Starazolin (tetryzolina (chlorowodorek tetryzoliny)) – krople do oczu

Co to jest Starazolin?

Lek z grupy sympatykomimetyków stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego) zmniejszający przekrwienie oczu.

Co zawiera i jak działa Starazolin?

Substancją czynną preparatu jest tetryzolina, pochodna imidazoliny o działaniu analogicznym do nafazoliny, oksymetazoliny i ksylometazoliny. Jest to lek z grupy sympatykomimetyków. Działanie sympatykomimetyków polega na pobudzaniu określonego typu receptorów, tzw. receptorów adrenergicznych, znajdujących się na powierzchni komórek docelowych. Tetryzolina działa przede wszystkim na receptory alfa-adrenergiczne i wykazuje bardzo małe działanie na receptory beta-adrenergiczne. Stosowana miejscowo do worka spojówkowego zwęża naczynia krwionośne i zmniejsza przekrwienie i obrzęk spojówek. Łagodzi objawy towarzyszące, takie jak pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie. Rzadko może powodować niewielkie rozszerzenie źrenicy. W postaci kropli do oczu tetryzolina wywiera działanie miejscowe, wchłania się również do krążenia ogólnego i może powodować ogólnoustrojowe działania niepożądane. Miejscowe zwężenie naczyń krwionośnych występuje zwykle w ciągu kilku minut po zastosowaniu preparatu i utrzymuje się 4–8 godzin.

Kiedy stosować Starazolin?

Preparat jest wskazany w leczeniu objawowym: · stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek, wywołanych czynnikami drażniącymi, takimi jak kurz, dym, soczewki kontaktowe, wiatr, jaskrawe światło słoneczne, chlorowana woda, kosmetyki · alergicznych stanów zapalnych, takich jak katar sienny, nadwrażliwość na pyłki traw.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie jaskra, szczególnie jaskra z zamykającym się kątem przesączania lub inne ciężkie choroby oczu. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u noworodków, niemowląt i dzieci do 2. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Starazolin?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Nie należy stosować preparatu w przypadku zakażenia, uszkodzenia rogówki lub silnego bólu. Powyższe stany wymagają konsultacji lekarskiej. Jeżeli wystąpi ból oka, ból głowy, zanik widzenia, zaburzenia widzenia w postaci ruchomych plam w polu widzenia, nagłe zaczerwienienie oczu, ból spowodowany światłem lub widzenie podwójne należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Preparat przeznaczony jest do stosowania jedynie w przypadku niewielkich podrażnień spojówek. Jeżeli po 2 dniach stosowania preparatu nie nastąpi wyraźna poprawa lub objawy nasilą się należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Stosowanie długotrwałe może doprowadzić do wtórnego zapalenia błony śluzowej oka, podrażnienia i przekrwienia, nasilenia obrzęku a także do wystąpienia zmian zanikowych, ze względu na przewlekłe niedotlenienie błony śluzowej oka. Przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem, jeżeli zdiagnozowano u Ciebie lub podejrzewasz: · ciężką chorobę układu sercowo-naczyniowego (np. choroba wieńcowa) · nadciśnienie tętnicze · guz chromochłonny nadnerczy · cukrzycę · nadczynność tarczycy oraz, jeżeli stosujesz: · leki z grupy inhibitorów MAO · leki mogące zwiększać ciśnienie tętnicze. We wszystkich powyższych sytuacjach zalecane jest zachowanie ostrożności. Zawarta w preparacie tetryzolina stosowana zgodnie z zaleceniami nie powoduje rozszerzenia źrenicy, jednak, w niektórych przypadkach, długotrwałe lub zbyt częste stosowanie może spowodować rozszerzenie źrenicy, zwłaszcza u osób z niebieską/jasną tęczówką. Preparat nie jest skuteczny w przypadku reakcji alergicznych typu późnego, takich jak np. zapalenie kontaktowe spojówek i skóry powiek. Należy unikać długotrwałego stosowania preparatu u dzieci. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera jako środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może odkładać się w soczewkach kontaktowych i niszczyć je (powodować zmiany zabarwienia); osoby, które używają soczewek kontaktowych powinny je usunąć przed zakropleniem oczu i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Należy wziąć pod uwagę występowanie stanu zapalnego spojówek oraz możliwe rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia (w tym widzenie niewyraźne). Objawy te mogą upośledzać sprawność psychofizyczną oraz zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. W przypadku występowania powyższych objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Starazolin

Preparat ma postać kropli do oczu, do stosowania miejscowego do worka spojówkowego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Zwykle stosuje się 1–2 kropli 2–3 razy na dobę, do worka spojówkowego. Należy unikać długotrwałego stosowania preparatu, szczególnie u dzieci. Preparat jest jałowy do momentu pierwszego otwarcia. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza jakiejkolwiek powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu i prowadzić do zakażenia oczu. Po użyciu pojemnik szczelnie zamknąć. W przypadku pojemnika jednorazowego, ilość pozostała po zakropleniu nie nadaje się do powtórnego użycia. W przypadku pojemnika jednorazowego 2 pierwsze krople należy odrzucić. Stosowanie preparatu u dzieci do 2. roku życia jest przeciwwskazane.

Czy można stosować Starazolin w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Stosowanie leku w ciąży jest możliwe wyłącznie po konsultacji z lekarzem i tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Nie wiadomo czy tetryzolina przenika do mleka kobiecego. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Stosowanie preparatu równolegle z inhibitorami MAO, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, guanetydyną czy rezerpiną (stosowanymi ogólnie) może powodować zwiększenie ciśnienia tętniczego. Stosowanie preparatu z lekami stosowanymi do znieczulenia, insuliną, atropiną czy propranololem może nasilać wpływ tych leków na układ krążenia. W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów ocznych, należy zachować co najmniej 15 minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Starazolin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane, dotyczące oka/oczu: podrażnienie spojówek, niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic, nadmierne rogowacenie spojówek z zamknięciem punktów łzowych i nadmiernym łzawieniem (bardzo rzadko). Ponadto mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane, takie jak: przekrwienie i podrażnienie błon śluzowych, suchość błon śluzowych, bóle głowy, drżenia, osłabienie, nadmierna potliwość, zwiększenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca, uczucie kołatania serca. Stosowanie długotrwałe lub zbyt częste może prowadzić do wystąpienia bólu i podrażnienia oczu (uczucie pieczenia), przekrwienia, niewyraźnego widzenia, podrażnienia spojówek oraz rzadko do rozszerzenia źrenic. U noworodków, niemowląt i dzieci do 2 roku życia wskutek przypadkowego wchłonięcia lub połknięcia tetryzoliny mogą wystąpić objawy, takie jak: zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, zwiększenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca, tachykardia/bradykardia, tachyarytmia.