SotaHEXAL 160 (sotalol (chlorowodorek sotalolu)) – tabl.

Co to jest SotaHEXAL?

Lek wykazujący równolegle właściwości beta-blokerów i działanie przeciwarytmiczne.

Co zawiera i jak działa SotaHEXAL?

Substancją czynną preparatu jest sotalol, lek wykazujący zarówno działanie typowe dla beta-blokerów (inna stosowana nazwa to beta-adrenolityki) jak i działanie przeciwarytmiczne. Działanie charakterystyczne dla beta-blokerów polega na zablokowaniu pewnego typu receptorów, nazywanych receptorami adrenergicznymi typu beta. Receptory adrenergiczne występują na powierzchni komórek nerwowych, mięśniowych lub gruczołowych w licznych tkankach i narządach. W warunkach fizjologicznych pobudzane są przez uwalnianą po aktywacji współczulnego układu nerwowego adrenalinę lub noradrenalinę. Farmakologiczne zablokowanie receptorów beta uniemożliwia ich pobudzenie, a przez to ogranicza skutki działania adrenaliny czy noradrenaliny na tkanki docelowe posiadające receptory beta. Adrenalina powoduje zwiększenie częstotliwości rytmu serca oraz skurcz obwodowych naczyń krwionośnych. Działanie sotalolu, podobnie jak innych leków z tej grupy, prowadzi do zmniejszenia częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu oraz do obniżenia ciśnienia tętniczego. Sotalol charakteryzuje się niewybiórczym działaniem w stosunku do receptorów beta 1 i beta 2 (istnieje ryzyko wystąpienia zwężenia dróg oddechowych związane z blokowaniem receptorów beta 2 w mięśniach gładkich oskrzeli). Działanie przeciwarytmiczne sotalolu sprawia, że jest on stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Sotalol zwalnia rytm zatokowy, hamuje przewodzenie w pęczku Hisa, wydłuża odstęp QT w zapisie EKG. Podczas stosowania małych dawek leku (25 mg na dobę) występuje działanie charakterystyczne dla beta-blokerów, działanie przeciwarytmiczne ujawnia się podczas stosowania dawek większych niż 160 mg. Maksymalne stężenie sotalolu we krwi uzyskiwane jest w ciągu 2,5–4 godzin po doustnym przyjęciu leku. Stężenie stacjonarne uzyskiwane jest w ciągu 2–3 dni. Pokarm zmniejsza wchłanianie preparatu. Lek słabo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Wydalany głównie z moczem w postaci niezmienionej (80-90%); pozostała część leku wydalana z kałem.

Kiedy stosować SotaHEXAL?

Preparat jest wskazany w przypadku nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza w postaci częstoskurczu komorowego.

Dawkowanie preparatu SotaHEXAL

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem popijając odpowiednią ilością płynu. Posiłki, zwłaszcza mleczne, zmniejszają wchłanianie leku. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Przed rozpoczęciem leczenia oraz każdorazowo przed zmianą dawkowania lekarz zaleci wykonanie odpowiednich badań (EKG, ocena czynności nerek, równowagi elektrolitowej i równolegle stosowanych leków). Rozpoczęcie leczenia oraz zwiększanie dawki powinno odbywać się w warunkach szpitalnych, gdzie możliwa jest kontrola rytmu serca. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz indywidualnie ustali dawkowanie w zależności od stanu chorego i jego reakcji na leczenie. Leczenie rozpoczyna się od małej dawki, którą zwiększa się stopniowo. Dorośli: Początkowo 80 mg na dobę w dawce pojedynczej lub w 2 dawkach podzielonych; w razie potrzeby lekarz stopniowo, co 2–3 dni, będzie zwiększał dawkę do uzyskania dawki docelowej 160–320 mg na dobę w 2 dawkach podzielonych (co 12 godzin). U niektórych chorych, z zagrażającymi życiu komorowymi zaburzeniami rytmu serca, stosuje się dawki 480–640 mg na dobę. Tak duże dawki mogą być stosowane tylko pod nadzorem specjalisty, gdy w jego ocenie korzyść z leczenia jest większa niż ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (głównie proarytmii). U chorych z zaburzeniami czynności nerek lekarz dostosuje dawkowanie w zależności od stężenia kreatyniny we krwi. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 60 ml/min ale większy niż 30 ml/min stosuje się połowę dawki zwykle stosowanej. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min ale większy niż 10 ml/min stosuje się 1 dawki zwykle stosowanej. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min nie należy stosować preparatu. U chorych z zaburzeniami czynności wątroby zmiana dawkowania nie jest konieczna. U chorych w podeszłym wieku leczenie powinno być rozpoczynane od możliwie małej dawki, która będzie stopniowo zwiększana, aż do uzyskania pożądanej reakcji chorego. Nie należy nagle przerywać stosowania preparatu, zwłaszcza u osób z chorobą niedokrwienną serca lub nadciśnieniem tętniczym. Jeżeli wymagane jest zaprzestanie leczenia należy stopniowo zmniejszać dawkę zgodnie z indywidualnymi zaleceniami lekarza i pod jego ścisłą kontrolą. Nagłe zaprzestanie leczenia może prowadzić do nasilenia objawów choroby. Dzieci: Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Czy można stosować SotaHEXAL w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Leki z grupy beta-blokerów mogą mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój płodu i noworodka. Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeżeli lekarz uzna stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne zaleci zachowanie odpowiednich środków ostrożności i konieczne badania kontrolne. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.