Salofalk (mesalazyna) – tabl. dojelitowe

Co to jest Salofalk?

Preparat przeciwzapalny stosowany w chorobach przewodu pokarmowego.

Co zawiera i jak działa Salofalk?

Substancją czynną preparatu jest mesalazyna (inna nazwa to kwas aminosalicylowy), pochodna kwasu salicylowego. Lek o działaniu przeciwzapalnym, stosowany w leczeniu chorób zapalnych jelit. Mesalazyna hamuje aktywność cyklooksygenaz i lipooksygenaz, tj. enzymów biorących udział w syntezie prostaglandyn i leukotrienów. Prostaglandyny i leukotrieny odgrywają znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Mesalazyna zapobiega także syntezie innych mediatorów stanu zapalnego oraz ogranicza szkodliwe działanie powstających wolnych rodników. Tabletki dojelitowe powlekane są specjalnym polimerem akrylowym (Eudragit), dzięki czemu uwalnianie substancji czynnej zależy od pH. Tabletki dojelitowe nie rozpadają się w żołądku, a mesalazyna jest uwalniana w końcowym odcinku jelita cienkiego i początkowym odcinku jelita grubego. Wywiera miejscowe działanie przeciwzapalne na błonę śluzową jelita i tkankę podśluzówkową. Mesalazyna i jej metabolity wydalane są częściowo z moczem a częściowo z kałem. Mesalazyna i jej metabolity przenikają przez łożysko i do pokarmu kobiecego.

Kiedy stosować Salofalk?

Preparat jest wskazany do stosowania: · w przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, zarówno w fazie zaostrzenia jak i w zapobieganiu nawrotom · w chorobie Leśniowskiego i Crohna, w fazie zaostrzenia.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na kwas salicylowy i jego pochodne. Nie można także stosować preparatu jeżeli występuje: · ciężka niewydolność nerek i/lub wątroby · skaza krwotoczna · choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy. Nie należy stosować u dzieci do 6. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Salofalk?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Przed rozpoczęciem leczenia oraz w okresie stosowania preparatu lekarz zaleci wykonanie odpowiednich badań diagnostycznych, takich jak: pełna morfologia krwi z rozmazem, stężenie kreatyniny we krwi i w moczu, oznaczenie aktywności enzymów wątrobowych, a także badanie moczu. W początkowym okresie leczenia badania powinny zostać wykonane po 2 tygodniach od rozpoczęcia leczenia, a następnie 2–3 razy w odstępach 4 tygodniowych. Jeżeli wyniki są prawidłowe, kolejne badania należy przeprowadzać co 3 miesiące, a w przypadku wystąpienia dodatkowych objawów, badania należy wykonać natychmiast. Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli preparat stosowany jest u osób z zaburzeniami czynności wątroby. Nie należy stosować preparatu u osób z zaburzeniami czynności nerek. Jeżeli czynność nerek pogorszy się w okresie leczenia, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w celu wczesnego rozpoznania toksycznego działania preparatu na nerki. Osoby chore na astmę oskrzelową lub z chorobami płuc powinny pozostawać pod szczególną obserwacją lekarską w okresie leczenia. Szczególną ostrożność należy zachować u chorych, u których stwierdzono występowanie działań niepożądanych po zastosowaniu sulfasalazyny. Leczenie w tej grupie chorych może być rozpoczynane tylko pod ścisłym nadzorem lekarza. W przypadku wystąpienia objawów takich jak: skurczowe bóle brzucha, ostry ból brzucha, gorączka, silny ból głowy lub wysypka należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Objawy te mogą świadczyć o wystąpieniu ostrego zespołu nietolerancji. Doświadczenie dotyczące stosowania preparatu u dzieci 6.–18. roku życia jest niewielkie. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Salofalk

Preparat ma postać tabletek dojelitowych do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Tabletki należy przyjmować 1 godzinę przed posiłkiem, 3 razy na dobę (rano, w południe, wieczorem), połykać w całości (nie rozgryzać, nie żuć), popijając dużą ilością płynu. Preparat należy stosować regularnie. Dorośli: Choroba Leśniowskiego i Crohna: w fazie ostrej 500–1500 mg 3 razy na dobę, przez 8–12 tygodni. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego: w fazie ostrej 500–1000 mg 3 razy na dobę; w celu zapobiegania nawrotom, w leczeniu długotrwałym 500 mg 3 razy na dobę. Młodzież i dzieci po 6. roku życia: Istnieją jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania preparatu u dzieci 6.–18. roku życia. Dawkę lekarz ustali indywidualnie; w ostrych stanach zapalnych (dotyczy obydwu wskazań) u dzieci po 6. roku życia początkowo 30–50 mg/kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 75 mg/kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych. Maksymalna całkowita dawka dobowa wynosi 4 g. Leczenie długotrwałe, w celu zapobiegania nawrotom wrzodziejącego zapalenia jelita grubego: początkowo 15–30 mg/kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych. Maksymalna całkowita dawka dobowa wynosi 2 g. Dzieciom o masie ciała do 40 kg zaleca się podawanie 1/2 dawki przeznaczonej dla dorosłych, a dzieciom o masie ciała większej niż 40 kg zaleca się dawkowanie jak u dorosłych. Nie stosować u dzieci do 6. roku życia.

Czy można stosować Salofalk w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku! Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem. Mesalazyna przenika do pokarmu kobiecego. Jeżeli lekarz, po rozważeniu oczekiwanych korzyści i możliwego ryzyka, zezwoli na karmienie piersią w okresie stosowania preparatu, a u dziecka wystąpi biegunka, należy przerwać karmienie piersią i skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Preparat może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, pochodnych kumaryny (np. warfaryny). Stosowany równolegle z glikokortykosteroidami może nasilać działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego. Preparat może nasilać działanie leków przeciwcukrzycowych z grupy sulfonylomocznika. Mesalazyna może osłabiać działanie probenecydu, sulfinpirazonu, furosemidu i spironolaktonu oraz ryfampicyny. Mesalazyna może zwiększać toksyczność metotreksatu. Jeżeli w okresie leczenia stosowana jest merkaptopuryna, tioguanina lub azatiopryna mogą wystąpić zaburzenia hematologiczne (leukopenia) i nasilenie zahamowanie czynności szpiku kostnego.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Salofalk może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Rzadko: bóle i zawroty głowy, ból brzucha, biegunka, wzdęcia, nudności i wymioty. Bardzo rzadko lub częstość występowania nieznana: zaburzenia hematologiczne (agranulocytoza, małopłytkowość, leukopenia, neutropenia, niedokrwistość aplastyczna), reakcje nadwrażliwości (skórne reakcje alergiczne, gorączka polekowa, skurcz oskrzeli, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, toczeń rumieniowaty, uogólnione zapalenie jelita grubego), neuropatia obwodowa, zapalenie osierdzia, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, zatrzymanie żółci, zaburzenia czynności wątroby, niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, zmniejszenie liczby i ruchliwości plemników przemijające po zaprzestaniu stosowania preparatu, bóle mięśni i stawów, łysienie.