Quinax (azapentacen (fakolizyna)) – krople do oczu

Co to jest Quinax?

Preparat przeciwko zaćmie stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego).

Co zawiera i jak działa Quinax?

Substancją czynną preparatu jest azapentacen, inaczej fakolizyna. Jest to lek o działaniu przeciwzaćmowym stosowany miejscowo w okulistyce. Wykazuje duże powinowactwo do grupy SH białek rozpuszczalnych soczewki oka. Dzięki łączeniu się z grupami SH chroni je przed działaniem substancji chinonowych, które według jednej z teorii są przyczyną powstawania zaćmy. Związki chinonowe prowadzą do degradacji i utleniania grup SH białek rozpuszczalnych soczewki. Na skutek tych procesów białka soczewki stają się nierozpuszczalne i dochodzi do stopniowego powstawania zmętnień soczewki. Dodatkowo preparat aktywuje enzym proteolityczny płynu przedniej komory oka, co umożliwia rozpuszczanie powstałych nieprzezroczystych, nierozpuszczalnych białek. Preparat zapobiega powstawaniu zaćmy i może spowolnić proces degeneracji soczewki.

Kiedy stosować Quinax?

Wskazaniem do stosowania preparatu jest zaćma starcza, urazowa, wrodzona lub wtórna.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Quinax?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Przed zastosowaniem preparatu należy usunąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 10–15 minut po zakropleniu oczu, przed ponownym ich założeniem. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera tiomersal (związek rtęcioorganiczny) jako środek konserwujący, który może powodować reakcje nadwrażliwości. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może powodować przemijające zaburzenia widzenia bezpośrednio po podaniu. Jeżeli wystąpi niewyraźne widzenie lub jakiekolwiek zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn do momentu ustąpienia tych zaburzeń i powrotu prawidłowego, ostrego widzenia.

Dawkowanie preparatu Quinax

Preparat ma postać kropli do oczu, do stosowania miejscowego do worka spojówkowego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Zwykle stosuje się 2 krople do worka spojówkowego 3–5 razy na dobę. Aby ograniczyć ogólnoustrojowe wchłanianie substancji czynnej, zaleca się uciśnięcie kanału nosowo-łzowego lub delikatne zamknięcie powieki bezpośrednio po zakropleniu. Preparat jest jałowy do momentu pierwszego otwarcia. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza jakiejkolwiek powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu i prowadzić do zakażenia oczu. Po użyciu pojemnik szczelnie zamknąć. W przypadku miejscowego stosowania innych leków okulistycznych, należy zachować 10–15 minutowy odstęp czasowy pomiędzy podaniami leków.

Czy można stosować Quinax w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią; przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie ma danych dotyczących występowania interakcji preparatu z innymi lekami. W przypadku miejscowego stosowania innych leków okulistycznych, należy zachować 10–15 minutowy odstęp czasowy pomiędzy podaniami leków.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Quinax może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe przemijające zaburzenia widzenia bezpośrednio po podaniu preparatu. Bardzo rzadko podrażnienie oka lub reakcje nadwrażliwości.