Septolete Plus (benzokaina + cetylpirydyna (chlorek cetylpirydyny)) – aerozol do stos. w jamie ustnej

Co to jest Septolete Plus?

Preparat stosowany miejscowo w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła, o działaniu odkażającym i miejscowo znieczulającym.

Co zawiera i jak działa Septolete Plus?

Jest to preparat złożony zawierający benzokainę, lek miejscowo znieczulający o budowie estrowej oraz cetylpirydynę, lek działający przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Benzokaina hamuje powstawanie i przewodzenie impulsów nerwowych. Działa poprzez blokowanie kanałów sodowych, specjalnych struktur w błonach komórek nerwowych. Zablokowanie przepływu jonów sodu przez błonę komórkową neuronu uniemożliwia jej depolaryzację, a zatem zapoczątkowanie i przewodzenie impulsu nerwowego. Benzokaina działa na zakończenia bólowe i nerwy czuciowe, łagodzi ból gardła i ból związany ze stanem zapalnym jamy ustnej. Cetylpirydyna, czwartorzędowy związek amoniowy, ma działanie odkażające, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Stosowana jest w leczeniu stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej, dziąseł i gardła.

Kiedy stosować Septolete Plus?

Preparat wskazany jest w celu odkażania i łagodzenia bólu w lekkich zakażeniach jamy ustnej i gardła.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne leki miejscowo znieczulające. Preparat jest także przeciwwskazany u osób z methemoglobinemią oraz u osób uzależnionych od alkoholu. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci do 12. roku życia. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Septolete Plus?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Jeżeli objawy nie ustąpią po 3 dniach stosowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem. Jeżeli objawy nasilą się lub jeżeli wystąpi wysoka gorączka, nudności, wymioty lub bóle głowy należy skonsultować się z lekarzem. Należ zachować ostrożność, ponieważ stosowanie preparatu może być związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia methemoglobinemii, zwłaszcza u osób: · u których występują trudności w oddychaniu (np. chorych na astmę, chorych na zapalenie oskrzeli) · w podeszłym wieku (po 65. roku życia) · palących · z chorobami serca. W powyższych sytuacjach, przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem. Ponieważ zawarta w preparacie cetylpirydyna spowalnia proces gojenia się ran, nie należy stosować preparatu jeżeli w jamie ustnej znajdują się otwarte rany. Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem. Nie wdychać rozpylonego preparatu. Preparat ma działanie miejscowo znieczulające. Po zastosowaniu preparatu może wystąpić przemijające uczucie drętwienia w obrębie jamy ustnej i gardła oraz trudności w przełykaniu, co zwiększa ryzyko zachłyśnięcia lub przygryzienia warg czy języka. Nie należy spożywać posiłków, przyjmować płynów, żuć ani myć zębów co najmniej przez 1 godzinę po zastosowaniu preparatu. Preparat należy stosować zgodnie z zaleceniami, ponieważ zbyt częste lub długotrwałe stosowanie preparatu zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat w postaci aerozolu zawiera mniej niż 100 mg etanolu na dawkę. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Septolete Plus

Preparat ma postać aerozolu do stosowania w jamie ustnej lub w gardle. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i młodzież po 12. roku życia: Podawać 2 dawki (2 naciśnięcia głowicy) do jamy ustnej, w stronę gardła, co 2–3 godziny, nie więcej niż 8 razy na dobę. Podczas rozpylania leku należy wstrzymać oddech. Nie należy stosować preparatu u dzieci do 12. roku życia. Nie stosować przez okres dłuższy niż 7 kolejnych dni. Nie należy stosować preparatu bezpośrednio przed posiłkiem lub w czasie posiłku. Nie stosować z mlekiem. Przed pierwszym zastosowaniem aerozolu lub jeśli preparat nie był używany przez długi okres, należy nacisnąć głowicę kilka razy (5–9 razy) aż do uzyskania jednolitej mgiełki, uwalniając niewielką ilość leku w powietrze.

Czy można stosować Septolete Plus w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu w ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie stwierdzono występowania interakcji preparatu z innymi lekami. Podczas stosowania preparatu nie należy spożywać mleka ponieważ zmniejsza ono skuteczność przeciwbakteryjnego działania zawartej w preparacie cetylpirydyny.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Septolete Plus może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Niezbyt często reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, obrzęk skóry, obrzęk języka, gardła, krtani, trudności w oddychaniu). Rzadko zaburzenia żołądkowo-jelitowe, methemoglobinemia. W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy niezwłocznie przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. U osób z nadwrażliwością na benzokainę (substancja miejscowo znieczulająca zawarta w preparacie) istnieje ryzyko wystąpienia nadwrażliwości krzyżowej także na inne leki miejscowo znieczulające o budowie estrowej, takie jak np. prokaina, tetrakaina.