Sedam 6 (bromazepam) – tabl.

Co to jest Sedam?

Lek przeciwlękowy z grupy pochodnych benzodiazepiny.

Co zawiera i jak działa Sedam?

Substancją czynną preparatu jest bromazepam, pochodna benzodiazepiny o pośrednim czasie działania. Leki z tej grupy, działając poprzez układ GABA-ergiczny, nasilają hamujące działanie GABA (kwasu gamma-aminomasłoweog) w ośrodkowym układzie nerwowym, głównie w układzie limbicznym, podwzgórzu i wzgórzu. Bromazepam podawany w małych dawkach wybiórczo zmniejsza lęk i napięcie, w dużych dawkach wykazuje właściwości uspokajające i rozluźnia mięśnie.

Kiedy stosować Sedam?

Preparat jest wskazany do stosowania w leczeniu: · zaburzeń lękowych uogólnionych · zaburzeń układu autonomicznego objawiających się pod postacią somatyczną (np. objawy skórne, ze strony układu pokarmowego, układu krążenia, układu moczowo-płciowego) · stanów lękowych, występujących w przebiegu przewlekłych chorób ośrodkowego układu nerwowego · zaburzeń stresowych pourazowych z objawami lęku · zaburzeń adaptacyjnych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne benzodiazepiny. Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również: · uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub leków · ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, przeciwbólowymi lub psychotropowymi (neuroleptyki, leki przeciwdepresyjne, sole litu) · zespół bezdechu sennego. Preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Czy można stosować Sedam w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży (a także w okresie karmienia piersią) skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Ze względu na długi czas wydalania bromazepamu z organizmu, interakcje mogą wystąpić nawet po zakończeniu jego stosowania. Należy zachować ostrożność stosując równolegle: · substancje hamujące określone enzymy wątrobowe (szczególnie izoenzym 3A4 cytochromu P450); mogą one zwiększać stężenie alprazolamu i nasilać jego działanie · leki zmniejszające napięcie mięśniowe, może dochodzić do wzajemnego nasilania działania · leki działające depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy takie, jak: leki przeciwbólowe, przeciwpadaczkowe, neuroleptyki, leki nasenne, uspokajające, przeciwdepresyjne, przeciwhistaminowe o działaniu sedatywnym, ponieważ może nastąpić nasilenie ich działania uspokajającego oraz zwiększenie ich wpływu hamującego na oddychanie i hemodynamikę · opioidowe leki przeciwbólowe, ponieważ może wystąpić stan euforii, zwiększający ryzyko powstania uzależnienia psychicznego · leki zmniejszające ciśnienie krwi o działaniu ośrodkowym, leki beta-adrenolityczne, glikozydy naparstnicy, pochodne metyloksantyny, hormonalne środki antykoncepcyjne · cymetydynę lub omeprazol; siła działania bromazepamu może ulegać zmianie · cyzapryd, ponieważ nasila on działanie uspokajające bromazepamu stosowanego doustnie. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Sedam może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Często mogą wystąpić: uczucie zmęczenia, senność, osłabienie, wydłużony czas reakcji, zaburzenia koncentracji, bóle głowy, depresja, niepamięć następcza, ogólne złe samopoczucie, nadmierne uspokojenie w ciągu dnia. Rzadko mogą wystąpić: osłabienie mięśniowe, ataksja, senność, łagodne nudności, biegunka, zawroty głowy, niedociśnienie tętnicze, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zwiększone łaknienie, zwiększenie lub zmniejszenie libido. U osób z obturacyjnymi chorobami układu oddechowego lub uszkodzeniem mózgu może dochodzić do zahamowania czynności układu oddechowego. W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne, w tym skórne reakcje alergiczne.