Scopolan Compositum (hioscyna + metamizol) – draż.

Co to jest Scopolan Compositum?

Lek o działaniu rozkurczowym na mięśnie gładkie oraz o działaniu przeciwbólowym.

Co zawiera i jak działa Scopolan Compositum?

Jest to preparat złożony zawierający półsyntetyczny alkaloid tropanowy – butylobromek hioscyny (inna spotykana nazwa hioscyny to skopolamina) oraz niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) – metamizol. Hioscyna działa rozkurczowo na mięśnie gładkie, budową przypomina atropinę i ma podobne do atropiny działanie. Hioscyna należy do grupy leków zwanych parasympatykolitykami (inna stosowana nazwa to leki przeciwcholinergiczne, leki cholinolityczne). Działanie leków cholinolitycznych polega na blokowaniu pobudzenia receptorów cholinergicznych (aktywowanych przez acetylocholinę). Hioscyna działa na receptory muskarynowe, które są podtypem receptorów cholinergicznych i powoduje rozkurcz mięśni gładkich przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i moczowo-płciowych. Hamuje wydzielanie śliny, zmniejsza ilość wydzieliny w oskrzelach, wpływa na czynność serca. Wykazuje również depresyjny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, wywołuje nadmierną senność i zaburzenia pamięci. Zawarty w preparacie butylobromek hioscyny (czwartorzędowa sól amonowa) działa wyłącznie obwodowo, praktycznie nie przenika przez barierę krew-mózg do ośrodkowego układu nerwowego i nie powoduje ośrodkowych działań niepożądanych. Drugi ze składników preparatu, metamizol, jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym z grupy pirazolonów (pochodne pirazolu). Wykazuje silne działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, słabsze przeciwzapalne, także spazmolityczne. Podstawą mechanizmu działania metamizolu jest hamowanie aktywności neuronalnej cyklooksygenazy, enzymu biorącego udział w syntezie prostaglandyn w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. Metamizol może także bezpośrednio ingerować w transmisję bodźców bólowych w rdzeniu kręgowym oraz zwiększać tolerancję bólu.

Kiedy stosować Scopolan Compositum?

Preparat jest wskazany w dolegliwościach bólowych: · w stanach skurczowych przewodu pokarmowego (kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego) · w stanach skurczowych dróg żółciowych (kolka wątrobowa) · w stanach skurczowych w obrębie układu moczowo-płciowego (kolka nerkowa, bolesne miesiączkowanie, hiperrefleksja wypieracza).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne alkaloidy tropanowe, pirazolony czy inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Nie stosować, jeżeli występuje: · choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy · zmiany w obrazie morfologicznym krwi: leukopenia, granulocytopenia, niedokrwistość · wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej · ostra porfiria wątrobowa · ostra niewydolność nerek lub wątroby · jaskra · rozrost gruczołu krokowego · niedrożność porażenna jelit · zaparcia atoniczne. Nie stosować u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią. Nie stosować u dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Preparatu nie należy stosować równolegle z innymi lekami z grupy pirazolonów (pochodne pirazolu).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Scopolan Compositum?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Należy zachować ostrożność, jeżeli preparat stosowany jest u osób: · z chorobą refluksową przełyku · ze zwężeniem odźwiernika · z zaburzeniami rytmu serca z szybką czynnością komór · z chorobą niedokrwienną serca. Jeżeli należysz do którejkolwiek z ww. grup przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? W okresie stosowania preparatu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn ponieważ preparat może upośledzać sprawność psychofizyczną oraz powodować zaburzenia widzenia (zaburzenia akomodacji oka).

Dawkowanie preparatu Scopolan Compositum

Preparat ma postać tabletek drażowanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: 1–2 tabletek jednorazowo; przy nasilonych bólach 1–2 tabletek do 3 razy na dobę. Lek należy stosować wyłącznie doraźnie. Nie stosować u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Czy można stosować Scopolan Compositum w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży oraz u kobiet w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Preparatu nie należy stosować równolegle z innymi lekami z grupy pirazolonów (pochodne pirazolu). Preparat ma działanie cholinolityczne, które może ulec nasileniu jeżeli równolegle stosowane są: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne pochodne fenotiazyny oraz klozapina i olanzapina, leki przeciwhistaminowe, chinidyna, amantadyna, petydyna, dyzopiramid, związki podobne do atropiny, ipratropium, tiotropium lub inne leki cholinolityczne. Preparat działa przeciwstawnie w stosunku do leków pobudzających perystaltykę przewodu pokarmowego (np. metoklopramid, cisapryd). Leki te mogą wzajemnie osłabiać skuteczność swojego działania. Hioscyna ma działanie cholinolityczne; działa przeciwstawnie w stosunku do leków cholinomimetycznych. Hioscyna i cholinomimetyki mogą wzajemnie osłabiać swoje działanie. Zawarty w preparacie metamizol może nasilać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych, doustnych leków przeciwcukrzycowych, fenytoiny i sulfonamidów. Metamizol może zmniejszać stężenie cyklosporyny we krwi.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Scopolan Compositum może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Rzadko mogą wystąpić zaburzenia czynności szpiku, które mogą prowadzić do ciężkich zaburzeń hematologicznych, w tym do agranulocytozy, małopłytkowości i niedokrwistości, które mogą prowadzić do zgonu. Rzadko: suchość błon śluzowych jamy ustnej, zaburzenia widzenia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty), uszkodzenie wątroby i/lub nerek po stosowaniu przez dłuższy czas. Preparat może powodować wystąpienie reakcji nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka).