Spasmolina (alweryna (cytrynian alweryny)) – kaps.

Co to jest Spasmolina?

Lek działający rozkurczowo na mięśnie gładkie.

Co zawiera i jak działa Spasmolina?

Substancją czynną preparatu jest alweryna, substancja o działaniu rozkurczającym na mięśnie gładkie. Alweryna hamuje aktywność enzymu fosfodiesterazy, co prowadzi do zwiększenia stężenia cAMP i dalszej kaskady wewnątrzkomórkowych reakcji, których efektem jest rozkurcz komórki mięśniowej. Działanie rozkurczające dotyczy mięśni gładkich zwłaszcza przewodu pokarmowego, układu moczowego i macicy. Działanie rozkurczowe jest silniejsze, niż wykazywane przez papawerynę. Alweryna nie wykazuje działań charakterystycznych dla atropiny, może więc być stosowana u chorych na jaskrę i z rozrostem gruczołu krokowego. Alweryna dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Masksymalne stężenie w osoczu występuje po 60–90 minutach po przyjęciu doustnym.

Kiedy stosować Spasmolina?

Preparat jest wskazany: · w objawowym leczeniu stanów skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, moczowych i macicy · przeciwskurczowo w zespole jelita drażliwego · w przebiegu bolesnej uchyłkowatości jelita grubego · w bolesnym miesiączkowaniu.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować u osób z niedociśnieniem tętniczym. Nie stosować u osób z dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Spasmolina?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest u osób z ciężką niewydolnością wątroby, nerek lub serca. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera sorbitol; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinny stosować tego preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Spasmolina

Preparat ma postać kapsułek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: 1–2 kapsułek 3 razy na dobę. Dzieci po 12. roku życia: 1 kapsułka 3 razy na dobę. Stosowanie preparatu u dzieci do 12. roku życia jest przeciwwskazane.

Czy można stosować Spasmolina w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w okresie ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku!

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Dotychczas nie stwierdzono występowania interakcji preparatu z innymi lekami.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Spasmolina może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Może wystąpić: obniżenie ciśnienia tętniczego, uczucie suchości w jamie ustnej.