Salbutamol WZF (salbutamol) – tabl.

Co to jest Salbutamol WZF?

Lek o działaniu rozszerzającym oskrzela i ułatwiającym swobodny przepływ powietrza w drogach oddechowych. Stosowany jest w chorobach przebiegających ze skurczem oskrzeli. Działanie podawanego doustnie salbutamolu występuje po około 30 minutach i utrzymuje się do12 godzin.

Co zawiera i jak działa Salbutamol WZF?

Substancją czynną preparatu jest salbutamol (siarczan salbutamolu). Jest to substancja należąca do sympatykomimetyków. Działanie wszystkich sympatykomimetyków polega na pobudzaniu pewnego typu receptorów, nazywanych receptorami adrenergicznymi, znajdujących się na powierzchni określonych komórek naszego organizmu. W przypadku salbutamolu pobudzeniu ulegają receptory adrenergiczne typu beta2 znajdujące się w mięśniach gładkich oskrzeli. Preparaty salbutamolu podawane są zwykle drogą wziewną. Umożliwia to szybkie i bezpośrednie dotarcie leku do miejsca jego działania tj. do receptorów beta2 w drogach oddechowych oraz zminimalizowanie ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Doustne podanie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Pobudzenie receptorów beta2 prowadzi do rozkurczu mięśni i rozszerzenia oskrzeli co ułatwia swobodny przepływ powietrza do płuc. Poprawia się wentylacja płuc a chory odczuwa znaczną ulgę lub całkowite ustąpienie duszności spowodowanej skurczem mięśni dróg oddechowych.

Kiedy stosować Salbutamol WZF?

Preparat jest wskazany w leczeniu astmy, skurczu oskrzeli i/lub odwracalnych stanów skurczowych dróg oddechowych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Preparatu nie należy stosować w zapobieganiu poronieniu zagrażającemu. Salbutamol hamuje czynność skurczową macicy. Podawany doustnie lub dożylnie bywa stosowany w zapobieganiu porodowi przedwczesnemu lecz jest to wskazanie niezarejestrowane w Polsce. Nie należy stosować preparatu u dzieci do 6. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Salbutamol WZF?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Dlatego przed zastosowaniem preparatu powinieneś poinformować lekarza jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie: · nadczynność tarczycy · niewydolność serca, chorobę niedokrwienną mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca lub inne choroby układu sercowo–naczyniowego · nadciśnienie tętnicze · guz chromochłonny nadnerczy · cukrzycę · padaczkę · nadwrażliwość na aminy sympatykomimetyczne. W leczeniu astmy o ciężkim lub niestabilnym przebiegu preparat Salbutamol WZF nie może być stosowany jako lek podstawowy czy jedyny. W takim przypadku niezbędne jest leczenie skojarzone z innymi lekami. Jako podstawę leczenia lekarz prawdopodobnie zaleci regularne stosowanie leków przeciwzapalnych (kortykosteroidów). Jeżeli chorujesz na ciężką lub niestabilną postać astmy pamiętaj aby regularnie zgłaszać się do lekarza na okresowe wizyty kontrolne (nawet jeżeli objawy choroby są dobrze kontrolowane). Ustal z lekarzem pożądaną w Twoim stanie częstotliwość wizyt kontrolnych. Stosując preparat w postaci tabletek możesz równolegle stosować krótko działające wziewne leki rozszerzające oskrzela. Ważne! Jeżeli zauważysz, że zwykle stosowana dawka leków rozszerzających oskrzela nie powoduje złagodzenia objawów, powinieneś jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Podobnie, jeżeli zaobserwujesz, że w celu złagodzenia objawów dotychczasowe dawki musisz stosować coraz częściej powinieneś natychmiast skonsultować się z lekarzem. Nie wolno samodzielnie zwiększać dawek leku lub częstości ich stosowania bez konsultacji z lekarzem. Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela wskazuje na pogorszenie przebiegu astmy i zwiększa ryzyko wystąpienia jej ostrego napadu. Lekarz oceni Twój stan i zweryfikuje dalszy sposób leczenia. Może np. zwiększyć dawki kortykosteroidów wziewnych lub wprowadzić do leczenia kortykosteroidy doustne. Nagłe i postępujące nasilenie objawów astmy jest stanem mogącym zagrażać Twojemu życiu. Jeżeli Twój stan się pogorszy pomimo stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem, który podejmie dodatkowe działania lecznicze. Pamiętaj także, że w przypadku wystąpienia poprawy nie możesz przerywać lub modyfikować leczenia lekami przeciwzapalnymi (kortykosteroidami) bez konsultacji z lekarzem. Salbutamol może powodować przemijające zwiększenie stężenia glukozy we krwi. Osoby chore na cukrzycę mogą mieć kłopoty z wyrównaniem zwiększonego stężenia glukozy we krwi. U niektórych odnotowano rozwój kwasicy ketonowej. Rzadko po zastosowaniu salbutamolu mogą wystąpić niebezpieczne dla życia reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego (zobacz: Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?). Rzadko u dzieci po doustnym podaniu salbutamolu obserwowano wystąpienie rumienia wielopostaciowego i zespołu Stevensa i Johnsona, stanów potencjalnie zagrażających życiu (zobacz: Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?). W razie ich wystąpienia przerwij stosowanie leku i natychmiast skonsultuj się z lekarzem. Duże dawki salbutamolu mogą hamować czynność skurczową macicy co należy uwzględnić stosując lek w okresie porodu. Powinieneś wiedzieć, że stosowanie tego preparatu podobnie jak stosowanie innych leków z tej grupy (innych sympatykomimetyków pobudzających receptory adrenergiczne typu beta2) może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu w surowicy krwi (hipokaliemia), które może być niebezpieczne dla Twojego zdrowia. Hipokaliemia może powodować zaburzenia rytmu serca, które mogą dodatkowo nasilać się skutkiem niedotlenienia tkanek w wyniku duszności. Powinieneś zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w przypadku gdy dodatkowo stosujesz leki moczopędne (stosowane np. w leczeniu nadciśnienia tętniczego) lub jesteś chory na ciężką postać astmy leczonej pochodnymi ksantyny (np. teofilina) czy kortykosteroidami, ponieważ w tej sytuacji może dojść do nasilenia hipokaliemii. Zapytaj lekarza czy w Twojej sytuacji należy regularnie kontrolować stężenie potasu we krwi i jak często powinieneś poddawać się tym badaniom. Jeżeli kiedykolwiek zdiagnozowano u Ciebie choroby serca (np. chorobę niedokrwienną serca, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca) powinieneś zachować ostrożność w okresie stosowania salbutamolu. Jeżeli wystąpi ból w klatce piersiowej lub inne objawy mogące świadczyć o pogorszeniu się choroby serca należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: –ze względu na zawartość laktozy preparat nie powinien być stosowany przez osoby z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy. Jeżeli stwierdzono u Ciebie nietolerancję pewnych cukrów, skonsultuj się z lekarzem przed przyjęciem leku. Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu Lek jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym. Pamiętaj! -Jeżeli chorujesz na astmę miej zawsze przy sobie preparat rozszerzający oskrzela o natychmiastowym działaniu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i wykonywania innych czynności wymagających koncentracji ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych preparatu takich jak np. drżenia i kurcze mięśni (szczególnie dłoni) oraz zawroty głowy.

