Rupafin (rupatadyna) – roztwór doustny

Co to jest Rupafin?

Lek przeciwhistaminowy o działaniu przeciwalergicznym.

Kiedy stosować Rupafin?

Preparat jest wskazany w objawowym leczeniu: · alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dzieci od 2.–11. roku życia · pokrzywki u dzieci od 2.–11. roku życia.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Rupafin?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci do 2. roku życia. Należy zachować ostrożność jeżeli równolegle stosowana są leki metabolizowane z udziałem izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (porównaj akapit Czy mogę stosować równolegle inne leki? ). Nie zaleca się przyjmowania preparatu z sokiem grejpfrutowym. Należy zachować ostrożność u osób: · ze stwierdzonym wydłużeniem odstępu QT w zapisie EKG · z niewyrównaną hipokaliemią (zmniejszeniem stężenia potasu we krwi) · z chorobami predysponującymi do wystąpienia zaburzeń rytmu serca (takimi jak klinicznie znacząca bradykardia czy ostre niedokrwienie mięśnia sercowego). Sacharoza zawarta w preparacie może mieć szkodliwy wpływ na zęby. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować wystąpienie reakcji alergicznych (możliwe reakcje typu późnego); · preparat zawiera sacharozę; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy lub niedoborem sacharazy–izomaltazy nie powinny stosować preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń/maszyn. Jednakże, przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń/maszyn należy sprawdzić indywidualną reakcję na lek i zachować ostrożność.

Dawkowanie preparatu Rupafin

Preparat ma postać roztworu doustnego. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Preparat można przyjmować niezależnie od posiłków. Do opakowania dołączona jest strzykawka umożliwiająca właściwe odmierzenie zaleconej dawki. Roztwór doustny należy podawać bezpośrednio ze strzykawki dozującej. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dzieci 2.–11. roku życia: 5 ml (5 mg) 1 raz na dobę u dzieci o masie ciała większej niż 25 kg; 2,5 ml (2,5 mg) 1 raz na dobę u dzieci o masie ciała 10–25 kg. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci do 2. roku życia. Dorośli i młodzież po 12. roku życia: zaleca się stosowanie preparatu w postaci tabletek. Ze względu na brak doświadczenia klinicznego u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie zaleca się stosowania preparatu.

Czy można stosować Rupafin w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży (a także w okresie karmienia piersią) skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Zaleca się unikanie stosowania preparatu w okresie ciąży. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy unikać stosowania rupatadyny z preparatami silnie hamującymi aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450, takimi jak np. itrakonazol, ketokonazol, worykonazol, pozakonazol, inhibitory proteazy HIV, klarytromycyna, nefazodon. Należy zachować ostrożność podczas stosowania z umiarkowanymi inhibitorami izoenzymu 3A4 cytochromu P450, takimi jak erytromycyna, flukonazol i diltiazem. Konieczne może być dostosowanie dawki leków metabolizowanych przez izoenzym CYP3A4 (np. simwastatyna, lowastatyna) oraz leków o wąskim indeksie terapeutycznym będących substratami dla izoenzymu CYP3A4 (np. cyklosporyna, takrolimus, syrolimus, ewerolimus, cisapryd), ponieważ rupatadyna może zwiększać stężenie tych leków w osoczu. Nie jest znane ryzyko interakcji rupatadyny ze statynami, należy zachować ostrożność w przypadku równoległego stosowania. Statyny, podobnie jak rupatadyna, są metabolizowane przez izoenzym 3A4. Równoległe stosowanie rupatadyny w dawce 20 mg i ketokonazolu lub erytromycyny nasila ekspozycję na działanie rupatadyny, bez wpływu na odstęp QT lub nasilenie działań niepożądanych. Nie należy stosować preparatu jednocześnie z sokiem grejpfrutowym, ze względu na zwiększenie układowej ekspozycji na rupatadynę. Należy zachować ostrożność, jeżeli równolegle stosowane są leki o wąskim indeksie terapeutycznym, gdyż wiedza dotycząca wpływu rupatadyny na inne leki jest ograniczona. Tak jak w przypadku innych leków przeciwhistaminowych, nie można wykluczyć interakcji z lekami hamującymi czynność ośrodkowego układu nerwowego. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu (ryzyko nasilenia zaburzeń psychomotorycznych).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Rupafin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Profil działań niepożądanych dla stosowania roztworu doustnego u dzieci 2.–11. roku życia: często – senność, ból głowy; niezbyt często: grypa, zapalenie nosogardzieli, zakażenia górnych dróg oddechowych, zawroty głowy, eozynofilia, neutropenia, nudności, wyprysk, nocne pocenie się, zmęczenie.