Rudotel (medazepam) – tabl.

Co to jest Rudotel?

Lek wykazujący działanie przeciwlękowe, przeciwdrgawkowe i rozluźniające mięśnie; pochodna benzodiazepiny.

Co zawiera i jak działa Rudotel?

Medazepam to długo działająca pochodna benzodiazepiny (BZD). Wiąże się z receptorem benzodiazepinowym (RBZD), co powoduje określoną reakcję w komórce, czyli jest jego agonistą. RBZD są częścią receptorów zwanych receptorami GABA-A, które mają zdolność wiązania wielu substancji m.in. kwasu -aminomasłowego (GABA). Medazepam, jak inne BZD, działa pośrednio przez nasilenie zdolności wiązania się GABA z receptorem GABA-A. Ze względu na hamujące czynność komórek nerwowych działanie GABA, BZD wykazują pośrednie działanie hamujące w ośrodkowym układzie nerwowym. Medazepam wykazuje umiarkowane działanie przeciwlękowe, zmniejszające napięcie mięśniowe oraz słabe działanie nasenne i przeciwdrgawkowe.

Kiedy stosować Rudotel?

Preparat jest wskazany do doraźnego i krótkotrwałego stosowania w następujących przypadkach: · ostre i przewlekłe stany lękowe · stany wzmożonego napięcia emocjonalnego i pobudzenia. Nie wszystkie stany lękowe, napięcia emocjonalne i pobudzenia wymagają stosowania leków. Często są one objawem choroby psychicznej i można je leczyć z zastosowaniem innych środków lub przez zwalczanie choroby podstawowej.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Rudotel?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Po zastosowaniu leku w poradni w celu diagnostycznym pacjent może opuścić poradnię dopiero po godzinie i powinien udać się do domu z osobą towarzyszącą. Leczenie powinno trwać możliwie krótko, ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia uzależnienia fizycznego, psychicznego i tolerancji na lek (potrzeba stosowania coraz większych dawek leku w celu osiągnięcia tego samego efektu klinicznego). Ryzyko uzależnienia wzrasta wraz z zastosowaną dawką i czasem leczenia, jest większe u osób z uzależnieniem od alkoholu i leków w wywiadzie, a także u osób z zaburzeniami osobowości. W przypadku wystąpienia uzależnienia, po zaprzestaniu stosowania preparatu może ujawnić się zespół odstawienny (abstynencyjny). Charakteryzuje się on następującymi objawami: bóle głowy i mięśni, stany lękowe, napięcie, niepokój, stan splątania i drażliwość. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić: utrata świadomości, depersonalizacja, zwiększona ostrość słuchu, drętwienie i mrowienie kończyn, zwiększona wrażliwość na światło oraz hałas, omamy i drgawki padaczkowe. Po zaprzestaniu stosowania benzodiazepin (także medazepamu) może wystąpić zjawisko „z odbicia”, którego objawami są: zmiany nastroju, lęk, trudności z zasypianiem, niepokój. Ryzyko pojawienia się tych objawów jest większe po nagłym zaprzestaniu stosowania medazepamu. Dlatego lek należy odstawiać stopniowo zmniejszając dawki. Nie zaleca się stosowania preparatu u osób z objawami depresji w postaci spowolnienia psychoruchowego, z depresją dwubiegunową oraz z objawami psychotycznymi, a także z cięższymi postaciami depresji z myślami samobójczymi. Ze względu na możliwe nasilenie myśli i zachowań samobójczych u takich osób, szczególnie na początku leczenia powinny one przebywać pod ścisłą kontrolą lekarską. Wszelkie zauważone zmiany zachowania, chorzy i osoby z ich otoczenia powinny niezwłoczne zgłaszać lekarzowi. Leki z tej grupy mogą powodować niepamięć następczą, której ryzyko wstąpienia wzrasta wraz ze wzrostem zastosowanej dawki. Objawom niepamięci może towarzyszyć zachowanie nieadekwatne do sytuacji. Zjawiska te występują najczęściej w kilka godzin po zastosowaniu preparatu, w tym czasie pacjent powinien mieć możliwość nieprzerwanego 7–8-godzinnego snu. Podczas leczenia może ujawnić się wcześniej istniejąca, lecz niezdiagnozowana depresja. W przypadku wystąpienia następujących objawów: · niepokój · pobudzenie · drażliwość · agresja · urojenia · ataki furii · koszmary senne · omamy · psychozy · niewłaściwe zachowanie i inne zaburzenia zachowania należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci przerwanie leczenia i poinformuje o dalszym postępowaniu. Ze względu na brak badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa nie należy stosować preparatu u dzieci. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku: · osób w podeszłym wieku; lekarz prawdopodobnie zaleci zastosowanie u nich zmniejszonych dawek preparatu; w tej grupie osób istnieje ryzyko ataksji lub nadmiernego uspokojenia · przewlekłej niewydolności oddechowej; lekarz prawdopodobnie zaleci zmniejszenie dawki preparatu, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia hipowentylacji · ciężkiej niewydolności wątroby, ze względu na ryzyko wystąpienia encefalopatii (stosowanie preparatu u pacjentów z tej grupy nie jest wskazane) · zaburzeń czynności nerek · osób ze skłonnościami do nadużywania leków, narkotyków i alkoholu. Informacje o dodatkowych składnikach preparatu: Preparat zawiera laktozę i sacharozę; osoby z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy lub fruktozy, pierwotnym niedoborem laktazy, niedoborem sacharazy-izomaltazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny go stosować. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Medazepam wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Działanie uspokajające leku, występowanie zaburzeń takich jak niepamięć, upośledzenie koncentracji i upośledzenie czynności mięśni mogą mieć szkodliwy wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność!

