Rivel (etakrydyna) – żel

Co to jest Rivel?

Barwnik akrydynowy, antyseptyk o silnym działaniu bakteriobójczym.

Co zawiera i jak działa Rivel?

Substancją czynną preparatu jest mleczan etakrydyny. Wykazuje on silne działanie przeciwbakteryjne, szczególnie na baktere Gram-dodatnie i Gram-ujemne, a także przeciwgrzybicze. Mechanizm jego działania polega na wbudowywaniu się do materiału genetycznego bakterii, co powoduje syntezę niewłaściwych białek i działanie bakteriobójcze.

Kiedy stosować Rivel?

Preparat jest wskazany do stosowania w następujących przypadkach: odkażanie skóry i błon śluzowych wspomagające leczenie zakażeń wywołanych przez bakterie Gram-dodatnie (czyraków mnogich, czyraków, ropni) oraz mieszanych zapaleń skóry (bakteryjnych i grzybiczych) po ukąszeniach owadów.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne pochodne akrydynowe. Ze względu na brak badań nie należy stosować preparatu u dzieci poniżej 2. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Rivel?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparatu nie należy stosować doustnie. Nie stosować na duże powierzchnie skóry. Należy unikać kontaktu preparatu z oczami. Unikać kontaktu preparatu z odzieżą (w celu usunięcia powstałych plam stosować alkohol lub mieszaninę 6% octu z gorącą wodą w stosunku 1,5:1). Jeżeli wystąpią miejscowe objawy nadwrażliwości, należy przerwać leczenie.

Dawkowanie preparatu Rivel

Preparat ma postać żelu do stosowania zewnętrznego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Cienką warstwę preparatu należy nanieść na zmienioną chorobowo skórę lub błonę śluzową 2–3 raz na dobę, w razie potrzeby częściej. Można stosować pod opatrunkiem.

Czy można stosować Rivel w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Stosowanie u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią wyłącznie po konsultacji z lekarzem i tylko w razie zdecydowanej konieczności.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Nie są znane interakcje preparatu z innymi lekami.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Rivel żel może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić miejscowe reakcje nadwrażliwości (rumień, świąd, wysypka). Bardzo rzadko: kontaktowe zapalenie skóry.