Scopolan (hioscyna) – tabl. drażowane

Co to jest Scopolan?

Lek działający rozkurczowo na mięśnie gładkie.

Co zawiera i jak działa Scopolan?

Substancją czynną preparatu jest butylobromek hioscyny (inna spotykana nazwa hioscyny to skopolamina), półsyntetyczny alkaloid tropanowy. Hioscyna budową przypomina atropinę i ma podobne do atropiny działanie. Hioscyna należy do grupy leków zwanych parasympatykolitykami (inna stosowana nazwa to leki przeciwcholinergiczne, leki cholinolityczne). Działanie leków cholinolitycznych polega na blokowaniu pobudzenia receptorów cholinergicznych (aktywowanych przez acetylocholinę). Hioscyna działa na receptory muskarynowe, które są podtypem receptorów cholinergicznych i powoduje rozkurcz mięśni gładkich przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i moczowo-płciowych. Hamuje wydzielanie śliny, zmniejsza ilość wydzieliny w oskrzelach, wpływa na czynność serca. Wykazuje również depresyjny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, wywołuje nadmierną senność i zaburzenia pamięci. Zawarty w preparacie butylobromek hioscyny (czwartorzędowa sól amonowa) działa wyłącznie obwodowo, nie przenika przez barierę krew-mózg do ośrodkowego układu nerwowego i nie powoduje ośrodkowych działań niepożądanych. Po podaniu doustnym jest jedynie częściowo wchłaniany (ok. 8 %). Wydalany głównie z kałem, w niewielkim odsetku także z moczem.

Kiedy stosować Scopolan?

Preparat jest wskazany w dolegliwościach bólowych: · w stanach skurczowych przewodu pokarmowego (kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego) · w stanach skurczowych dróg żółciowych (kolka wątrobowa) · w stanach skurczowych w obrębie układu moczowo-płciowego (kolka nerkowa, bolesne miesiączkowanie, hiperrefleksja wypieracza).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Scopolan?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Należy zachować ostrożność, jeżeli preparat stosowany jest u osób: · z chorobą refluksową przełyku · z wrzodziejącym zapaleniem jelit · z zaburzeniami rytmu serca z szybką czynnością komór · z chorobą niedokrwienną serca · ze zwężeniem ujścia mitralnego · w podeszłym wieku. Jeżeli należysz do którejkolwiek z ww. grup przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Preparat powinien być przyjmowany tylko doraźnie w stanach skurczowych w obrębie przewodu pokarmowego i dróg moczowych. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek zaburzenia ostrości widzenia lub ból gałki ocznej spowodowany zwiększeniem ciśnienia wewnątrzgałkowego należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Preparat może powodować zmniejszenie wydzielania potu i z tego względu powinien być stosowany ostrożnie u chorych z gorączką. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera sacharozę; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy lub niedoborem sacharazy–izomaltazy nie powinny stosować preparatu; · preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? W okresie stosowania preparatu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn ponieważ preparat może upośledzać sprawność psychofizyczną oraz powodować zaburzenia widzenia (zaburzenia akomodacji oka).

Dawkowanie preparatu Scopolan

Preparat ma postać tabletek drażowanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i dzieci po 12. roku życia: 1–2 tabletek 3–5 razy na dobę; dzieci 6.–12. roku życia: 1 tabletka 2 razy na dobę. Stosowanie preparatu u dzieci do 6. roku życia jest przeciwwskazane.

Czy można stosować Scopolan w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Preparatu nie należy stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeżeli lekarz, po rozważeniu oczekiwanych korzyści i możliwego ryzyka, uzna stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne, zaleci także zachowanie odpowiednich środków ostrożności. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Preparat ma działanie cholinolityczne, które może ulec nasileniu jeżeli równolegle stosowane są: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne pochodne fenotiazyny oraz klozapina i olanzapina, leki przeciwhistaminowe, chinidyna, amantadyna, petydyna, dyzopiramid, związki podobne do atropiny, ipratropium, tiotropium lub inne leki cholinolityczne. Preparat działa przeciwstawnie w stosunku do leków pobudzających perystaltykę przewodu pokarmowego (np. metoklopramid, cisapryd). Leki te mogą wzajemnie osłabiać skuteczność swojego działania. Stosowanie z inhibitorami MAO może nasilać działania niepożądane preparatu, związane z jego działaniem cholinolitycznym. Hioscyna ma działanie cholinolityczne; działa przeciwstawnie w stosunku do leków cholinomimetycznych. Hioscyna i cholinomimetyki mogą wzajemnie osłabiać swoje działanie.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Scopolan może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Działania niepożądane mogą obejmować: suchość błon śluzowych jamy ustnej, zaparcia atoniczne, nasilenie zaburzeń w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu, zmniejszenie wydzielania potu, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), niedociśnienie tętnicze, zaburzenia widzenia. Preparat może powodować wystąpienie reakcji nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka) a także reakcji anafilaktycznych, w tym wstrząsu anafilaktycznego stanowiącego zagrożenie życia.