Serevent Dysk (salmeterol) – proszek do inhalacji

Co to jest Serevent Dysk?

Lek wziewny o działaniu rozszerzającym oskrzela, ułatwiający swobodny przepływ powietrza w drogach oddechowych. Stosowany jest w chorobach przebiegających ze skurczem oskrzeli. Działanie występuje po 10–20 minutach od podania leku i utrzymuje się przez 12 godzin lub dłużej (lek długodziałający).

Co zawiera i jak działa Serevent Dysk?

Substancją czynną preparatu jest salmeterol. Jest to substancja należąca do sympatykomimetyków. Działanie wszystkich sympatykomimetyków polega na pobudzaniu pewnego typu receptorów, nazywanych receptorami adrenergicznymi, znajdujących się na powierzchni określonych komórek naszego organizmu. W przypadku wziewnie podanego salmeterolu pobudzeniu ulegają receptory adrenergiczne typu beta2 znajdujące się w mięśniach gładkich oskrzeli. Wziewne podanie ma na celu umożliwienie szybkiego i bezpośredniego dotarcia leku do miejsca jego działania tj. do receptorów beta2 w drogach oddechowych oraz zminimalizowanie ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Pobudzenie tych receptorów prowadzi do rozkurczu mięśni i rozszerzenia oskrzeli co ułatwia swobodny przepływ powietrza do płuc. Poprawia się wentylacja płuc a chory odczuwa znaczną ulgę lub całkowite ustąpienie duszności spowodowanej skurczem mięśni dróg oddechowych.

Kiedy stosować Serevent Dysk?

Preparat jest wskazany w: · regularnym, długotrwałym, skojarzonym z wziewnymi kortykosteroidami leczeniu objawów odwracalnej obturacji (zwężenia, zmniejszenia drożności) dróg oddechowych u pacjentów chorych na astmę oskrzelową (w tym u pacjentów z napadami duszności w nocy, u których objawy nie są odpowiednio kontrolowane wziewnymi kortykosteroidami) · leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) · w zapobieganiu odwracalnej obturacji oskrzeli indukowanej przez wysiłek fizyczny lub trudny do uniknięcia kontakt z alergenem. Preparat może zostać zalecony w zamian za regularnie stosowaną doustnie teofilinę lub w zamian za często stosowane (częściej niż 2 razy na dobę) krótko działające leki rozszerzające oskrzela (np. salbutamol). Preparat może zostać dołączony do stosowanych dotychczas wziewnie kortykosteroidów co może dodatkowo pomóc w łagodzeniu objawów choroby.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość), na którykolwiek składnik preparatu. Nie należy stosować preparatu u dzieci przed ukończeniem 4. roku życia. Nie stosuj tego preparatu do przerwania ostrego napadu duszności! W przypadku ostrego napadu duszności zastosuj lek o szybszym początku działania (np. salbutamol).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Serevent Dysk?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Dlatego przed zastosowaniem preparatu powinieneś poinformować lekarza jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie: · nadczynność tarczycy · choroby układu sercowo–naczyniowego (w tym nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca) · zmniejszoną tolerancję glukozy · cukrzycę. Nie stosuj tego preparatu do przerwania ostrego napadu duszności! W przypadku ostrego napadu duszności zastosuj lek o szybszym początku działania np. salbutamol. Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela. Preparat nie jest odpowiedni dla osób dopiero rozpoczynających leczenie astmy. Preparat jest przeznaczony dla osób, u których choroba ma postać przewlekłą i wymagane jest regularne stosowanie preparatu. Preparat nie zastępuje działania wziewnych lub doustnych kortykosteroidów. Rozpoczynając leczenie preparatem nie należy przerywać stosowanych dotychczas sterydów wziewnych lub w tabletkach. Pamiętaj, że jeżeli stosując preparat Serevent Dysk odczujesz poprawę, nie możesz przerywać lub modyfikować leczenia lekami przeciwzapalnymi (kortykosteroidami) bez konsultacji z lekarzem. Ważne! Jeżeli stosujesz szybkodziałające leki rozszerzające oskrzela i zauważysz, że zwykle stosowana dawka nie powoduje złagodzenia objawów, powinieneś jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Podobnie, jeżeli zaobserwujesz, że w celu złagodzenia objawów musisz zastosować większą niż dotąd dawkę tych leków lub dawki dotychczasowe musisz stosować coraz częściej powinieneś natychmiast skonsultować się z lekarzem. Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela wskazuje na pogorszenie przebiegu astmy i zwiększa ryzyko wystąpienia jej ostrego napadu. Lekarz oceni Twój stan i zweryfikuje dalszy sposób leczenia. Może np. zwiększyć dawki kortykosteroidów wziewnych lub wprowadzić do leczenia kortykosteroidy doustne. Nie należy rozpoczynać leczenia preparatem w okresie gwałtownego lub postępującego pogarszania się przebiegu astmy. Jeżeli po rozpoczęciu leczenia preparatem Serevent Dysk nastąpi nasilenie objawów astmy (może to objawiać się nasileniem świstów w drogach oddechowych, uczuciem ściskania w klatce piersiowej) lub objawy nie będą prawidłowo kontrolowane nie przerywaj leczenia lecz skonsultuj się z lekarzem. Osoby o pochodzeniu afrykańskim lub afrokaraibskim powinny zachować szczególną ostrożność, bowiem, według wyników jednego z badań klinicznych, ryzyko wystąpienia poważnych objawów ze strony układu oddechowego podczas stosowania salmeterolu jest u nich zwiększone. Pamiętaj, że nagłe i szybko postępujące nasilenie dolegliwości związanych z astmą jest stanem potencjalnie zagrażającym życiu i wymaga szybkiej konsultacji lekarskiej! W leczeniu podtrzymującym astmy długo działające leki rozszerzające oskrzela (salmeterol) nie powinny być stosowane jako jedyne leki, lecz tylko w skojarzeniu z lekami przeciwzapalnymi tj. wziewnymi lub doustnymi kortykosteroidami. Jeżeli zostanie osiągnięta prawidłowa kontrola objawów astmy, lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie stosowanej dawki preparatu. Jeżeli lekarz zaleci Ci zmniejszanie dawki, to ważne jest, abyś w tym okresie pozostawał pod fachową opieką medyczną, która regularnie będzie kontrolować Twój stan i odpowiedź Twojego organizmu na zmniejszoną dawkę salmeterolu. Powinieneś wiedzieć, że stosowanie tego preparatu podobnie jak stosowanie innych leków z tej grupy (innych sympatykomimetyków pobudzających receptory adrenergiczne typu beta2) może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu w surowicy krwi (hipokaliemia), które może być niebezpieczne dla Twojego zdrowia. Hipokaliemia może powodować zaburzenia rytmu serca, które mogą dodatkowo nasilać się skutkiem niedotlenienia tkanek w wyniku duszności. Powinieneś zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w przypadku gdy dodatkowo stosujesz leki moczopędne (stosowane np. w leczeniu nadciśnienia tętniczego) lub jesteś chory na ciężką postać astmy leczonej pochodnymi ksantyny (np. teofilina) czy kortykosteroidami, ponieważ w tej sytuacji może dojść do nasilenia hipokaliemii. Zapytaj lekarza czy w Twojej sytuacji należy regularnie kontrolować stężenie potasu we krwi i jak często powinieneś poddawać się tym badaniom. Podanie wziewne ogranicza ogólnoustrojowe działania niepożądane. Jednakże stosowanie aerozolu wziewnego z komorą inhalacyjną może zwiększać ilość leku wchłanianą z płuc do krążenia co może zwiększać ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych. W tej sytuacji lekarz może zalecić stosowanie mniejszej dawki. Podobnie, równoległe stosowanie ogólne ketokonazolu może zwiększać częstość niepożądanych działań ogólnoustrojowych. Dlatego o ile lekarz nie zaleci inaczej nie należy stosować salmeterolu z ketokonazolem lub innymi silnymi inhibitorami CYP3A4. Rzadko, u niektórych osób, po przyjęciu dawki leku wziewnego stosowanego w celu rozszerzenia oskrzeli może wystąpić, przeciwnie do zamierzonego efektu, gwałtowny skurcz oskrzeli (tzw. paradoksalny skurcz oskrzeli). Skurcz ten może być na tyle intensywny, że może stanowić zagrożenie życia. W takim wypadku przerwij natychmiast stosowanie preparatu i zastosuj inny szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela oraz szukaj pomocy lekarskiej. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: preparat zawiera laktozę. Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego. Dostarczany jest w aparacie do inhalacji Dysk. Jedna dawka inhalacyjna zawiera 50 mikrogramów salmeterolu. Dostarczana dawka leku zależy od prawidłowo przeprowadzonej inhalacji. Dlatego bardzo ważne jest aby poprawnie opanować technikę inhalacji. Wziewne podanie leku umożliwia jego szybkie dotarcie bezpośrednio do dróg oddechowych czyli do miejsca jego działania. Tylko niewielka ilość podanej wziewnie substancji dociera do układu krążenia co pozwala ograniczyć do minimum ogólnoustrojowe działania niepożądane. Pamiętaj! · Aby zawsze w porę zaopatrzyć się w receptę i wykupić nowy preparat zanim zużyjesz do końca poprzedni. · Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela. · Utrzymuj inhalator (Dysk) w czystości. Przecieraj ustnik suchą szmatką. Aparat do inhalacji Dysk powinien być suchy. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i na zdolność wykonywania innych czynności wymagających koncentracji.

