Rhinocort (budezonid) – aerozol do nosa

Co to jest Rhinocort?

Aerozol do nosa zawierający kortykosteroid. Preparat o miejscowym działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym.

Co zawiera i jak działa Rhinocort?

Substancją czynną preparatu jest budezonid. Budezonid jest syntetycznym kortykosteroidem o silnym działaniu przeciwzapalnym. Stosowany miejscowo do nosa budezonid hamuje proces zapalny, zmniejsza obrzęk i podrażnienie. Łagodzi objawy alergiczne takie jak: kichanie, wyciek z nosa, obrzęk i świąd błon śluzowych nosa oraz uczucie zatkania nosa. Główny mechanizm działania budezonidu w komórce docelowej polega na hamowaniu lub pobudzaniu ekspresji genów, których produkty białkowe wpływają na proces zapalny. Kortykosteroidy mogą też działać w inny sposób, nie wpływając na ekspresję genów. Jednak mechanizm takiego ich działania jest ciągle mało poznany. Pełne działanie preparatu występuje po kilku dniach jego regularnego stosowania. Preparat stosowany krótkotrwale i w zalecanych dawkach wykazuje jedynie niewielkie działanie ogólnoustrojowe.

Kiedy stosować Rhinocort?

Preparat jest wskazany: · w sezonowym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa · w całorocznym alergicznym lub niealergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa · w leczeniu objawowym polipów nosa · w zapobieganiu powstawaniu polipów nosa po ich usunięciu (po polipektomii).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Rhinocort?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony tylko do stosowania do nosa (aerozol rozpylany do nosa). Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem. Jeżeli preparat przypadkowo przedostanie się do oczu, należy je obficie przemyć wodą. Donosowe stosowanie kortykosteroidów może spowodować wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych, szczególnie w przypadku stosowania długotrwałego i/lub w dużych dawkach. Ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych po donosowym podaniu kortykosteroidów jest jednak znacznie mniejsze niż w przypadku doustnego stosowania tych leków. Ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów mogą obejmować zahamowanie naturalnego wytwarzania hormonów sterydowych przez korę nadnerczy (zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi), wystąpienie objawów zespołu Cushinga, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zaćmę, jaskrę oraz zaburzenia psychiczne, takie jak wzmożona aktywność psychoruchowa, zaburzenia snu, niepokój, depresję lub agresję (szczególnie u dzieci). Lekarz zaleci stosowanie najmniejszej skutecznej dawki, zapewniającej kontrolę objawów zapalenia błony śluzowej nosa. Zaleca się aby podczas długotrwałego leczenia donosowo podawanym kortykosteroidem regularnie kontrolować wzrost u dzieci. W przypadku wystąpienia spowolnienia wzrostu lekarz zweryfikuje leczenie i zaleci odpowiednie zmniejszenie stosowanej dawki. Jeżeli stosowałeś dotychczas steroidy/sterydy doustnie (działające ogólnoustrojowo) i zastępujesz je sterydami donosowymi (budezonid) skonsultuj się z lekarzem i wyjaśnij jakie środki ostrożności powinieneś zachować. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy. W okresie zmniejszania dawki stosowanych kortykosteroidów może wystąpić znużenie, depresja, bóle stawów i mięśni. W razie wystąpienia powyższych objawów należy skonsultować się z lekarzem. Stosowanie dawek większych niż zalecane może spowodować znaczące klinicznie zahamowanie czynności kory nadnerczy. Jeżeli stosujesz duże dawki sterydów a jesteś szczególnie narażony na stres lub planujesz zabieg chirurgiczny poinformuj o tym lekarza, który może ocenić stopień niewydolności kory nadnerczy i zalecić Ci dodatkowo doustne kortykosteroidy. Jeżeli równolegle stosowane są inne preparaty zawierające kortykosteroidy (w tym np. aerozole, inhalatory, tabletki, maści, kremy) należy skonsultować się z lekarzem, który odpowiednio dostosuje ich dawkowanie. Przed zastosowaniem preparatu powinieneś poinformować lekarza jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie: · gruźlicę płuc (postać czynna lub nieaktywna) · grzybicze, bakteryjne lub wirusowe (szczególnie opryszczkowe) zakażenia. W powyższych przypadkach lekarz zaleci zachowanie odpowiednich środków ostrożności. Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności wątroby; w tej grupie chorych możliwe jest zwiększenie ekspozycji na budezonid i wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Należy unikać stosowania preparatu z ketokonazolem lub innymi lekami hamującymi aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P 450 (np. itrakonazol, rytonawir, cyklosporyna) ponieważ leki te mogą znacząco zwiększać stężenie budezonidu w osoczu. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera sorbinian potasu, który może powodować podrażnienia skóry (np. kontaktowe zapalenie skóry). Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Rhinocort

