Steri-Neb Salamol (salbutamol) – roztwór do nebulizacji

Co to jest Steri-Neb Salamol?

Lek wziewny o działaniu rozszerzającym oskrzela i ułatwiającym swobodny przepływ powietrza w drogach oddechowych. Stosowany jest w chorobach przebiegających ze skurczem oskrzeli. Działanie występuje po kilku minutach (po ok. 5 min) i utrzymuje się zwykle przez 4 do 6 godzin.

Co zawiera i jak działa Steri-Neb Salamol?

Substancją czynną preparatu jest salbutamol (siarczan salbutamolu). Jest to substancja należąca do sympatykomimetyków. Działanie wszystkich sympatykomimetyków polega na pobudzaniu pewnego typu receptorów, nazywanych receptorami adrenergicznymi, znajdujących się na powierzchni określonych komórek naszego organizmu. W przypadku wziewnie podanego salbutamolu pobudzeniu ulegają receptory adrenergiczne typu beta2 znajdujące się w mięśniach gładkich oskrzeli. Wziewne podanie leku ma na celu umożliwienie szybkiego i bezpośredniego dotarcia leku do miejsca jego działania tj. do receptorów beta2 w drogach oddechowych oraz zminimalizowanie ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Pobudzenie tych receptorów prowadzi do rozkurczu mięśni i rozszerzenia oskrzeli co ułatwia swobodny przepływ powietrza do płuc. Poprawia się wentylacja płuc a chory odczuwa znaczną ulgę lub całkowite ustąpienie duszności spowodowanej skurczem mięśni dróg oddechowych.

Kiedy stosować Steri-Neb Salamol?

Preparat zalecany jest: · w leczeniu stanów astmatycznych (ciężkich napadów astmy w znacznym stopniu ograniczających przepływ powietrza w oskrzelach stanowiących zagrożenie życia) · w leczeniu ostrych stanów skurczowych oskrzeli u chorych na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) nie poddających się zwykle stosowanym metodom leczenia.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na aminy sympatykomimetyczne (np. pseudoefedryna, difenhydramina, fenylopropanolamina). Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest zawał mięśnia sercowego. Preparatu nie należy stosować w zapobieganiu poronieniu zagrażającemu ani w zapobieganiu porodowi przedwczesnemu. Salbutamol hamuje czynność skurczową macicy. Podawany doustnie lub dożylnie bywa stosowany w zapobieganiu porodowi przedwczesnemu (jest to wskazanie niezarejestrowane w Polsce). Nie należy stosować preparatu u dzieci do 2. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Steri-Neb Salamol?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Dlatego przed zastosowaniem preparatu powinieneś poinformować lekarza jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie: · nadczynność tarczycy · niewydolność serca, chorobę niedokrwienną mięśnia sercowego, choroby przebiegające ze zwężeniem światła naczyń, zaburzenia rytmu serca (tacharytmię) · nadciśnienie tętnicze · guz chromochłonny nadnerczy · cukrzycę lub jeżeli uprzednio stosowałeś lub stosujesz: · duże dawki innych sympatykomimetyków. Jeżeli cierpisz na jakiekolwiek zaburzenia czynności serca i w okresie stosowania preparatu wystąpi u Ciebie duszność lub ból w klatce piersiowej powinieneś skonsultować się z lekarzem, ponieważ objawy te mogą świadczyć o niekorzystnym działaniu salbutamolu na układ sercowo–naczyniowy i zaostrzeniu zaburzeń jego czynności. Ważne! Jeżeli zauważysz, że zwykle stosowana dawka preparatu nie powoduje złagodzenia objawów lub że, działanie leku jest krótsze niż dotychczas powinieneś jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Nie należy samodzielnie zwiększać dawki ani częstości stosowania leku. Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela wskazuje na pogorszenie przebiegu astmy i zwiększa ryzyko wystąpienia jej ostrego napadu. Lekarz oceni Twój stan i zweryfikuje dalszy sposób leczenia. Może np. zwiększyć dawki kortykosteroidów wziewnych lub wprowadzić do leczenia kortykosteroidy doustne. Nagłe i postępujące nasilenie objawów astmy jest stanem mogącym zagrażać Twojemu życiu. Jeżeli Twój stan się pogorszy pomimo stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem, który podejmie dodatkowe działania lecznicze. W leczeniu astmy o ciężkim lub niestabilnym przebiegu preparat Steri-Neb Salamol nie może być stosowany jako lek podstawowy czy jedyny. W takim przypadku niezbędne jest leczenie skojarzone z lekami przeciwzapalnymi. Jako podstawę leczenia lekarz prawdopodobnie zaleci regularne stosowanie kortykosteroidów. Pamiętaj także, że w przypadku wystąpienia poprawy nie możesz przerywać lub modyfikować leczenia lekami przeciwzapalnymi (kortykosteroidami) bez konsultacji z lekarzem.Jeżeli wymagasz długotrwałego leczenia preparatem pamiętaj aby regularnie zgłaszać się do lekarza na okresowe wizyty kontrolne (nawet jeżeli objawy choroby są dobrze kontrolowane). Ustal z lekarzem pożądaną w Twoim stanie częstotliwość wizyt kontrolnych. Rzadko, u niektórych osób, po przyjęciu dawki leku wziewnego stosowanego w celu rozszerzenia oskrzeli może wystąpić, przeciwnie do zamierzonego efektu, gwałtowny skurcz oskrzeli (tzw. paradoksalny skurcz oskrzeli). Skurcz ten może być na tyle intensywny, że może stanowić zagrożenie życia. W takim wypadku przerwij natychmiast stosowanie preparatu i zastosuj inny szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela oraz szukaj pomocy lekarskiej. Powinieneś wiedzieć, że stosowanie tego preparatu podobnie jak stosowanie innych leków z tej grupy (innych sympatykomimetyków pobudzających receptory adrenergiczne typu beta2) może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu w surowicy krwi (hipokaliemia), które może być niebezpieczne dla Twojego zdrowia. Hipokaliemia może powodować zaburzenia rytmu serca, które mogą dodatkowo nasilać się skutkiem niedotlenienia tkanek w wyniku duszności. Powinieneś zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w przypadku gdy dodatkowo stosujesz leki moczopędne (stosowane np. w leczeniu nadciśnienia tętniczego) lub jesteś chory na ciężką postać astmy leczonej pochodnymi ksantyny (np. teofilina) czy kortykosteroidami, ponieważ w tej sytuacji może dojść do nasilenia hipokaliemii. Zapytaj lekarza czy w Twojej sytuacji należy regularnie kontrolować stężenie potasu we krwi i jak często powinieneś poddawać się tym badaniom. Salbutamol może powodować przemijające zwiększenie stężenia glukozy we krwi. Osoby chore na cukrzycę mogą mieć kłopoty z wyrównaniem zwiększonego stężenia glukozy we krwi. U niektórych odnotowano rozwój kwasicy ketonowej. W przypadku stosowania preparatu w postaci płynu do inhalacji z nebulizatora należy chronić oczy przed kontaktem z lekiem. Opisywano przypadki wystąpienia napadu jaskry u osób, które w inhalacji z nebulizatora otrzymywały salbutamol i bromek ipratropium. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: –substancje pomocnicze preparatu to: chlorek sodu i kwas siarkowy rozcieńczony. Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu Dostarczana dawka leku zależy od prawidłowo przeprowadzonej inhalacji. Dlatego bardzo ważne jest aby poprawnie opanować technikę inhalacji. Wziewne podanie leku umożliwia jego szybkie dotarcie bezpośrednio do dróg oddechowych czyli do miejsca jego działania. Tylko niewielka ilość podanej wziewnie substancji dociera do układu krążenia co pozwala ograniczyć do minimum ogólnoustrojowe działania niepożądane. Płyn do inhalacji z nebulizatora dostarczany jest w plastikowych pojemnikach jednodawkowych o objętości 2,5 ml. Jedna dawka inhalacyjna (jeden pojemnik jednodawkowy) zawiera w zależności od opakowania 2,5 lub 5 mg substancji czynnej (salbutamolu). W opakowaniu znajduje się 20 pojemników jednodawkowych. Pamiętaj! · Aby zawsze w porę zaopatrzyć się w receptę i wykupić nowy preparat zanim zużyjesz do końca poprzedni. · Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i wykonywania innych czynności wymagających koncentracji ze względu na możliwość wystąpienia drżenia i kurczy mięśni (szczególnie dłoni) oraz zawrotów głowy.