Dawkowanie preparatu Serevent Dysk

Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Preparat przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Zaleca się regularne, codzienne stosowanie preparatu. Pełne działanie lecznicze może wystąpić dopiero po przyjęciu kilkunastu dawek leku. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się następujące dawki: Dorośli: 1 inhalacja (50 mikrogramów) 2 razy na dobę; u chorych z ciężką obturacją dróg oddechowych lekarz może zwiększyć dawkę do dawki maksymalnej tj. do 2 inhalacji po 50 mikrogramów (100 mikrogramów) 2 razy na dobę. Nie ma konieczności dostosowywana dawek u osób w podeszłym wieku oraz u osób z zaburzeniami czynności nerek. Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu u osób z zaburzeniami czynności wątroby. Dzieci powyżej 4. roku życia: 1 inhalacja (50 mikrogramów) 2 razy na dobę. Przyjmowanie dawek przez dzieci powinno przebiegać pod kontrolą osoby dorosłej. Preparat nie jest wskazany dla dzieci, które nie ukończyły 4. roku życia.

Czy można stosować Serevent Dysk w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. U kobiet w ciąży stosowanie salmeterolu jest możliwe jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem, który oceni stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Serevent Dysk może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Do częstych działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą: delikatne drżenia mięśni, kurcze mięśni, uczucie kołatania serca, bóle głowy. Do niezbyt częstych działań niepożądanych należą reakcje nadwrażliwości takie jak: świąd i zaczerwienienie, wysypka, nerwowość, przyspieszenie czynności serca (tachykardia). Do rzadkich ale ciężkich działań niepożądanych należą reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego: obrzęk naczynioruchowy (obrzęk ust, języka, gardła utrudniający oddychanie), skurcz oskrzeli, pokrzywka, obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs. Jeżeli zauważysz pojawianie się reakcji anafilaktycznej powinieneś natychmiast szukać pomocy lekarskiej. Preparat ten, podobnie jak inne leki wziewne, może bardzo rzadko powodować podrażnienie dróg oddechowych (kaszel, suchość w jamie ustnej), a także wystąpienie nagłego i silnego skurczu oskrzeli (tzw. paradoksalnego skurczu oskrzeli) powodującego trudności w oddychaniu. W razie wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu, zastosować szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela i szukać pomocy lekarskiej. Ponadto preparat może powodować: nudności, zawroty głowy, niepokój, bezsenność, bóle mięśni i stawów, niespecyficzne bóle w klatce piersiowej, zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia), zmniejszenie stężenia potasu we krwi (hipokaliemia) objawiające się: zaburzeniami rytmu serca oraz bólami i kurczami mięśni. Bardzo rzadko u osób wrażliwych mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze dodatkowe.