Preparat ma postać aerozolu do nosa. 1 dawka (1 naciśnięcie) zawiera 32 µg lub 64 µg substancji czynnej. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W celu uzyskania skutecznego działania leczniczego preparat należy stosować regularnie, zgodnie ze schematem dawkowania. Pełne działanie preparatu występuje zwykle po kilku dniach jego regularnego stosowania. Czas trwania leczenia określi lekarz. Pojemnik należy wstrząsnąć przed każdym użyciem. Przed pierwszym użyciem należy, trzymając pojemnik pionowo i kierując końcówkę dozownika w powietrze, nacisnąć pompkę kilka razy (5–10 razy), aż widoczna będzie jednolita mgiełka. Czynności te należy także powtórzyć za każdym razem, gdy preparat nie był stosowany przez okres dłuższy niż 24 godziny. Po każdym zastosowaniu należy oczyścić dozownik i założyć na niego nasadkę. Dorośli i dzieci po 6. roku życia: Początkowo zwykle stosuje się 4 dawki po 32 µg lub 2 dawki po 64 µg do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę, rano (całkowita dawka dobowa 256 µg); można też alternatywnie stosować 2 dawki po 32 µg lub 1 dawkę 64 µg do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę, rano i wieczorem (całkowita dawka dobowa 256 µg). Po opanowaniu objawów, w leczeniu podtrzymującym lekarz zaleci stosowanie najmniejszej dawki zapewniającej kontrolę objawów (u niektórych osób wystarczające może być stosowanie 1 dawki 32 µg do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę, rano). Pełny efekt kliniczny działania preparatu występuje w ciągu kilku dni (niekiedy do 2 tygodni). Po upływie tego czasu należy dążyć do stosowania najmniejszej dawki zapewniającą skuteczną kontrolę objawów. O ile to będzie możliwe, lekarz zaleci rozpoczęcie leczenia sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa jeszcze przed ekspozycją na alergeny. Dzieci powinny stosować preparat pod nadzorem osoby dorosłej. Nie stosować u dzieci do 6. roku życia.

Czy można stosować Rhinocort w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne i w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku! Nie wiadomo czy po podaniu donosowym substancja czynna preparatu przenika do mleka kobiecego. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz: · ketokonazol, itrakonazol (leki przeciwgrzybicze) · kortykosteroidy doustne lub we wstrzyknięciach lub inne postaci kortykosteroidów (preparaty wziewne stosowane w leczeniu astmy, maści, kremy). Ketokonazol, itrakonazol i inne inhibitory izoenzymu 3A4 cytochromu P 450 (np. cyklosporyna, troleandomycyna, rytonawir) mogą znacząco zwiększać stężenie budezonidu w osoczu. Zwiększone stężenie budezonidu wiąże się z ryzykiem wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów (zespołu Cushinga, zahamowania czynności kory nadnerczy). Nie należy stosować preparatu równolegle z lekami z tej grupy. Jeżeli jednak, równoległe stosowanie tych preparatów jest absolutnie konieczne, lekarz zaleci zachowanie odpowiednich środków ostrożności (wydłużenie odstępu pomiędzy przyjęciem leków, zmniejszenie stosowanych dawek budezonidu).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Rhinocort może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić: podrażnienie błon śluzowych nosa (pieczenie, suchość, kłucie, kichanie), krwawienia z nosa, krwista wydzielina z nosa, owrzodzenie błony śluzowej nosa, podrażnienie błony śluzowej gardła, perforacja przegrody nosowej; jeżeli preparat jest stosowany długotrwale rzadko może wystąpić zaćma, jaskra. Możliwe reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy); bardzo rzadko reakcje anafilaktyczne (reakcje te mogą mieć ciężki przebieg i mogą stanowić zagrożenie życia; może wystąpić obrzęk naczynioruchowy języka, gardła, krtani mogący utrudniać oddychanie, skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs). Mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów (w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, zespół Cushinga, księżycowata twarz, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zaćma, jaskra) zwłaszcza jeżeli preparat stosowany jest w dużych dawkach i/lub długotrwale.