Saridon (kofeina + paracetamol + propyfenazon) – tabl.

Co to jest Saridon?

Jest to preparat zawierający paracetamol i propyfenazon, substancje o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym oraz kofeinę.

Co zawiera i jak działa Saridon?

Jest to preparat złożony zawierający 3 substancje czynne: paracetamol, propyfenazon oraz kofeinę. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Drugi ze składników preparatu to propyfenazon, pochodna pirazolonu o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Wykazuje podobieństwo strukturalne do aminofenazonu. Trzeci ze składników preparatu, kofeina, nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu. Działa też umiarkowanie pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Po podaniu doustnym substancje czynne preparatu szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Działanie przeciwbólowe występuje po 30 minutach po przyjęciu preparatu. Składniki preparatu przenikają przez łożysko a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na: · pirazolony i ich pochodne (takie jak np. fenazon, aminofenazon, metamizol) · fenylbutazon · kwas acetylosalicylowy. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: · z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej · z ostrą porfirią wątrobową · z choroba alkoholową · z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek oraz ­ u kobiet w ciąży i u kobiet w okresie karmienia piersią ­ u dzieci do 12. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Saridon?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu. Nie stosuj preparatu dłużej niż jest to zalecane ani dawek większych niż zalecane. Nie stosowanie się do zaleceń może spowodować ciężkie działania niepożądane, w tym niewydolność i martwicę wątroby, niekiedy prowadzące do śmierci. Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych zawierających paracetamol może doprowadzić do wystąpienia nieodwracalnej niewydolności nerek. Należy zachować ostrożność i przed zastosowaniem preparatu skonsultować się z lekarzem, jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie: ­ niewydolność wątroby lub nerek ­ zespół Gilberta (łagodna żółtaczka spowodowana niedoborem enzymu glukuronylotransferazy) ­ zaburzenia procesów krwiotwórczych. W powyższych przypadkach konieczne może być, aby lekarz dostosował dawkowanie. W przypadku chorych z zaburzeniami czynności wątroby konieczna może być regularna kontrola parametrów charakteryzujących czynność wątroby. Należy zachować ostrożność jeżeli preparat przyjmowany jest przez chorych na astmę, z przewlekłym nieżytem nosa lub przewlekłą pokrzywką, zwłaszcza jeżeli występuje nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub na inne leki przeciwzapalne. W pojedynczych przypadkach po zastosowaniu propyfenazonu i paracetamolu może dojść do wystąpienia reakcji alergicznych i wstrząsu anafilaktycznego. Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych do leczenia bólu głowy może prowadzić do przewlekłego bólu głowy. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania paracetamolu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Saridon

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: 1–2 tabletki, do 3 razy na dobę. Młodzież 12.–16. roku życia: 1 tabletka do 3 razy na dobę. Tabletki należy popić dużą ilością wody lub innego płynu. Bez zalecenia lekarza nie stosować preparatu dłużej niż 7 dni. Nie stosować u dzieci do 12. roku życia.

Czy można stosować Saridon w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i u kobiet w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych). W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu: ­ leki przeciwgruźlicze (izoniazyd, ryfampicyna) ­ leki przeciwpadaczkowe, przeciwdrgawkowe (lamotrygina, fenytoina, fenobarbital, karbamazepina) ­ leki nasenne, uspokajające (leki przeciwhistaminowe, barbiturany, benzodiazepiny) ­ chloramfenikol ­ doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna) ­ niesteroidowe leki przeciwzapalne ­ zydowudyna ­ sympatykomimetyki (np. efedryna) ­ tyroksyna ­ teofilina ­ cymetydyna ­ disulfiram ­ doustne preparaty antykoncepcyjne lub estrogeny ­ cholestyramina ­ metoklopramid. Leki hamujące opróżnianie żołądka (np. propantelina) mogą zmniejszać szybkość wchłaniania paracetamolu i opóźniać rozpoczęcie jego działania. Leki przyspieszające opróżnianie żołądka (np. metoklopramid) mogą zwiększać szybkość wchłaniania paracetamolu. Stosowanie paracetamolu z zydowudyną może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny (ryzyko neutropenii). Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień. Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne (np. glutetimid) stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek. Stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Paracetamol może nasilać toksyczność chloramfenikolu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. Kofeina osłabia działanie leków nasennych i uspokajających. Doustne preparaty antykoncepcyjne, cymetydyna i disulfiram hamują metabolizm kofeiny i mogą nasilać jej działanie. Palenie tytoniu przyspiesza metabolizm kofeiny. Kofeina nasila tachykardię powodowaną przez leki sympatykomimetyczne i tyroksynę, hamuje wydalanie teofiliny oraz zwiększa ryzyko uzależnienia od substancji o działaniu podobnym do efedryny.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Saridon może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe działania niepożądane obejmują: zaburzenia czynności wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, agranulocytoza, leukopenia, pancytopenia). Możliwe reakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, rumień, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk może dotyczyć twarzy, krtani, języka i może utrudniać oddychanie), napad astmy (zwłaszcza u osób uczulonych na kwas acetylosalicylowy lub na NLPZ), reakcje anafilaktyczne, aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego.