Pyrantelum Polpharma (pyrantel) – tabl.

Co to jest Pyrantelum Polpharma?

Lek przeciwpasożytniczy działający na robaki obłe.

Co zawiera i jak działa Pyrantelum Polpharma?

Substancją czynną preparatu jest pyrantel, pochodna tetrahydropirymidyny. Substancja czynna jest lekiem przeciwpasożytniczym działającym na robaki obłe (nicienie) poprzez zablokowanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego pasożytów znajdujących się w świetle przewodu pokarmowego. Dzięki perystaltyce jelit porażone pasożyty zostają usunięte z przewodu pokarmowego. Preparat jest skuteczny wobec pasożytów dojrzałych i we wczesnym stadium rozwoju, nie jest skuteczny wobec larw podczas ich migracji w tkankach. Po podaniu doustnym słabo wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając niewielkie stężenie w osoczu.

Kiedy stosować Pyrantelum Polpharma?

Preparat jest wskazany: · w owsicy · w glistnicy · w zakażeniach tęgoryjcem dwunastnicy lub tęgoryjcem amerykańskim.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować, jeżeli równolegle stosowana jest piperazyna.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Pyrantelum Polpharma?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Stosować ostrożnie u chorych z zaburzeniami czynności wątroby. W okresie leczenia należy kontrolować aktywność enzymów wątrobowych (szczególnie AST) we krwi. Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie zaburzenia czynności wątroby, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz może zalecić odpowiednie zmniejszenie dawkowania. Jeżeli preparat stosowany jest u osób niedożywionych lub z niedokrwistością należy zachować ostrożność; chory powinien pozostawać pod szczególnym nadzorem medycznym. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Pyrantelum Polpharma

Preparat ma postać tabletek i przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W zależności od wieku i masy ciała stosuje się następujące dawkowanie: Dorośli o masie ciała większej niż 75 kg: 1000 mg; dorośli o masie ciała nie przekraczającej 75 kg: 750 mg. Dzieci 2.–6. roku życia: 250 mg; dzieci 6.–12. roku życia: 500 mg, młodzież po 12. roku życia: 750 mg. W glistnicy i owsicy dawkę 10 mg/kg masy ciała podaje się jednorazowo. W zakażeniu tęgoryjcem dawkę dobową 10 mg/kg masy ciała stosuje się przez 3 dni. W masywnej inwazji tęgoryjcem amerykańskim zwykle stosuje się 20 mg/kg masy ciała przez 2 dni. Przyjmować w trakcie posiłku lub po nim, popijając wodą. Przed połknięciem tabletki należy dokładnie rozgryźć lub rozkruszyć. U osób zaburzeniami czynności wątroby konieczne może być zmniejszenie dawkowania. W przypadku owsicy leczeniu powinna się jednocześnie poddać cała rodzina. Konieczne jest szczególne zachowanie zasad higieny. Po 2 tygodniach od przyjęcia leku należy przeprowadzić kontrolne badania parazytologiczne.

Czy można stosować Pyrantelum Polpharma w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne i w jego ocenie oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad możliwym zagrożeniem dla płodu. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu jednocześnie z piperazyną. Preparat może powodować zwiększenie stężenia równolegle stosowanej teofiliny.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Pyrantelum Polpharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Działania niepożądane preparatu występują rzadko. Mogą wystąpić: nudności, wymioty, zaburzenia łaknienia, bóle i skurcze żołądka, biegunka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, bóle i zawroty głowy, senność, bezsenność, halucynacje z dezorientacją, parestezje (zaburzenia czuciowe), osłabienie, gorączka, zaburzenia słuchu oraz reakcje alergiczne (wysypki skórne).