Rantudil Retard (acemetacyna) – kaps. o przedł. uwalnianiu

Co to jest Rantudil Retard?

Jest to preparat o działaniu ogólnym zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Co zawiera i jak działa Rantudil Retard?

Substancją czynną preparatu jest acemetacyna, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu octowego (jej głównym aktywnym metabolitem jest indometacyna). Wykazuje silne działanie przeciwzapalne, a także przeciwbólowe i słabsze przeciwgorączkowe. Acemetacyna przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie acemetacyny polega głównie na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Acemetacyna zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, ból, sztywność stawów). Hamuje agregację płytek krwi (słabiej i krócej niż kwas acetylosalicylowy). Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Preparat charakteryzuje się zmodyfikowanym, powolnym uwalnianiem substancji czynnej (maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest znacznie później niż w przypadku standardowej postaci leku). Preparat nie jest wskazany w sytuacjach, gdy konieczne jest uzyskanie szybkich efektów działania preparatu. Acemetacyna dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Gromadzi się w tkankach objętych procesem zapalnym (w płynie maziowym, w błonie maziowej, w mięśniach), gdzie uzyskuje stężenia znacząco większe niż stężenia uzyskiwane we krwi. Acemetacyna przenika przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Rantudil Retard?

Preparat jest wskazany jako lek przeciwbólowy i przeciwzapalny w przypadku: · choroby zwyrodnieniowej stawów · bólów okolicy krzyżowo-lędźwiowej · reumatoidalnego zapalenia stawów · zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa · bólów pooperacyjnych · ostrych napadów dny moczanowej.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na indometacynę. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie objawy uczulenia na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen, ketoprofen, diklofenak). Uczulenie to mogło objawiać się w postaci reakcji nadwrażliwości takich jak np. napad astmy, skurcz oskrzeli, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa lub reakcje skórne, w tym pokrzywka, wysypka, rumień. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ z czynną chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją, w tym po zastosowaniu NLPZ ­ z niewyjaśnionymi zaburzeniami układu krwiotwórczego oraz ­ u kobiet w III trymestrze ciąży ­ u dzieci do 14. roku życia. Nie należy stosować preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Rantudil Retard?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Szczególna ostrożność jest wymagana w przypadku stosowania preparatu u osób w podeszłym wieku, u których ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, zwłaszcza krwotoku z przewodu pokarmowego, jest zwiększone. Jeżeli lekarz, po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści do możliwego ryzyka, uzna stosowanie preparatu za konieczne, powinien on być stosowany z zachowaniem ostrożności przez osoby: · z wrodzonymi zaburzeniami układu krwiotwórczego (indukowana porfiria) · z przebytą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, z podejrzeniem choroby wrzodowej lub z przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna (ryzyko zaostrzenia choroby; stosowanie preparatu możliwe wyłącznie pod nadzorem lekarskim) · z nadciśnieniem tętniczym, z niewydolnością serca, z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej, z zatrzymaniem płynów, z obrzękami, zwłaszcza w podeszłym wieku (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów i obrzęki oraz pogorszenie czynności nerek; zaleca się monitorowanie czynności serca oraz nerek) · z zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby · bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych · chore na astmę oskrzelową, także jeżeli występowała ona w przeszłości oraz z przewlekłym nieżytem błony śluzowej nosa, z zapaleniem zatok, z polipami nosa, przewlekłymi chorobami dróg oddechowych, uczulone na jakiekolwiek alergeny (stosowanie preparatu związane jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia napadu astmy lub skurczu oskrzeli powodującego trudności w oddychaniu; konieczne jest zapewnienie natychmiastowego dostępu do pomocy medycznej) · z zaburzeniami psychicznymi, z chorobą Parkinsona oraz chore na padaczkę (preparat może powodować nasilenie objawów tych chorób) · z zaburzeniami krzepnięcia krwi, stosujące leki przeciwzakrzepowe, ze zwiększoną skłonnością do krwawień oraz w okresie pooperacyjnym (zwiększone ryzyko nasilenia krwawień; acemetacyna hamuje agregację płytek krwi i wydłuża czas krwawienia). Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Osoby przyjmujące leki działające na ośrodkowy układ nerwowy, w trakcie stosowania preparatu nie powinny spożywać alkoholu. Jeżeli lekarz zaleci długotrwałe stosowanie preparatu należy regularnie kontrolować czynność nerek i wątroby oraz morfologię krwi. Możliwe jest zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych oraz zwiększenie stężenia mocznika we krwi. Jeżeli leki przeciwbólowe stosowane są długotrwale i/lub w dużych dawkach mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć większymi dawkami preparatu. Długotrwałe równoległe stosowanie leków przeciwbólowych zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek oraz niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna). Preparat może maskować objawy zakażenia. Jeżeli podejrzewasz zakażenie skonsultuj się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zastosowanie odpowiedniego leczenia. Preparat nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może powodować wystąpienie zaburzeń widzenia, senności, zawrotów głowy, zmęczenia lub innych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, które mogą znacznie upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwania urządzeń/maszyn oraz wykonywania innych czynności wymagających sprawności psychofizycznej. Szczególną ostrożność należy zachować na początku leczenia oraz podczas ewentualnej zmiany dawki lub leku.