Dawkowanie preparatu Rudotel

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli. 10-30 mg/dobę w 2-3 dawkach podzielonych lub 1 ×/dobę wieczorem (ok. 30 minut przed snem, nie stosować bezpośrednio po posiłku). W razie potrzeby lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do 60 mg/dobę. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 4 tygodnie. Lek należy odstawiać stopniowo.

Czy można stosować Rudotel w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży (a także w okresie karmienia piersią) skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Medazepam może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, gdy leczenie bezpieczniejszymi preparatami jest niemożliwe lub przeciwwskazane. Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy zachować ostrożność stosując równolegle: · z lekami przeciwpsychotycznymi, przeciwlękowymi, przeciwdepresyjnymi, przeciwdrgawkowymi, przeciwhistaminowymi o działaniu sedatywnym, środkami znieczulającymi, lekami nasennymi, opioidowymi lekami przeciwbólowymi lub innymi lekami o działaniu sedatywnym, ponieważ może dochodzić do nasilenia depresyjnego działania medazepam u na ośrodkowy układ nerwowy · z disulfiramem, cymetydyną, erytromycyną, ketokonazolem i innymi inhibitorami izoenzymów cytochromu P-450, ponieważ hamują one procesy biotransformacji medazepam u, a więc nasilają działanie hamujące na ośrodkowy układ nerwowy · z ryfampicyną, karbamazepiną, fenobarbitalem, fenytoiną i innymi induktorami izoenzymów cytochromu P-450, ponieważ nasilają one procesy biotransformacji medazepam u, a więc osłabiają siłę działania medazepamu · ze środkami zwiotczającymi mięśnie szkieletowe; medazepam nasila ich działanie · z teofiliną, ponieważ może ona osłabiać działanie leków z tej grupy. Nie można przewidzieć rodzaju i nasilenia interakcji w przypadku równoległego długotrwałego stosowania innych leków (np. leków przeciw nadciśnieniu tętniczemu o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, beta-adrenolityków, leków przeciwcukrzycowych, glikozydów nasercowych i doustnych leków antykoncepcyjnych). Dlatego zaleca się szczególną ostrożność, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia równoległego. Ze względu na to, że medazepam jest powoli usuwany z organizmu, należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia interakcji nawet po zakończeniu jego przyjmowania. U osób palących może dochodzić do przyspieszenia wydalania medazepamu. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Rudotel może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Często mogą wystąpić: senność, uczucie pustki w głowie, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, Niezbyt często mogą wystąpić: ból głowy, depresja, drżenie, zmiana masy ciała, zaburzenia pamięci, niepamięć, zaburzenia koncentracji uwagi, dezorientacja, zaburzenia koordynacji, objawy wegetatywne. Rzadko mogą wystąpić: bradykardia, niedociśnienie, agranulocytoza, reakcje paradoksalne (takie jak drażliwość, pobudzenie, gniew, zachowania agresywne lub wrogie, zwiększone pobudzenie psychoruchowe, nerwowość, lęk, bezsenność, omamy, skłonność do samobójstwa, skurcze mięśni), zaburzenia widzenia (podwójne widzenie, oczopląs, nieostre widzenie), podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, ból w klatce piersiowej, zahamowanie czynności ośrodka oddechowego (szczególnie u osób ze zwężeniem dróg oddechowych oraz u pacjentów z uszkodzeniem mózgu), skurcz głośni, zaburzenia czynności żołądka i jelit, nudności, wymioty, bóle brzucha, zaparcia, biegunka, suchość jamy ustnej, nietrzymanie lub zatrzymanie moczu, skórne reakcje alergiczne (świąd, zaczerwienienie skóry, wysypka), hiperprolaktynemia, zwiększenie apetytu, jadłowstręt, reakcje alergiczne, anafilaksja, zaburzenia czynnościowe wątroby, cholestaza, żółtaczka, zaburzenia czynności płciowych, obniżenie libido, zaburzenia miesiączkowania i owulacji, ginekomastia, bóle piersi. Bardzo rzadko mogą wystąpić: ataksja, osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia motoryki, padaczka, zaburzenia mowy, objawy paranoi, depersonalizacja, zbyt silne działanie uspokajające podczas dnia, nasilenie objawów depresji.