PVP-Comod (poliwidon) – krople do oczu

Co to jest PVP-Comod?

Preparat stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego) zapewniający odpowiednie nawilżenie rogówki i spojówek.

Co zawiera i jak działa PVP-Comod?

Preparat zawiera poliwidon (inna stosowana nazwa to powidon), rozpuszczalny w wodzie polimer. Roztwór jest substancją wiskoelastyczną, posiada właściwości fizykochemiczne pozwalające na stosowanie go w preparatach tzw. „sztucznych łez”. Wykazuje działanie ochronne na nabłonek rogówki i spojówkę i może być stosowany w zespole suchego oka. Dobrze przylega do powierzchni rogówki, charakteryzuje się odpowiednią lepkością i elastycznością, zapewnia długotrwałe nawilżenie rogówki. W warunkach fizjologicznych, odpowiednia wilgotność powierzchni rogówki zapewniana jest przez przylegającą do powierzchni oka cienką warstwę płynu łzowego. Jeśli ilość lub skład płynu łzowego jest zaburzona występuje zjawisko wysychania rogówki i spojówek, co prowadzi do zespołu suchego oka i objawów takich jak: podrażnienie, pieczenie, suchość, uczucie piasku w oku, ból i nadwrażliwość na światło. Przyczyny zespołu suchego oka mogą obejmować zmniejszenie wytwarzania łez u osób w podeszłym wieku, pracę w klimatyzowanym pomieszczeniu lub przy komputerze, zmiany hormonalne w trakcie menopauzy, zanieczyszczenie środowiska i inne. Ze względu na wielkość cząsteczki, poliwidon nie przenika do wnętrza gałki ocznej.

Kiedy stosować PVP-Comod?

Preparat jest wskazany w leczeniu objawów zmęczenia, pieczenia i suchości oczu, wywołanych np. przez pracę przy komputerze czy długotrwałe oglądanie telewizji.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując PVP-Comod?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Preparat może być stosowany podczas używania zarówno twardych jak i miękkich soczewek kontaktowych, zwiększając komfort ich noszenia. Nie należy stosować preparatu bezpośrednio przed lub po podaniu innych leków okulistycznych. Należy zachować 30 minutowy odstęp. Maści okulistyczne powinny być zawsze stosowane po zakropleniu preparatu. Jeżeli objawy nasilają się lub utrzymują się przez długi okres należy skonsultować się z lekarzem okulistą. Preparat nie zawiera środków konserwujących. Może być stosowany długotrwale. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Wiadomo, że inne preparaty „sztucznych łez” mogą powodować krótkotrwałe zaburzenia widzenia, bezpośrednio po podaniu. Jeżeli wystąpi niewyraźne widzenie lub jakiekolwiek zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn do momentu ustąpienia tych zaburzeń i powrotu prawidłowego, ostrego widzenia.

Dawkowanie preparatu PVP-Comod

Preparat ma postać kropli do oczu, do stosowania miejscowego do worka spojówkowego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Zwykle stosuje się 1 kroplę do worka spojówkowego 4–5 razy na dobę, w razie potrzeby częściej. Preparat nie zawiera środków konserwujących. Po otwarciu preparat może być stosowany nie dłużej niż przez 12 tygodni. Preparat jest jałowy. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza jakiejkolwiek powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu i prowadzić do zakażenia oczu. Po użyciu pojemnik szczelnie zamknąć. W przypadku miejscowego stosowania innych leków okulistycznych, należy zachować 30 minutowy odstęp przed podaniem preparatu lub po jego podaniu. Maści okulistyczne powinny być zawsze stosowane po zakropleniu preparatu.

Czy można stosować PVP-Comod w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie ma danych dotyczących występowania interakcji preparatu z innymi lekami. W przypadku miejscowego stosowania innych leków okulistycznych, należy zachować 30 minutowy odstęp przed podaniem preparatu lub po jego podaniu. Maści okulistyczne powinny być zawsze stosowane po zakropleniu preparatu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również PVP-Comod może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Nie ma danych dotyczących działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu. Preparat jest zwykle dobrze tolerowany.