Sevredol (morfina (siarczan morfiny)) – tabl. powl.

Co to jest Sevredol?

Opioidowy lek o działaniu przeciwbólowym zawierający morfinę.

Kiedy stosować Sevredol?

Preparat jest wskazany w zwalczaniu średnio natężonych i silnych bólów nie ustępujących po lekach przeciwbólowych o słabszym działaniu.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również: · niedrożność jelita lub podejrzenie niedrożności jelita · zespół ostrego brzucha · ostre choroby wątroby · niekontrolowane drgawki · równoległe stosowanie leków agonistów i antagonistów morfiny (np. pentazocyna, nalbufina, butorfanol, buprenorfina, nalokson) lub inhibitorów MAO (morfiny nie należy stosować podczas i 14 dni po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO) · karmienie piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Sevredol?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat należy stosować ostrożnie u następujących grup chorych (lekarz prawdopodobnie zaleci zastosowanie mniejszych dawek preparatu w ich przypadku): · uzależnionych od opioidów · z zaburzeniami świadomości · z zaburzeniami czynności płuc lub z ośrodkowymi zaburzeniami oddychania oraz w stanach, które mogą powadzić do tego typu zaburzeń · z przerostem prawej komory serca (serce płucne) · z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym, jeśli nie jest prowadzone mechaniczna wentylacja · z niedociśnienie tętniczym spowodowanym hipowolemią (niedostateczne wypełnienie łożyska naczyniowego) · z przerostem gruczołu krokowego z zaleganiem moczu w pęcherzu (ryzyko rozerwania pęcherza moczowego z powodu zatrzymania moczu) · ze zwężeniem cewki moczowej · z kolką nerkową · z zaburzoną czynnością dróg żółciowych · ze stanami zapalnymi jelit, szczególnie w przypadku niedrożności jelit · z zapaleniem trzustki · z niewydolnością kory nadnerczy (np. choroba Addisona); u takich osób konieczna jest kontrola stężenia kortyzolu w osoczu i w razie potrzeby podanie kortykosteroidów · z ciężką niewydolnością nerek · z niedoczynnością tarczycy · z astmą oskrzelową · z padaczką lub zwiększoną skłonnością do drgawek (morfina może obniżać próg drgawkowy). Depresja ośrodka oddechowego jest największym niebezpieczeństwem związanym z przedawkowaniem morfiny. Stosowanie morfiny przez zbyt długi okres czasu lub w niewłaściwy sposób prowadzi do uzależnienia (silna potrzeba ciągłego dostarczania substancji do organizmu). Należy zachować ostrożność i w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem. Nagłe przerwanie stosowania preparatu może wywołać objawy zespołu odstawiennego: biegunkę, bóle kostne i stawowe, zaburzenia układu krążenia. Dlatego kiedy chory już nie potrzebuje stosowania morfiny lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki, aby tego uniknąć. Należy zachować szczególną ostrożność stosując preparat przed zabiegiem operacyjnym ani przez 24 godziny po jego zakończeniu, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia depresji ośrodka oddechowego lub niedrożności jelit. Podanie morfiny może utrudniać rozpoznanie i zaciemniać przebieg ostrych schorzeń brzusznych, np. perforacji jelit. Z powodu mutagennych właściwości morfiny osoby w wieku rozrodczym powinny w czasie leczenia stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Stosowanie preparatu może wywołać pozytywny wynik kontroli antydopingowej. Ze względu na działanie zapierające morfiny, jej stosowaniu powinna towarzyszyć odpowiednia profilaktyka zaparć. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: preparat zawiera laktozę; nie powinien być stosowany u osób z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy; Preparat zawiera barwnik żółcień pomarańczową (E 110), który u wrażliwych osób może wywołać reakcje alergiczne. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Opioidowe leki przeciwbólowe upośledzają sprawność psychiczną i/lub fizyczną wymaganą do wykonywania zadań potencjalnie niebezpiecznych (np. prowadzenie pojazdów czy obsługiwanie maszyn). Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas stosowania preparatu. U niektórych osób z ustabilizowanym bólem lekarz może podjąć decyzję o zezwoleniu na kierowanie pojazdami.

Czy można stosować Sevredol w okresie ciąży i karmienia piersią?

Czy można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią? W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Preparatu nie należy stosować w czasie ciąży, chyba, że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Nie należy karmić piersią podczas stosowania preparatu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Sevredol może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Bardzo często zmogą wystąpić: zmienność nastroju, głównie euforia, ale też obniżenie nastroju, zwężenie źrenic, zaparcia (podczas długotrwałego stosowania), Często mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości, zmniejszony apetyt aż do utraty apetytu, zmiany poziomu aktywności (najczęściej obniżenie, ale też podwyższony poziom aktywności i stany pobudzenia), bezsenność, zmiany czynności poznawczych i sensorycznych (np. zaburzenia myślenia, zaburzenia percepcji i/lub halucynacje, stan splątania), bóle głowy, zawroty głowy, senność, nudności, wymioty (szczególnie na początku leczenia), niestrawność, zaburzenia smaku, nadmierne pocenie się, pokrzywka, świąd, zaburzenia oddawania moczu. Niezbyt często mogą wystąpić: tachykardia (przyspieszenie rytmu serca), bradykardia (spowolnienie rytmu serca), istotne klinicznie obniżenie i podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, złe samopoczucie. Rzadko mogą wystąpić: skurcz mięśni oskrzeli, zwiększenie aktywności enzymów trzustkowych lub zapalenie trzustki, kolka żółciowa, kolka nerkowa, uzależnienie fizyczne, objawiające się zespołem odstawienia. Bardzo rzadko mogą wystąpić: zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego, uzależnienie psychiczne, obniżone libido, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, oczopląs, duszność, niedrożność jelit, bóle brzucha, zmiany w uzębieniu (dokładny związek z leczeniem morfiną nie został ustalony), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, osutka (wysypka), skurcze mięśni, sztywność mięśni, zaburzenia erekcji, brak miesiączki, ogólne osłabienie, dreszcze, obrzęk obwodowy. Ponadto, z nieustaloną częstością mogą wystąpić: reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne, sedacja (uspokojenie) zależna od dawki, omdlenie, parestezje, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, kołatanie serca, niewydolność serca, zaczerwienienie twarzy, zmniejszony odruch kaszlu, depresja oddechowa (zależna od dawki), obrzęk płuc pochodzenia niesercowego w wyniku pospiesznego zwiększania dawki, suchość w jamie ustnej (zależna od dawki), męczliwość, tolerancja na lek (potrzeba stosowania coraz wyższych dawek dla osiągnięcia tego samego efektu terapeutycznego).