Dawkowanie preparatu Rantudil Retard

Preparat ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: w zależności od nasilenia objawów zwykle stosuje się 1 kapsułkę (90 mg) 1–2 razy na dobę. Napad dny moczanowej: jeżeli objawy nie ustępują, 180 mg na dobę (2 kapsułki na dobę). W razie potrzeby lekarz może zalecić większą dawkę. Maksymalna dawka wynosi 3 kapsułki na dobę. W razie potrzeby lekarz może zalecić taką samą dawkę następnego dnia. Jeżeli objawy ustępują lekarz zaleci zmniejszenie dawki. Dawek większych niż 180 mg na dobę nie należy stosować dłużej niż 7 dni. Sposób stosowania: Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Kapsułki należy przyjmować w trakcie posiłku popijając dużą ilością płynu.

Czy można stosować Rantudil Retard w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”). Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży. Nie należy stosować preparatu w I i II trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu w I i II trymestrze ciąży jest dopuszczone wyłącznie na wyraźne zlecenie lekarza i pod jego nadzorem, w przypadkach gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za absolutnie konieczne. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Nie należy stosować preparatu u kobiet karmiących piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Mogą wystąpić interakcje preparatu z: · fenytoiną (ryzyko nasilenia jej działania) · glikozydami nasercowymi np. digoksyną (możliwe zwiększenie stężenia glikozydów nasercowych we krwi) · litem (możliwe zwiększenie stężenia litu i nasilenie jego działań toksycznych; zaleca się kontrolę stężenia litu we krwi) · lekami moczopędnymi, np. furosemidem oraz lekami przeciwnadciśnieniowymi (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; niekiedy konieczna ponowna ocena skuteczności stosowanych leków przeciwnadciśnieniowych); furosemid przyspiesza wydalanie acemetacyny · lekami przeciwnadciśnieniowymi z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki i wystąpienia niewydolności nerek) · lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (ryzyko hiperkaliemii; zaleca się okresową kontrolę stężenia potasu we krwi) · innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym inhibitorami COX-2 oraz kwasem acetylosalicylowym (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego) · kortykosteroidami lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego) · metotreksatem (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego działań toksycznych; acemetacynę należy podawać co najmniej 24 godziny przed lub po podaniu metotreksatu) · probenecydem i sulfinpirazonem (nasilenie i wydłużenie czasu działania acemetacyny) · lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna oraz lekami hamującymi agregację płytek krwi (zwiększenie ryzyka krwotoku; jeżeli równoległe stosowanie jest konieczne niezbędny jest ścisły nadzór lekarza i monitorowanie parametrów krzepnięcia krwi) · cyklosporyną i takrolimusem (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki) · kwasem acetylosalicylowym (możliwe zmniejszenie stężenia acemetacyny w osoczu krwi) · doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi (ryzyko nasilenia ich działania; zaleca się kontrolę stężenia glukozy we krwi) · penicylinami (opóźnienie ich wydalania). Nie zaleca się stosowania preparatu z triamterenem (ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek). Spożywanie alkoholu lub przyjmowanie innych leków działających na ośrodkowy układ nerwowy może powodowa nasilenie zaburzeń sprawności psychofizycznej.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Rantudil retard może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Najczęściej występują działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, które obejmują: nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego, które w wyjątkowych przypadkach mogą prowadzić do niedokrwistości. Bardzo rzadko: wzdęcia, niestrawność, bolesne skurcze, utrata apetytu, owrzodzenie przewodu pokarmowego niekiedy z krwawieniem i perforacją (niekiedy ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wieku), zaostrzenie zapalenia okrężnicy, zaostrzenie choroby Leśniowskiego i Crohna, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie języka, nadżerki przełyku, zwężenia jelita, zaparcia, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka, zapalenie wątroby (w pojedynczych przypadkach o piorunującym przebiegu), zapalenie trzustki. Bardzo rzadko możliwe: bóle i zawroty głowy, drażliwość, pobudzenie, zmęczenie, senność, przemijająca utrata świadomości, śpiączka, osłabienie mięśni, nadmierna potliwość, nerwowość, dezorientacja, parestezje, ruchy mimowolne, neuropatia obwodowa, nasilenie padaczki, choroby Parkinsona i innych zaburzeń psychicznych, zaburzenia nastroju, bezsenność, koszmary senne, omamy, uczucie niepokoju, drgawki, zaburzenia widzenia (widzenie nieostre, podwójne, mroczki, widzenie kolorowych plam), zmętnienie rogówki i degeneracja barwnika siatkówki (zwłaszcza w przypadku stosowania długotrwałego), zaburzenia słuchu, szumy uszne, dzwonienie w uszach, zaburzenia zmysłu smaku, zaburzenia zmysłu dotyku. Bardzo rzadko: zaburzenia czynności nerek, krwiomocz, białkomocz, ostra niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, martwica brodawek nerkowych. Możliwe: niewydolność serca, kołatanie serca, objawy dusznicy bolesnej (dławicy piersiowej), nadciśnienie tętnicze, zaburzenia hematologiczne, w tym niedokrwistość, agranulocytoza, leukopenia, małopłytkowość, wydłużenie czasu krwawienia, zwiększenie skłonności do krwawień, zahamowanie czynności szpiku kostnego (jeżeli wystąpią objawy takie jak: gorączka, ból gardła, objawy grypopodobne, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zmęczenie, krwawienie z nosa, siniaki, wybroczyny lub plamica należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy zaburzeń hematologicznych). Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd, łysienie) i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny (nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), alergiczne zapalenie płuc, zapalenie naczyń krwionośnych, skurcz oskrzeli, napad astmy oraz ciężkie reakcje skórne: martwica toksyczna rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona. Długotrwałe stosowanie NLPZ w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru. Po podaniu NLPZ może wystąpić pogorszenie stanu zapalnego spowodowane zakażeniem (rozwój martwiczego zapalenia powięzi).