Pyralgina (metamizol) – tabl.

Co to jest Pyralgina?

Pochodna pirazolonu o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym oraz słabym działaniu spazmolitycznym.

Co zawiera i jak działa Pyralgina?

Substancją czynną preparatu jest metamizol sodu, niesteroidowy lek przeciwgorączkowy i przeciwbólowy, wykazujacy również słabe działanie rozluźniające mięśnie. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu enzymu cyklooksygenazy, który odgrywa kluczową rolę w powstawaniu procesu zapalnego. Metamizol działa w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym.

Kiedy stosować Pyralgina?

Preparat jest wskazany do stosowania w przypadku bólów różnego pochodzenia o dużym nasileniu oraz gorączki, gdy zastosowanie innych środków jest nieskuteczne lub przeciwwskazane.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu, inne pochodne pirazolonu lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, szczególnie objawiająca się obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywką, nieżytem nosa, zmiany w obrazie morfotycznym krwi (leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość) Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest również: – zmiana w obraze morfologicznym krwi (agranulocytoza, leukopenia, niedokrwistość) – ostra niewydolność nerek lub wątroby – ostra porfiria wątrobowa – astma wywołana lub zaostrzona przez niesteroidowe leki przeciwzapalne – wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej – ciąża, okres karmienia piersią. Preparatu nie należy stosować w skojarzeniu z innymi pochodnymi pirazolonu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Pyralgina?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Jeżeli objawy nie ustąpią po 2 dniach lub nasilą się należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Ze względu na ryzyko wystąpienia agranulocytozy (rzadkie przypadki) nie należy stosować preparatu długotrwale (nie dłużej niż 7 dni). Stosowanie preparatu należy ograniczyć wyłącznie do przypadków, gdy inne leki przeciwbólowe są nieskuteczne lub przeciwwskazane. W przypadku wystąpienia gorączki, bólu gardła lub owrzodzeń jamy ustnej należy natychmiast przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem. Należy zachować ostrożność: – u osób z zaburzeniami czynności nerek lub z niewydolnością serca – u osób z niedociśnieniem tętniczym (ciśnienie skurczowe < 100 mm Hg) – u osób z niewydolnością wątroby – u osób z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy – u chorych na astmę, zwłaszcza jeśli towarzyszy jej polipowate zapalenie błony śluzowej nosa i zatok. Preparat może wydłużać czas krzepnięcia krwi. W przypadku wystąpienia objawów reakcji anafilaktycznej np. duszności, obrzęku języka, obrzęku naczynioruchowego, wysypki czy pokrzywki należy natychmiast przerwać leczenie preparatem i wezwać pomoc lekarską, gdyż istnieje ryzyko zagrożenia życia. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma danych o przeciwwskazaniach do obsługi i prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Dawkowanie preparatu Pyralgina

Preparat ma postać tabletek lub granulatu do rozpuszczenia do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli. W bólach występujących sporadycznie i gorączce – jednorazowo 0,5–1 g. Maksymalna dawka jednorazowa – 1 g, maks. dawka dobowa – 3 g. Nie stosować dłużej niż 7 dni.

Czy można stosować Pyralgina w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Preparat nasila działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny, doustnych leków przeciwcukrzycowych, fenytoiny, sulfonamidów oraz nasila działania niepożądane metotreksatu. Może zmniejszać stężenie cyklosporyny we krwi a także wydalanie furosemidu; nie wpływa na działanie moczopędne furosemidu. Z chlorpromazyną może wywołać ciężką hipotermię. Inhibitory MAO nasilają, a barbiturany osłabiają działanie preparatu. Stosowanie z alkoholem może wpłynąć na farmakokinetykę obu substancji.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Pyralgina może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Rzadko mogą wystąpić: małopłytkowość, zmniejszenie liczby białych krwinek (w tym agranulocytoza i leukopenia). Te działania niepożądane mogą także wystąpić u osób, u których preparat był wcześniej stosowany bez powikłań. Do typowych objawów agranulocytozy należą: wysoka gorączka, ból gardła, stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej, nosa, gardła, narządów płciowych. Węzły chłonne oraz śledziona mogą pozostać bez zmian lub być tylko nieznacznie powiększone. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów agranulocytozy należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu, skonsultować się z lekarzem i przeprowadzić badania laboratoryjne krwi. Pozostałe możliwe działania niepożądane to: niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna, nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, bóle i zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, zaburzenia czynności wątroby i nerek (także ostra niewydolność nerek, zapalenie nerek z martwicą brodawek nerkowych), reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, rumień, zapalenie skóry, obrzęk naczynioruchowy (także w obrębie krtani), duszność, zaostrzenie objawów lub napad astmy, spadek ciśnienia tętniczego, zagrażający życiu wstrząs anafilaktyczny). Preparat hamuje wydalanie wody i sodu z organizmu, co może powodować powstanie obrzęków obwodowych. Sporadycznie (nawet po pojedynczej dawce) uszkodzenie czynności krwiotwórczej szpiku prowadzące do śmierci; zespół Stevensa i Johnsona; martwica toksyczna rozpływna naskórka.