Ranitydyna Sanofi 150 (ranitydyna) – tabl. powl.

Co to jest Ranitydyna Sanofi?

Lek hamujący wydzielanie kwasu solnego w soku żołądkowym.

Co zawiera i jak działa Ranitydyna Sanofi?

Substancją czynną preparatu jest ranitydyna. Substancja ta blokuje receptory histaminowe typu 2 (receptory H2) w komórkach okładzinowych błony śluzowej żołądka, przez co hamuje wydzielanie kwasu solnego przez te komórki. W ten sposób zmniejsza się kwasowość (zwiększa się pH) soku żołądkowego. Działanie ranitydyny utrzymuje się do 12 godzin.

Kiedy stosować Ranitydyna Sanofi?

Preparat jest wskazany w leczeniu lub profilaktyce następujących chorób: · choroba wrzodowa dwunastnicy lub żołądka · zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej · refluksowe zapalenie przełyku · zespół Zollingera i Ellisona · profilaktyka owrzodzeń dwunastnicy występujących podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) · zapobieganie wystąpieniu zespołu Mendelsona · zapobieganie krwawieniom z owrzodzeń stresowych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ranitydyna Sanofi?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Przed rozpoczęciem leczenia osób z owrzodzeniem żołądka należy wykluczyć nowotworowy charakter choroby. Stosowanie preparatu może maskować objawy raka żołądka i opóźniać właściwe rozpoznanie. Dotyczy to szczególnie osób w średnim i podeszłym wieku, z zaburzeniami dyspeptycznymi w wywiadzie a także osób, u których zmienił się charakter dolegliwości. Przed zastosowaniem preparatu powinieneś skonsultować się z lekarzem jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie zaburzenia czynności nerek lub zaburzenia czynności wątroby. Ranitydyna jest wydalana głównie przez nerki, dlatego u chorych z niewydolnością nerek konieczne jest odpowiednie zmniejszenie dawki. Ranitydyna jest metabolizowana w wątrobie; podczas stosowania leku u osób z niewydolnością wątroby należy zachować ostrożność. Osoby, które stosują równolegle niesteroidowe leki przeciwzapalne powinny pozostawać pod ścisłą opieką lekarską. Dotyczy to szczególnie osób w podeszłym wieku oraz osób z chorobą wrzodową w wywiadzie. Uważa się, że ranitydyna może wywołać ostre napady porfirii. Dlatego należy unikać stosowania leku u chorych z ostrą porfirią w wywiadzie. Osobom chorym na chorobę wrzodową zaleca się zaprzestanie palenia, ponieważ palenie sprzyja nawrotom tej choroby. U osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę lub z zaburzeniami odporności stosujących preparat może istnieć zwiększone ryzyko zachorowania na zapalenie płuc, w okresie wzmożonego nasilenia zachorowań na tę chorobę. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Osoby prowadzące pojazdy mechaniczne powinny zachować szczególną ostrożność, ponieważ lek może wywoływać działania niepożądane (zawroty i bóle głowy, niewyraźne widzenie), które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Jeżeli wystąpią powyższe działania niepożądane nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Dawkowanie preparatu Ranitydyna Sanofi

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody. Przyjmować niezależnie od posiłków. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Choroba wrzodowa dwunastnicy lub żołądka: Dorośli: 150 mg 2 razy na dobę (rano i przed snem) lub 300 mg 1 raz na dobę przed snem, przez 4–8 tygodni (zwykle przez 4 tygodnie). Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej: Dorośli: 150 mg 1 raz na dobę przed snem. Refluksowe zapalenie przełyku: Dorośli: 150 mg 2 razy na dobę przez 2 tygodnie; w razie konieczności leczenie może zostać powtórzone. Zespół Zollingera i Ellisona: Dorośli: 150 mg 3 razy na dobę, następnie lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w każdym przypadku. Maksymalnie 6 g na dobę. Profilaktyka owrzodzeń dwunastnicy występujących podczas stosowania NLPZ: Dorośli: 150 mg 2 razy na dobę, w trakcie stosowania NLPZ. Zapobieganie wystąpieniu zespołu Mendelsona: Dorośli: 150 mg 2 godziny przed rozpoczęciem znieczulenia ogólnego, a także wieczorem w dniu poprzedzającym zabieg. Zapobieganie krwawieniom z owrzodzeń stresowych: Dorośli. 150 mg 2 razy na dobę. Dawkowanie u dzieci i młodzieży: 2–4 mg na kg masy ciała 2 razy na dobę. Dawka maksymalna wynosi 300 mg na dobę. U chorych z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/min) nie zaleca się stosowania dawek większych niż150 mg na dobę (przyjmowanych wieczorem), ponieważ skutkiem zaburzenia czynności nerek może występować zwiększone stężenie ranitydyny we krwi. Jeżeli jesteś osobą poddawaną dializom skonsultuj się z lekarzem w sprawie ustalenia dawkowania.

Czy można stosować Ranitydyna Sanofi w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie leku w ciąży i w okresie karmienia wyłącznie po konsultacji z lekarzem i tylko w razie zdecydowanej konieczności.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Ranitydyna nie nasila działania leków, takich jak: amoksycylina, diazepam, lidokaina, fenytoina, metronidazol, propranolol, teofilina i warfaryna. Leki średnio silnie i silnie zobojętniające treść żołądkową podane równocześnie z ranitydyną mogą zmniejszać wchłanianie ranitydyny. Dlatego jeśli wskazane jest stosowanie takich leków to należy je przyjmować co najmniej 1 godzinę przed lub 1 godzinę po przyjęciu preparatu. Nie stwierdzono interakcji preparatu z amoksycyliną lub metronidazolem. Ranitydyna może zmniejszać wchłanianie ketokonazolu i innych leków, których wchłanianie zależy od kwasowości soku żołądkowego. Palenie tytoniu zmniejsza skuteczność działania ranitydyny.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Ranitydyna Sanofi może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Działania niepożądane występują rzadko lub bardzo rzadko i mogą obejmować: reakcje nadwrażliwości (wysypka skórna, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, gorączka, skurcz oskrzeli, niedociśnienie i ból w klatce piersiowej, wstrząs anafilaktyczny), przemijające zmiany aktywności enzymów wątrobowych, zwykle przemijające zaburzenia hematologiczne takie jak zmniejszenie liczby leukocytów (leukopenia) oraz małopłytkowość, agranulocytoza lub pancytopenia, czasami z hipoplazją lub aplazją szpiku, przemijające stany splątania, depresja i omamy (szczególnie u pacjentów ciężko chorych lub pacjentów w podeszłym wieku), bóle głowy (czasami silne), zawroty głowy i przemijające zaburzenia dotyczące ruchów mimowolnych, przemijające niewyraźne widzenie (prawdopodobnie w wyniku zaburzenia akomodacji oka), zapalenie naczyń, ostre zapalenie trzustki, biegunka, zapalenie wątroby (komórkowe, kanalikowe lub mieszane) przebiegające z żółtaczką lub bez, zwykle przemijające, rumień wielopostaciowy, bóle mięśni i stawów, wypadanie włosów, śródmiąższowe zapalenie nerek, przemijająca impotencja, ginekomastia. Tak jak w przypadku innych antagonistów receptora H2 możliwe zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardia) i blok przedsionkowo–komorowy.