejszanie dawek, o ile nie występują obiektywne objawy niewydolności kory nadnerczy. Wystąpienie takich objawów, jak zmęczenie, bóle głowy, nudności, wymioty lub inne podobne objawy, może wskazywać na niewystarczającą aktywność glikokortykosteroidową. W takich przypadkach może być konieczne okresowe zwiększenie dawki doustnych glikokortykosteroidów. Należy unikać jednoczesnego stosowania preparatu z itrakonazolem, ketokonazolem. Przerwa pomiędzy podaniem tych preparatów i budezonidu powinna być jak najdłuższa. U osób z zaburzeniami czynności wątroby wydalanie budezonidu może ulec spowolnieniu co może powodować wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów. Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego. Dostarczany jest w uruchamianym wdechem inhalatorze Turbuhaler, zaopatrzonym w licznik dawek. Gdy w okienku licznika pojawi się pierwszy czerwony znak, oznacza to, że w urządzeniu pozostało około 20 dawek leku. Gdy czerwony pasek osiągnie dolny brzeg okienka licznika oznacza to, że inhalator nie może być dalej używany. Uwalniana wówczas z inhalatora dawka leku może być zbyt mała. Jedna dawka inhalacyjna zawiera w zależności od opakowania 100 lub 200 mikrogramów budezonidu. Dostarczana dawka leku zależy od prawidłowo przeprowadzonej inhalacji. Dlatego bardzo ważne jest aby poprawnie opanować technikę inhalacji. Ponieważ ilość leku w dawce jest niewielka smak leku może być niewyczuwalny. Wziewne podanie leku umożliwia jego szybkie dotarcie bezpośrednio do dróg oddechowych czyli do miejsca jego działania. Tylko niewielka ilość podanej wziewnie substancji dociera do układu krążenia co pozwala ograniczyć do minimum ogólnoustrojowe działania niepożądane. Pamiętaj! · Aby zawsze w porę zaopatrzyć się w receptę i wykupić nowy preparat zanim zużyjesz do końca poprzedni. · Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela. · Utrzymuj inhalator (Turbuhaler) w czystości. Przecieraj raz w tygodniu zewnętrzną część ustnika suchą szmatką. Nie wolno odkręcać ustnika. Nie wolno używać wody ani innych płynów. Aparat do inhalacji Turbuhaler powinien być suchy. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Dawkowanie preparatu Pulmicort Turbuhaler

Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W celu uzyskania skutecznego działania leczniczego preparat należy stosować codziennie, nawet jeżeli objawy choroby nie występują. Lekarz ustala dawkowanie indywidualnie w zależności od stopnia nasilenia choroby. Ilość inhalowanego proszku jest minimalna i dlatego smak preparatu może być niewyczuwalny. Ponieważ depozycja leku w płucach po zastosowaniu Turbuhalera jest większa niż w przypadku stosowania aerozolu ciśnieniowego przy zmianie rodzaju inhalatora należy skonsultować z lekarzem ewentualną zmianę dawkowania budezonidu. Astma oskrzelowa: Dorośli: 200–800 mikrogramów na dobę w 2–4 dawkach podzielonych; w ciężkich przypadkach dawka dobowa może zostać zwiększona do 1600 mikrogramów. Jeżeli dawka dobowa nie przekracza 400 mikrogramów może być podawana jednorazowo. Lekarz zawsze dąży do stosowania najmniejszej dawki zapewniającą skuteczną kontrolę objawów astmy. Jeżeli uzyska się dobrą kontrolę objawów astmy lekarz może zalecić zmniejszenie dawki. Dzieci po 6. roku życia: 100–800 mikrogramów na dobę w 2–4 dawkach podzielonych; Jeżeli dawka dobowa nie przekracza 400 mikrogramów może być podawana jednorazowo. Przyjmowanie dawek przez dzieci powinno przebiegać pod kontrolą osoby dorosłej. Lekarz zawsze dąży do stosowania najmniejszej dawki zapewniającą skuteczną kontrolę objawów astmy. Jeżeli uzyska się dobrą kontrolę objawów astmy lekarz może zalecić zmniejszenie dawki. Chorzy przyjmujący uprzednio kortykosteroidy doustnie: Przez 10 dni duże dawki preparatu należy stosować równolegle z dotychczasowymi dawkami kortykosteroidów doustnych a następnie zmniejszać stopniowo dawkę kortykosteroidów doustnych zgodnie ze wskazaniami lekarza, aż do najmniejszej dawki zapewniającej kontrolę objawów astmy oskrzelowej. Często stosowanie doustnych kortykosteroidów można zakończyć całkowicie. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP): 400 mikrogramów 2 razy na dobę; Osoby stosujące wcześniej kortykosteroidy doustne powinny zachować te same zalecenia podczas zmniejszania dawki kortykosteroidów doustnych, które opisano powyżej dla chorych na astmę.

Czy można stosować Pulmicort Turbuhaler w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. U kobiet w ciąży stosowanie preparatu jest ograniczone jedynie do przypadków, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz: · ketokonazol, itrakonazol · kortykosteroidy doustne lub we wstrzyknięciach. Inhibitory cytochromu P 450 3A4 (itrakonazol, ketokonazol) mogą znacznie zwiększać stężenie budezonidu w osoczu. Zwiększone stężenie budezonidu wiąże się z ryzykiem wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów (zespołu Cushinga, zahamowania czynności kory nadnerczy). Należy unikać stosowania takiego skojarzenia leków, za wyjątkiem sytuacji gdy lekarz uzna, że oczekiwane korzyści przewyższają ryzyko wynikające z wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów (należy wtedy zachować możliwie jak najdłuższą przerwę pomiędzy przyjęciem obu leków). Poinformuj lekarza jeżeli stosowałeś kortykosteroidy działające ogólnoustrojowo (podawane doustnie lub we wstrzyknięciach). Pozwoli to ograniczyć ryzyko związane z zaburzeniami czynności nadnerczy.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Pulmicort Turbuhaler może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Do częstych działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą: kandydoza jamy ustnej i gardła, chrypka, kaszel. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia kandydozy należy płukać wodą jamę ustną po inhalacji. Do rzadkich ale ciężkich działań niepożądanych należą: reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego (obrzęk naczynioruchowy ust, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie, duszność, skurcz oskrzeli, wstrząs), oraz objawy ogólnego działania kortykosteroidów (w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, zespół Cushinga, księżycowata twarz, nadciśnienie tętnicze, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zaćma, jaskra). Jeżeli zauważysz pojawianie się objawów reakcji anafilaktycznej powinieneś natychmiast szukać pomocy lekarskiej. Preparat ten, podobnie jak inne leki wziewne, może powodować podrażnienie dróg oddechowych, kaszel, suchość w jamie ustnej, a także (rzadko) wystąpienie nagłego i silnego skurczu oskrzeli (tzw. paradoksalnego skurczu oskrzeli) powodującego trudności w oddychaniu. W razie wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu, zastosować szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela i szukać pomocy lekarskiej. Ponadto preparat może powodować: skórne reakcje nadwrażliwości (np. pokrzywka, wysypka, świąd, kontaktowe zapalenie skóry), skłonność do powstawania siniaków, depresję, zachowania agresywne, niepokój i drażliwość (głównie u dzieci).