Solpadeine (kofeina + kodeina + paracetamol) – tabl. mus.

Co to jest Solpadeine?

Jest to lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, zawierający paracetamol, kodeinę oraz kofeinę.

Co zawiera i jak działa Solpadeine?

Jest to preparat złożony zawierający 3 substancje czynne: paracetamol, kodeinę oraz kofeinę. Działanie preparatu jest wynikiem skojarzonego działania jego składników. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Drugi ze składników preparatu to kodeina, lek przeciwbólowy z grupy opioidów. Kodeina działa na ośrodkowy układ nerwowy. Wykazuje też słabe działanie przeciwkaszlowe. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu. Działa też umiarkowanie pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Preparat ma dłuższe i silniejsze działanie przeciwbólowe niż każda z substancji czynnych stosowana w monoterapii. Po podaniu doustnym składniki preparatu dobrze wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie paracetamolu we krwi uzyskiwane jest po 30–60 minutach po podaniu. Składniki preparatu przenikają przez łożysko a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Solpadeine?

Dorośli. Preparat jest wskazany w przypadku: · bólów różnego pochodzenia (bóle głowy, migrena, bolesne miesiączkowanie, bóle zębów, nerwobóle, bóle reumatyczne, ból gardła) · objawów grypy i przeziębienia · gorączki. Dzieci i młodzież po 12. roku życia. Kodeina jest wskazana w leczeniu ostrego bólu o umiarkowanym nasileniu, nieustępującego po astosowaniu innych leków przeciwbólocych, takich jak paracetamol lub ibuprofen (stosowanych w monoterapii).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby ­ z chorobą alkoholową ­ stosujących równolegle lub w okresie ostatnich 2 tygodni inhibitory MAO ­ z niewydolnością oddechową, niezależnie od stopnia jej nasilenia w wieku 0 do 18 lat poddawanych zabiegowi usunięcia migdałka podniebiennego (tonsilektomia) i/lub gardłowego (adenoidektomia) w ramach leczenia zespołu obturacyjnego bezdechu śródsennego ze względu na zwiększone ryzyko ciężkich i zagrażających życiu działań niepożądanych z astmą oskrzelową o których wiadomo, że mają bardzo szybki metabolizm z udziałem enzymu CYP2D6, ponieważ w ich organizmach kodeina zbyt szybko metaboizowana jest do morfiny, co może zagrażać życiu uzależnionych od opioidów ­oraz ­ u kobiet I trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią u dzieci i młodzieży do 12. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Solpadeine?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu. Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie: ­ zaburzenia czynności nerek lub wątroby ­ ostre stany spastyczne oskrzeli lub zaburzenia czynności układu oddechowego ­ urazy głowy lub zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (ponieważ zawarta w preparacie kodeina może nasilać istniejące nadciśnienie wewnątrzczaszkowe) ­ rozrost gruczołu krokowego lub utrudniony odpływ moczu ­ niedoczynność tarczycy ­ niedoczynność kory nadnerczy ­ ostre objawy brzuszne ­ zapalne choroby jelit lub choroby jelit prowadzące do ich niedrożności ­ niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej ­ choroby dróg żółciowych (kamica żółciowa) lub przebyte zabiegi chirurgiczne w obrębie dróg żółciowych a także, ­ jeżeli stosujesz leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy ­ jeżeli jesteś osobą w podeszłym wieku. U chorych po usunięciu pęcherzyka żółciowego kodeina może powodować wystąpienie ostrego bólu brzucha związanego z drogami żółciowymi lub trzustką, któremu zwykle towarzyszą nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych wskazujące na skurcz zwieracza Oddiego (zwieracz bańki wątrobowo-trzustkowej). Długotrwałe stosowanie dużych dawek kodeiny może prowadzić do uzależnienia i wystąpienia objawów odstawiennych po zaprzestaniu stosowania. Aby uniknąć przedawkowania należy sprawdzić, czy inne stosowane preparaty nie zawierają kodeiny. Nie stosuj dawek większych niż zalecane, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może spowodować ciężkie działania niepożądane, w tym uszkodzenie i martwicę wątroby. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności oraz do nasilenia działania kodeiny. Kodeina nie należy stosować u dzieci, u których czynność układu oddechowego może być zaburzona, w tym u dzieci z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, ciężkimi zaburzeniami serca lub układu oddechowego, zakażeniami górnych dróg oddechowych lub płuc, wielonarządowymi urazami lub rozległymi zabiegami chirurgicznymi. Te czynniki mogą nasilać objawy toksyczności morfiny, która powstaje w wyniku metabolizmu kodeiny. U osób wyniszczonych, głodzonych lub regularnie spożywających alkohol istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. W okresie stosowania preparatu należy unikać nadmiernego spożycia kofeiny (np. zawartej w kawie, herbacie, niektórych napojach, cukierkach). Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat w postaci tabletek musujących zawiera 398 mg sodu w 1 tabletce; należy wziąć to pod uwagę w przypadku osób będących na diecie o małej zawartości sodu; ­ preparat w postaci tabletek musujących zawiera sorbitol; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinny stosować preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może powodować zaburzenia sprawności psychoruchowej, może powodować zawroty głowy i senność. W przypadku wystąpienia powyższych objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Solpadeine