Dawkowanie preparatu Steri-Neb Salamol

Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Potrzeba częstego stosowania dawek doraźnych lub nagłego zwiększenia dawki wskazuje na niewłaściwie kontrolowana lub pogarszającą się astmę. W takiej sytuacji należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się następujące dawki: Dorośli i dzieci po ukończeniu 2. roku życia: Dawka leku zależy od nasilenia i rodzaju choroby. Zwykle wystarczająca jest dawka 2,5 mg 3–4 razy na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 5 mg 3–4 razy na dobę, ale takie dawki można stosować jedynie w warunkach szpitalnych. Przyjmowanie dawek przez dzieci powinno przebiegać pod kontrolą osoby dorosłej.

Czy można stosować Steri-Neb Salamol w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. U kobiet w ciąży stosowanie salbutamolu jest możliwe jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem, który oceni stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku i podejmie decyzję, czy możesz stosować ten lek.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Steri-Neb Salamol może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Do stosunkowo częstych działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą: delikatne drżenia mięśni, bóle i zawroty głowy, stan ogólnego napięcia, przyspieszenie czynności serca (tachykardia). Do rzadkich ale ciężkich działań niepożądanych należą reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego: obrzęk naczynioruchowy (obrzęk ust, języka, gardła utrudniający oddychanie), skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs. Jeżeli zauważysz pojawianie się reakcji anafilaktycznej powinieneś natychmiast szukać pomocy lekarskiej. Preparat ten, podobnie jak inne leki wziewne, może powodować podrażnienie dróg oddechowych, kaszel, suchość w jamie ustnej, zapalenie gardła, zapalenie górnych dróg oddechowych, a także (rzadko) wystąpienie nagłego i silnego skurczu oskrzeli (tzw. paradoksalnego skurczu oskrzeli) powodującego trudności w oddychaniu. W razie wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu, zastosować szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela i szukać pomocy lekarskiej. Ponadto preparat może powodować: uczucie kołatania serca, nadpobudliwość (szczególnie u dzieci), rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, niekiedy znaczne (hipokaliemia). Rzadko u osób wrażliwych mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze dodatkowe.