Rantudil Forte (acemetacyna) – kaps. twarde

Co to jest Rantudil Forte?

Jest to preparat o działaniu ogólnym zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Co zawiera i jak działa Rantudil Forte?

Substancją czynną preparatu jest acemetacyna, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu octowego (jej głównym aktywnym metabolitem jest indometacyna). Wykazuje silne działanie przeciwzapalne, a także przeciwbólowe i słabsze przeciwgorączkowe. Acemetacyna przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie acemetacyny polega głównie na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Acemetacyna zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, ból, sztywność stawów). Hamuje agregację płytek krwi (słabiej i krócej niż kwas acetylosalicylowy). Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Po podaniu doustnym acemetacyna szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Gromadzi się w tkankach objętych procesem zapalnym (w płynie maziowym, w błonie maziowej, w mięśniach), gdzie uzyskuje stężenia znacząco większe niż stężenia uzyskiwane we krwi. Acemetacyna przenika przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Rantudil Forte?

Preparat jest wskazany jako lek przeciwbólowy i przeciwzapalny w przypadku: · choroby zwyrodnieniowej stawów · bólów okolicy krzyżowo-lędźwiowej · reumatoidalnego zapalenia stawów · zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa · bólów pooperacyjnych · ostrych napadów dny moczanowej.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na indometacynę. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie objawy uczulenia na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen, ketoprofen, diklofenak). Uczulenie to mogło objawiać się w postaci reakcji nadwrażliwości takich jak np. napad astmy, skurcz oskrzeli, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa lub reakcje skórne, w tym pokrzywka, wysypka, rumień. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją, w tym po zastosowaniu NLPZ ­ z niewyjaśnionymi zaburzeniami układu krwiotwórczego ­ z ciężką niewydolnością serca oraz ­ u kobiet w III trymestrze ciąży ­ u dzieci i młodzieży. Nie należy stosować preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Rantudil Forte?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Należy unikać równoległego stosowania z kwasem acetylosalicylowym i innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym selektywnymi inhibitorami COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych). Preparat może maskować objawy zakażenia. Jeżeli podejrzewasz zakażenie skonsultuj się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zastosowanie odpowiedniego leczenia. Preparat nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Szczególna ostrożność jest wymagana w przypadku stosowania preparatu u osób w podeszłym wieku, u których ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, zwłaszcza krwotoku z przewodu pokarmowego, jest zwiększone. Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się z ryzykiem wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być przyczyną zgonu i niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. Objawy te mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, także u osób bez wcześniejszych zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Powikłania te są szczególnie niebezpieczne u osób w podeszłym wieku. Zawsze należy niezwłocznie poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu). Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu. U chorych z przebytymi chorobami przewodu pokarmowego stosowanie preparatu jest możliwe tylko pod ścisłym nadzorem lekarskim. U tych chorych konieczne jest stosowanie najmniejszych skutecznych dawek i rozpoczynanie leczenia od najmniejszej dostępnej dawki. Duże dawki i podeszły wiek zwiększają ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego. Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem, jeżeli równolegle przyjmowane są inne leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, w tym choroby wrzodowej lub krwawienia (np. kortykosteroidy o działaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe np. warfaryna, leki hamujące agregację płytek krwi, w tym nawet małe dawki kwasu acetylosalicylowego [zwanego potocznie aspiryną], leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny). W powyższych przypadkach lekarz może niekiedy zalecić stosowanie leków osłonowych (np. mizoprostol, inhibitory pompy protonowej). Szczególną ostrożność należy zachować u osób z chorobami przewodu takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna ze względu na ryzyko zaostrzenia choroby (stosowanie preparatu możliwe wyłącznie pod nadzorem lekarskim). Szczególna ostrożność i ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku stosowania preparatu u chorych z nadciśnieniem tętniczym, z zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów lub obrzękami, z chorobą niedokrwienną serca, z chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgowych oraz u chorych z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (cukrzyca, palenie tytoniu, hiperlipidemia). Jeżeli należysz do którejkolwiek z powyższych grup, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Długotrwałe stosowanie acetamycyny w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru. Preparat, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, może powodować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych, niekiedy prowadzących do śmierci, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry. Reakcje te występują bardzo rzadko i najczęściej pojawiają się w 1. miesiącu stosowania preparatu. W razie wystąpienia pierwszych objawów zmian skórnych (wysypka, zmiany chorobowe błon śluzowych) lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Jeżeli lekarz, po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści do możliwego ryzyka, uzna stosowanie preparatu za konieczne, powinien on być stosowany pod ścisłym nadzorem lekarza i z zachowaniem ostrożności przez osoby: · z przebytą chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy · z nadciśnieniem tętniczym, z niewydolnością serca, z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej, po dużych zabiegach chirurgicznych, z zatrzymaniem płynów, z obrzękami, zwłaszcza w podeszłym wieku (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów i obrzęki oraz pogorszenie czynności nerek; zaleca się monitorowanie czynności serca oraz nerek) · z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby · chore na astmę oskrzelową, także jeżeli występowała ona w przeszłości oraz z przewlekłym nieżytem błony śluzowej nosa, z zapaleniem zatok, z polipami nosa, przewlekłymi chorobami dróg oddechowych, uczulone na jakiekolwiek alergeny (stosowanie preparatu związane jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia napadu astmy lub skurczu oskrzeli powodującego trudności w oddychaniu; konieczne jest zapewnienie natychmiastowego dostępu do pomocy medycznej) · z zaburzeniami psychicznymi, z chorobą Parkinsona oraz chore na padaczkę (preparat może powodować nasilenie objawów tych chorób) · z zaburzeniami krzepnięcia krwi, stosujące leki przeciwzakrzepowe, ze zwiększoną skłonnością do krwawień oraz w okresie pooperacyjnym (ryzyko nasilenia krwawień; acemetacyna hamuje agregację płytek krwi i wydłuża czas krwawienia) · stosujące leki działające na ośrodkowy układ nerwowy (w trakcie stosowania preparatu, osoby przyjmujące leki działające na ośrodkowy układ nerwowy, nie powinny spożywać alkoholu) · w podeszłym wieku (nasilone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; należy zachować szczególną ostrożność i stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas; stosowanie długotrwałe możliwe tylko pod ścisłym nadzorem lekarskim). Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Jeżeli lekarz zaleci długotrwałe stosowanie preparatu należy regularnie kontrolować czynność nerek i wątroby oraz morfologię krwi. Możliwe jest zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych oraz zwiększenie stężenia mocznika we krwi. Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Dotyczy to zwłaszcza początkowego etapu leczenia, kiedy następuje zwiększanie dawki, a także okresu kiedy następuje ewentualna zmiana sposobu leczenia na inny lek oraz osób, które w okresie leczenia spożywają alkohol. Preparat może powodować wystąpienie zaburzeń widzenia, senności, zawrotów głowy, zmęczenia lub innych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, które mogą znacznie upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Rantudil Forte