Preparat może mieć postać kapsułek, tabletek lub tabletek musujących do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i młodzież po 12. roku życia: Preparat w postaci kapsułek lub tabletek: 1–2 kapsułki/tabletki do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny. Nie stosować więcej niż 8 kapsułek/tabletek na dobę (tj. 4 g paracetamolu/64 mg kofeiny/240 mg kofeiny w ciągu doby). Preparat w postaci tabletek musujących: 2 tabletki do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny. Nie stosować więcej niż 8 kapsułek/tabletek na dobę (tj. 4 g paracetamolu/64 mg kofeiny/240 mg kofeiny w ciągu doby). Dwie tabletki musujące należy rozpuścić w szklance wody. Nie stosować u dzieci do 12. roku życia. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 3 dni. Nie stosować z innymi lekami zawierającymi w swym składzie paracetamol, kodeinę lub kofeinę.

Czy można stosować Solpadeine w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży. Kodeina ma właściwości podobne do morfiny i może powodować zahamowanie ośrodka oddechowego u noworodka związane ze stosowaniem kodeiny przez matkę w okresie ciąży (nawet jeżeli dawki stosowane były krótkotrwale) oraz ryzyko wystąpienia zespołu odstawiennego u noworodka. Kofeina może zwiększać ryzyko wystąpienia samoistnego poronienia. Stosowanie preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych), kodeinę lub kofeinę. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki a opioidowe leki przeciwbólowe stosowane z inhibitorami MAO mogą prowadzić do wystąpienia niebezpiecznego dla życia zespołu serotoninowego. Metoklopramid lub domperidon zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu, a cholestyramina opóźnia jego wchłanianie. Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień. Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi, oznaczanie stężenia kwasu moczowego we krwi). Kodeina może znosić działanie metoklopramidu i domperidonu na motorykę przewodu pokarmowego. Stosowanie kodeiny z lekami cholinolitycznymi (np. bromek ipratropium, skopolamina, atropina) może prowadzić do niedrożności porażennej jelit. Kodeina nasila hamujące ośrodkowy układ nerwowy działanie innych leków, takich jak: leki przeciwlękowe, uspokajające i nasenne (benzodiazepiny, barbiturany, inne jak np. meprobamat), neuroleptyki i pochodne fenotiazyny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylina), leki stosowane do znieczulenia oraz nasila hamujące działanie alkoholu. Kodeina nasila hamujące ośrodek oddechowy działanie innych opioidowych leków przeciwbólowych, takich jak pochodne morfiny o działaniu przeciwbólowym (np. alfentanyl, dekstromoramid, dekstropropoksyfen, dihydrokodeina, fentanyl, hydromorfon, morfina, oksykodon, petydyna, fenoperydyna, tramadol). Disulfiram, estrogeny i progesteron mogą zmniejszać szybkość wydalania kofeiny. Kofeina może zwiększać szybkość wydalania litu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Solpadeine może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe działania niepożądane związane z zawartością paracetamolu obejmują: nudności, wymioty, zaburzenia czynności wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu lub stosowania długotrwałego może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość). Możliwe reakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, pokrzywka, rumień, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk może dotyczyć twarzy, krtani, języka i może utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli (zwłaszcza u chorych uczulonych na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ), reakcje anafilaktyczne, aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego. Możliwe ciężkie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa i Johnsona. Zawarta w preparacie kodeina może powodować hamowanie ośrodka oddechowego, zawroty głowy, senność, bóle głowy związane ze stosowaniem długotrwałym, świąd, potliwość, wymioty, zaparcia, nudności, niestrawność, suchość w jamie ustnej, ostry ból brzucha związany z zaburzeniami dróg żółciowych lub ostre zapalenie trzustki (głównie u chorych po usunięciu pęcherzyka żółciowego). Po przewlekłym stosowaniu lub stosowaniu dużych dawek może rozwinąć się uzależnienie, a także tolerancja na działanie przeciwbólowe i przeciwkaszlowe. Objawy odstawienne mogą wystąpić po zaprzestaniu stosowania preparatu oraz u noworodka matki stosującej kodeinę w okresie ciąży. Ze względu na zawartość kofeiny preparat może powodować: nerwowość, zawroty głowy, bezsenność, niepokój ruchowy, lęk, rozdrażnienie, bóle głowy, uczucie kołatania serca, zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Działania niepożądane związane z zawartością kofeiny mogą się nasilić, jeżeli dodatkowo spożywana jest kofeina zawarta w napojach lub pokarmach.