Pyrantelum Medana (pyrantel) – zaw.

Co to jest Pyrantelum Medana?

Lek przeciwpasożytniczy działający na robaki obłe.

Co zawiera i jak działa Pyrantelum Medana?

Substancją czynną preparatu jest pyrantel, pochodna tetrahydropirymidyny. Substancja czynna jest lekiem przeciwpasożytniczym działającym na robaki obłe (nicienie) poprzez zablokowanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego pasożytów znajdujących się w świetle przewodu pokarmowego. Dzięki perystaltyce jelit porażone pasożyty zostają usunięte z przewodu pokarmowego. Preparat jest skuteczny wobec pasożytów dojrzałych i we wczesnym stadium rozwoju, nie jest skuteczny wobec larw podczas ich migracji w tkankach. Po podaniu doustnym słabo wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając niewielkie stężenie w osoczu.

Kiedy stosować Pyrantelum Medana?

Preparat jest wskazany w owsicy lub glistnicy u dzieci i dorosłych oraz w zarażeniach tęgoryjcem dwunastnicy lub tęgoryjcem amerykańskim.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Pyrantelum Medana?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli preparat stosowany jest u dzieci do 2. roku życia. Stosować ostrożnie u chorych z zaburzeniami czynności wątroby. W okresie leczenia należy kontrolować aktywność enzymów wątrobowych (szczególnie AST) we krwi. Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie zaburzenia czynności wątroby, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz może zalecić odpowiednie zmniejszenie dawkowania. Jeżeli preparat stosowany jest u osób niedożywionych lub z niedokrwistością należy zachować ostrożność. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera sorbitol; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinny stosować preparatu; sorbitol może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Pyrantelum Medana

Preparat ma postać zawiesiny i przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Stosować u dorosłych i dzieci o masie ciała większej niż 10 kg: Owsica: jednorazowo 11 mg/kg masy ciała; dawkę należy powtórzyć po 2–3 tygodniach. Leczeniem należy objąć wszystkich domowników. Glistnica: jednorazowo 11 mg/kg masy ciała; zwykle wystarcza jednorazowe zastosowanie preparatu; w razie braku skuteczności, dawkę należy powtórzyć po 2–3 tygodniach. Zakażenie tęgoryjcem dwunastnicy i tęgoryjcem amerykańskim: 11 mg/kg masy ciała 1 raz na dobę, przez 3 dni. Schemat dawkowania w zależności od masy ciała: 11–16 kg masy ciała: dawka jednorazowa 2,5 ml (125 mg); 17–28 kg masy ciała: dawka jednorazowa 5 ml (250 mg); 29–39 kg masy ciała: dawka jednorazowa 7,5 ml (375 mg); 40–50 kg masy ciała: dawka jednorazowa 10 ml (500 mg); 51–62 kg masy ciała: dawka jednorazowa 12,5 ml (625 mg); 63–75 kg masy ciała: dawka jednorazowa 15 ml (750 mg); masa ciała większa niż 75 kg: dawka jednorazowa 20 ml (1000 mg). Przyjmować w trakcie posiłku lub po nim. Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć. U osób zaburzeniami czynności wątroby konieczne może być zmniejszenie dawkowania. W przypadku owsicy leczeniu powinna się jednocześnie poddać cała rodzina. Konieczne jest szczególne zachowanie zasad higieny. Po 2 tygodniach od przyjęcia leku należy przeprowadzić kontrolne badania parazytologiczne.

Czy można stosować Pyrantelum Medana w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne i w jego ocenie oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad możliwym zagrożeniem dla płodu. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu jednocześnie z piperazyną. Preparat może powodować zwiększenie stężenia równolegle stosowanej teofiliny.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Pyrantelum Medana może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Działania niepożądane preparatu występują rzadko. Mogą wystąpić: nudności, wymioty, zaburzenia łaknienia, bóle brzucha, biegunka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, bóle i zawroty głowy, senność, bezsenność oraz alergiczne wysypki skórne.