Pyrazinamid Farmapol (pyrazynamid) – tabl.

Co to jest Pyrazinamid Farmapol?

Lek przeciwprątkowy stosowany w leczeniu gruźlicy.

Co zawiera i jak działa Pyrazinamid Farmapol?

Substancją czynną preparatu jest pyrazynamid, syntetyczny lek o działaniu przeciwprątkowym. Szczególnie silne działanie przeciwprątkowe wykazuje w początkowym etapie rozwoju choroby. Mechanizm jego działania jest złożony i pozostaje do końca niewyjaśniony. Pyrazynamid jest stosowany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwprątkowymi. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Po podaniu doustnym szybko i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Dobrze przenika do wszystkich tkanek i płynów ustrojowych, w tym do płynu mózgowo-rdzeniowego. Duże stężenie osiąga w wydzielinie płucnej i oskrzelowej. W niewielkim stopniu przenika przez łożysko oraz do mleka kobiety karmiącej.

Kiedy stosować Pyrazinamid Farmapol?

Preparat jest wskazany: · w pierwszej fazie leczenia gruźlicy (leczenie intensywne przez pierwsze 2 miesiące) w skojarzeniu z ryfampicyną i izoniazydem · w leczeniu gruźlicy płuc i gruźlicy pozapłucnej wywołanej przez prątki oporne na główne chemioterapeutyki przeciwgruźlicze (izoniazyd lub ryfampicynę) w skojarzeniu z innymi lekami przeciwgruźliczymi.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie preparatu jest także przeciwwskazane, jeżeli występuje: · niewydolność wątroby · dna moczanowa · porfiria. Nie stosować u kobiet w ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Pyrazinamid Farmapol?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat może działać toksycznie na wątrobę. Zwykle przed rozpoczęciem stosowania preparatu lekarz zaleci wykonanie badań czynności wątroby i badania krwi (oznaczenie aktywności enzymów wątrobowych oraz stężenia billirubiny i kwasu moczowego). Ryzyko uszkodzenia wątroby rośnie wraz z dawką. Pyrazynamid w dawce większej niż 1,5 g na dobę może spowodować uszkodzenie wątroby i wystąpienie żółtaczki. W dawce 3 g na dobę może spowodować wystąpienie ostrego żółtego zaniku wątroby. Preparat może powodować zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia) i prowadzić do wystąpienia objawów dny moczanowej. U chorych z przebytymi wcześniej chorobami wątroby lub ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zapalenia wątroby (np. u osób spożywających alkohol) należy zachować szczególną ostrożność, a leczenie powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarskim. U tych osób występuje zwiększone ryzyko toksycznego działania na wątrobę. Jeżeli w okresie leczenia wystąpią jakiekolwiek objawy zaburzeń czynności wątroby lub objawy dnawego zapalenia stawów należy skonsultować się z lekarzem. Leczenie nie powinno być kontynuowane dopóki występują powyższe objawy. Konieczne jest zachowanie następujących środków ostrożności: · stosowanie preparatu u dzieci jest możliwe wyłącznie w lecznictwie zamkniętym (leczenie na oddziale szpitalnym) · stosowanie preparatu u dorosłych powinno być rozpoczynane na oddziale szpitalnym, a następnie kontynuowane pod kontrolą lekarza specjalisty · zgodnie z zaleceniami lekarza należy przeprowadzać regularną (co 10–14 dni) kontrolę czynności wątroby (oznaczanie aktywności enzymów wątrobowych AST i ALT, fosfatazy zasadowej, stężenia bilirubiny we krwi, stężenia urobilinogenu w moczu) · preparatu nie należy stosować u chorych na gruźlicę po przebytych chorobach wątroby, u osób uzależnionych od alkoholu oraz u osób, u których przed rozpoczęciem leczenia występują nieprawidłowe wyniki oznaczeń czynności wątroby · jeżeli wystąpi zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia) i/lub zapalenie stawów należy skonsultować się z lekarzem; konieczne może być przerwanie stosowania preparatu · u chorych z niewydolnością nerek należy zachować ostrożność · u chorych na cukrzycę należy zachować ostrożność (możliwe trudności w utrzymaniu pożądanego stężenia glukozy we krwi). Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Pyrazinamid Farmapol

Preparat ma postać tabletek. Lekarz zaleci odpowiednie dawkowanie w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia oraz stanu chorego. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Zwykle stosuje się 20–30 mg/kg masy ciała 1 raz na dobę; u dorosłych najczęściej stosuje się 1,5 g 1 raz na dobę. Dawka maksymalna wynosi 2 g na dobę. U osób z niewydolnością nerek konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza. Sposób podawania: Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować popijając wodą.

Czy można stosować Pyrazinamid Farmapol w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. U chorych na cukrzycę otrzymujących insulinę lub doustne leki przeciwcukrzycowe pyrazynamid utrudnia kontrolę stężenia glukozy (trudności w utrzymaniu pożądanego stężenia glukozy we krwi). Preparat może zmniejszać skuteczność preparatów stosowanych w leczeniu dny moczanowej; konieczna może być modyfikacja dawek allopurynolu, kolchicyny, probenecydu lub sulfinpirazonu (należy skonsultować się z lekarzem). Pyrazynamid może zmniejszać stężenie cyklosporyny; podczas równoległego stosowania konieczne jest monitorowanie stężenia cyklosporyny i w razie potrzeby modyfikacja jej dawkowania przez lekarza. Probenecyd hamuje wydalanie pyrazynamidu. Podczas równoległego stosowania z lewofloksacyną mogą wystąpić działania niepożądane dotyczące układu mięśniowo-szkieletowego, żołądka, jelit, ośrodkowego układu nerwowego oraz skóry.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Pyrazinamid Farmapol może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Najczęściej występują objawy hepatotoksyczności (toksycznego działania preparatu na wątrobę), takie jak zwiększenie aktywności aminotransferaz, żółtaczka, zapalenie wątroby. Ryzyko uszkodzenia wątroby zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia. Preparat może powodować zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi oraz objawy dny moczanowej. Ponadto zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (utrata łaknienia, nudności, wymioty), oraz zaburzenia hematologiczne (niedokrwistość, małopłytkowość, rzadko zmniejszenie krzepliwości krwi), a także lekki ból stawów i mięśni, złe samopoczucie, odczyny alergiczne (wysypka, pokrzywka, świąd, rzadko gorączka), trądzik, nadwrażliwość na światło, porfiria, trudności w oddawaniu moczu, śródmiąższowe zapalenie nerek.