SeptaNazal dla dorosłych (dekspantenol + ksylometazolina) – aerozol do nosa, roztwór

Co to jest SeptaNazal dla dorosłych?

Lek obkurczający naczynia krwionośne błony śluzowej nosa, wspomagający regenerację nabłonka.

Kiedy stosować SeptaNazal dla dorosłych?

Preparat jest wskazany do stosowania: – w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej w nieżycie nosa oraz w leczeniu uszkodzeń błony śluzowej nosa – w leczeniu naczynioruchowego nieżytu nosa – w leczeniu niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli stwierdzono u Ciebie: · suche, zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa · stan po zabiegach chirurgicznych prowadzonych drogą przeznosową i po operacjach przebiegających z odsłonięciem opony twardej.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując SeptaNazal dla dorosłych?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat powinien być stosowany tylko po uważnej ocenie korzyści i ryzyka w przypadku: – osób równolegle stosujących inhibitory monoaminooksydazy (MAO) i inne leki, które potencjalnie zwiększają ciśnienie tętnicze krwi, – zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego, szczególnie w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączania – poważnych chorób układu krążenia (choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego) – guza chromochłonnego nadnerczy – chorób metabolicznych (nadczynności tarczycy, cukrzycy) – porfirii – rozrostu gruczołu krokowego. Ze względu na niebezpieczeństwo zaniku błony śluzowej nosa preparat można stosować w okresie przewlekłego nieżytu nosa tylko pod nadzorem lekarza. Długotrwałe stosowanie i stosowanie dawkach większych niż zalecane leków sympatykomimetycznych może prowadzić do reaktywnego przekrwienia błony śluzowej nosa. Prowadzi to do zwężenia dróg oddechowych, co powoduje, że pacjent wielokrotnie stosuje preparat, aż jego stosowanie staje się trwałe. Konsekwencją tego jest wtórne polekowe zapalenie błony śluzowej nosa lub nawet zanik błony śluzowej nosa. W łagodniejszych przypadkach można rozważyć przerwanie stosowania leków sympatykomimetycznych w jednym z otworów nosowych a po ustąpieniu objawów podać w drugim otworze nosowym dla utrzymania oddychania w części nosa w celu. Należy unikać bezpośredniego kontaktu preparatu z oczami. W przypadku niewłaściwego użycia lub użycia nadmiernej ilości aerozolu, absorpcja ksylometazoliny może powodować ogólnoustrojowe działania niepożądane, szczególnie u dzieci. W celu uniknięcia zwiększonego ryzyka ze strony układu krążenia i nerwowego nie jest zalecane równoległe stosowanie leków takich jak: pseudoefedryna, efedryna, fenylefryna, oksymetazolina, ksylometazolina, tramazolina, nafazolina, tuaminoheptan.

Dawkowanie preparatu SeptaNazal dla dorosłych

Preparat ma postać aerozolu. Przeznaczony jest do stosowania donosowego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. SeptaNazal dla dorosłych: Dorośli i dzieci po 6. roku życia. 1 dawka preparatu do każdego otworu nosowego, w razie konieczności do 3 raz na dobę. SeptaNazal dla dzieci: Dzieci 2.–6. rż. 1 dawka preparatu do każdego otworu nosowego, w razie konieczności do 3 razy na dobę.

Czy można stosować SeptaNazal dla dorosłych w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Ze względu na brak badań nie zaleca się stosowania preparatu w ciąży i okresie karmienia piersią, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Jednoczesne stosowanie ksylometazoliny z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi może powodować podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, zachowaj ostrożność. Równoległe podawanei leków stosowanych w miejscowym lub układowym leczeniu grypy oraz sympatykomimetyków zawartych w lekach na kaszel i przeziębienie (np. pseudoefedryna, efedryna, fenylefryna, oksymetazolina, ksylometazolina, tramazolina, nafazolina, tuaminoheptan) może prowadzić do działań niepożądanych ze strony choroby układu krążenia i układu nerwowego.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również SeptaNazal może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Niezbyt często mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, wysypka skórna, świąd). Rzadko mogą wystąpić: kołatanie serca, częstoskurcz, nadciśnienie tętnicze. Bardzo rzadko mogą wystąpić: niepokój, bezsenność, zmęczenie (senność, sedacja), ból głowy, omamy (głównie u dzieci), arytmia, obrzęk małżowin nosowych, krwawienia z nosa, drżenie (głównie u dzieci). Ponadto, z nieznaną częstością, mogą wystąpić: pieczenie lub suchość błony śluzowej, kichanie.