Dawkowanie preparatu Salbutamol WZF

Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i dzieci po 12. roku życia: początkowo: 2–4 mg 3–4 razy na dobę; dawki można przyjmować w odstępach nie krótszych niż 6 godzin; dawka maksymalna 8 mg 4 razy na dobę (32 mg na dobę); lekarz zaleci dawkowanie indywidualnie w każdym przypadku; jeżeli wystąpią działania niepożądane należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. U chorych w podeszłym wieku lub wykazujących nadmierną wrażliwość na aminy sympatykomimetyczne należy stosować dawkę początkową 2 mg nie więcej niż 4 razy na dobę. Dzieci 6–12 roku życia: początkowo: 2 mg nie częściej niż 3–4 razy na dobę; dawki można przyjmować w odstępach nie krótszych niż 6 godzin; dawka maksymalna 6 mg 4 razy na dobę (24 mg na dobę); lekarz zaleci dawkowanie indywidualnie w każdym przypadku; jeżeli wystąpią działania niepożądane należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Czy można stosować Salbutamol WZF w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. U kobiet w ciąży stosowanie salbutamolu jest możliwe jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem, który oceni stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku i podejmie decyzję, czy możesz stosować ten lek. Zwykle jednak zaleca się w takich sytuacjach preparat w postaci wziewnej.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Salbutamol WZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Do stosunkowo częstych działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą: delikatne drżenia mięśni, kurcze mięśni, bóle i zawroty głowy, stan ogólnego napięcia, zwiększenie częstości serca, kołatanie serca. Do rzadkich ale ciężkich działań niepożądanych należą reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego: obrzęk naczynioruchowy (obrzęk ust, języka, gardła utrudniający oddychanie), skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs. Jeżeli zauważysz pojawianie się reakcji anafilaktycznej powinieneś natychmiast szukać pomocy lekarskiej. Ponadto preparat może powodować: rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych, wystąpienie kwasicy mleczanowej (szczególnie w leczeniu długotrwałym), zmniejszenie stężenia potasu we krwi, niekiedy znaczne (hipokaliemia). Rzadko u osób wrażliwych mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze dodatkowe.