Preparat ma postać kapsułek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: w zależności od nasilenia objawów zwykle stosuje się 1 kapsułkę (60 mg) 1–3 razy na dobę. Napad dny moczanowej: zalecana zwykle dawka wynosi 180 mg na dobę (3 kapsułki na dobę), do momentu ustąpienia objawów. W razie potrzeby, u chorych bez działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, lekarz może zalecić większą dawkę, do 300 mg na dobę, przyjmowanych zgodnie ze schematem: dawka początkowa 120 mg a następnie 60 mg co 8 godzin. W razie potrzeby lekarz może zalecić taki sam schemat dawkowania następnego dnia. Jeżeli objawy ustępują lekarz zaleci zmniejszenie dawki. W przypadku wyjątkowo silnego bólu lekarz może zalecić przejściowe zwiększenie dawki do 600 mg na dobę (jest to dawka maksymalna). Dawek większych niż 180 mg na dobę nie należy stosować dłużej niż 7 dni. Osoby w podeszłym wieku powinny pozostawać pod obserwacją lekarską z powodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych. Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży. Sposób stosowania: Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Kapsułki należy przyjmować w trakcie posiłku popijając dużą ilością płynu.

Czy można stosować Rantudil Forte w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”). Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży. Nie należy stosować preparatu w I i II trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu w I i II trymestrze ciąży jest dopuszczone wyłącznie na wyraźne zlecenie lekarza i pod jego nadzorem, w przypadkach gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za absolutnie konieczne. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Nie należy stosować preparatu u kobiet karmiących piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Mogą wystąpić interakcje preparatu z: · fenytoiną (ryzyko nasilenia jej działania) · glikozydami nasercowymi np. digoksyną (możliwe zwiększenie stężenia glikozydów nasercowych we krwi) · litem (możliwe zwiększenie stężenia litu i nasilenie jego działań toksycznych; zaleca się kontrolę stężenia litu we krwi) · lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna oraz lekami hamującymi agregację płytek krwi (zwiększenie ryzyka krwawień; nasilenie działania leków przeciwzakrzepowych; jeżeli równoległe stosowanie jest konieczne, niezbędny jest ścisły nadzór lekarza i monitorowanie parametrów krzepnięcia krwi) · kortykosteroidami lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego) · kwasem acetylosalicylowym (możliwe zmniejszenie stężenia acemetacyny w osoczu krwi) · probenecydem i sulfinpirazonem (nasilenie i wydłużenie czasu działania acemetacyny) · penicylinami (opóźnienie ich wydalania). · lekami moczopędnymi, np. furosemidem oraz lekami przeciwnadciśnieniowymi (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; niekiedy konieczna ponowna ocena skuteczności stosowanych leków przeciwnadciśnieniowych); furosemid przyspiesza wydalanie acemetacyny · lekami przeciwnadciśnieniowymi z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki i wystąpienia niewydolności nerek) · lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (ryzyko hiperkaliemii; zaleca się okresową kontrolę stężenia potasu we krwi) · lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy (należy zachować szczególną ostrożność) · metotreksatem (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego działań toksycznych) · cyklosporyną i takrolimusem (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki). Należy unikać równoległego stosowania z kwasem acetylosalicylowym i innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym selektywnymi inhibitorami COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego). Spożywanie alkoholu lub przyjmowanie innych leków działających na ośrodkowy układ nerwowy może powodowa nasilenie zaburzeń sprawności psychofizycznej. Należy zachować szczególną ostrożność.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Rantudil forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Najczęściej występują działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, które obejmują: nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, utrata apetytu, niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego, które w wyjątkowych przypadkach mogą prowadzić do niedokrwistości; rzadziej: wzdęcia, niestrawność, owrzodzenie przewodu pokarmowego niekiedy z krwawieniem i perforacją (niekiedy ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wieku), zaostrzenie zapalenia okrężnicy, zaostrzenie choroby Leśniowskiego i Crohna, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie języka, nadżerki przełyku, zwężenia jelita, zaparcia, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka, zapalenie wątroby (w pojedynczych przypadkach o piorunującym przebiegu), zapalenie trzustki. Niezbyt często: bóle i zawroty głowy, zmęczenie, senność; rzadko: drażliwość, pobudzenie, osłabienie mięśni, nerwowość, dezorientacja, parestezje, neuropatia obwodowa, nasilenie padaczki, choroby Parkinsona i innych zaburzeń psychicznych, zaburzenia nastroju, bezsenność, koszmary senne, omamy, uczucie niepokoju, drgawki, zaburzenia widzenia (widzenie nieostre, podwójne, mroczki, widzenie kolorowych plam), zmętnienie rogówki i degeneracja barwnika siatkówki (zwłaszcza w przypadku stosowania długotrwałego), zaburzenia słuchu, szumy uszne, dzwonienie w uszach, zaburzenia zmysłu smaku, zaburzenia zmysłu dotyku. Rzadko: zaburzenia czynności nerek, krwiomocz, białkomocz, ostra niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, martwica brodawek nerkowych. Możliwe: niewydolność serca, kołatanie serca, objawy dusznicy bolesnej (dławicy piersiowej), nadciśnienie tętnicze, zaburzenia hematologiczne, w tym niedokrwistość, agranulocytoza, leukopenia, małopłytkowość, wydłużenie czasu krwawienia, zwiększenie skłonności do krwawień, zahamowanie czynności szpiku kostnego (jeżeli wystąpią objawy takie jak: gorączka, ból gardła, objawy grypopodobne, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zmęczenie, krwawienie z nosa, siniaki, wybroczyny lub plamica należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy zaburzeń hematologicznych). Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd, łysienie) i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny (nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), alergiczne zapalenie płuc, zapalenie naczyń krwionośnych, skurcz oskrzeli, napad astmy oraz ciężkie reakcje skórne: martwica toksyczna rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona. Długotrwałe stosowanie NLPZ w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.