Rivanolum VP (etakrydyna) – tabl. do sporz. roztworu

Co to jest Rivanolum VP?

Lek o działaniu bakteriobójczym.

Co zawiera i jak działa Rivanolum VP?

Substancją czynną preparatu jest mleczan etakrydyny. Działa on przeciwbakteryjnie, głównie na bakterie Gram-dodatnie. Stosowany miejscowo w postaci roztworu odkaża skórę i błony śluzowe; stosuje się go również na powierzchowne uszkodzenia ciała.

Kiedy stosować Rivanolum VP?

Preparat jest wskazany w odkażaniu skóry i błon śluzowych oraz powierzchownych uszkodzeń ciała.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub barwniki akrydynowe. Nie stosuj preparatu doustnie.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Rivanolum VP?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. Tabletki przeznaczone są wyłącznie do sporządzania roztworu do stosowania miejscowego. Nie stosuj preparatu na duże powierzchnie skóry. Unikaj kontaktu preparatu z oczami. Unikaj kontaktu preparatu z odzieżą, ponieważ może ją nieodwracalnie zabarwić. Jeżeli wystąpią objawy nadwrażliwości przerwij stosowanie preparatu i skontaktuj się z lekarzem. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Rivanolum VP

Preparat ma postać tabletek do sporządzania roztworu do stosowania miejscowego. Przemywaj chore miejsca roztworem o stężeniu ok. 1% (1 tabletka rozpuszczona w 100 ml przegotowanej wody) kilka razy na dobę. Roztwór można stosować również w postaci okładów, płukań lub przymoczek.

Czy można stosować Rivanolum VP w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. W ciąży i okresie karmienia piersią preparat ten można zastosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem i tylko w razie zdecydowanej konieczności.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Nie stosuj preparatu jednocześnie z następującymi substancjami: · substancje o działaniu utleniającym (nadmanganian potasu, nadtlenek wodoru) · sole rtęci · halogenki metali alkalicznych (np. sól kuchenna) Powyższe substancje osłabiają działanie preparatu. Nie rozpuszczaj tabletek w roztworach zawierających wymienione związki.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Rivanolum VP może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić miejscowe reakcje nadwrażliwości. Bardzo rzadko może również wystąpić kontaktowe zapalenie skóry.