Stilnox (zolpidem) – tabl. powl.

Co to jest Stilnox?

Lek nasenny i uspokajający.

Kiedy stosować Stilnox?

Preparat jest wskazany do stosowania w krótkotrwałym leczeniu bezsenności. Benzodiazepiny i leki o działaniu podobnym do benzodiazepin stosuje się wyłącznie w leczeniu bezsenności zaburzającej prawidłowe funkcjonowanie lub niezwykle uciążliwej dla pacjenta.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Stilnox?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Przed rozpoczęciem stosowania leków nasennych lekarz będzie dążył do określenia przyczyny bezsenności i wyeliminowania wywołujących ją czynników. Utrzymywanie się bezsenności po 7–14 dniach leczenia może wskazywać na istnienie pierwotnych zaburzeń psychicznych lub fizycznych, które wymagają rozpoznania i oceny. Należy zachować ostrożność: · u osób z zaburzeniem czynności oddechowej; leki nasenne mogą hamować czynność ośrodka oddechowego · u osób w podeszłym wieku, osłabionych lub z zaburzeniami funkcji wątroby, osoby takie powinny otrzymywać mniejszą dawkę leku · u osób z objawami depresji, stosujących selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny z inne leki uspokajające i nasenne; w tej grupie pacjentów mogą występować skłonności samobójcze, dlatego też lekarz powinien przepisywać najmniejszą dawkę leku, aby zapobiec celowemu przedawkowaniu; stosowanie zolpidemu może maskować objawy istniejącej wcześniej depresji. Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Nie zaleca się stosowania leków nasennych w początkowym leczeniu chorób psychicznych. Leki uspokajające i nasenne mogą powodować niepamięć następczą. Występuje ona najczęściej kilka godzin po zażyciu leku. W celu zmniejszenia ryzyka pacjent powinien mieć zapewnioną możliwość nieprzerwanego snu trwającego 7 do 8 godzin. Stosowaniu leków uspokajających i nasennych, takich jak zolpidem mogą towarzyszyć reakcje takie, jak: niepokój, bezsenność, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, napady wściekłości, koszmary senne, omamy, nieadekwatne zachowanie i inne zaburzenia zachowania. Wystąpienie takich reakcji jest bardziej prawdopodobne u pacjentów w podeszłym wieku. W przypadku ich zauważenia należy skonsultować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci przerwanie stosowania preparatu. U pacjentów, którzy przyjmowali zolpidem i nie obudzili się całkowicie, mogą wystąpić następujące zaburzenia: chodzenie we śnie i podobne zaburzenia zachowania, takie jak prowadzenie pojazdu we śnie, przygotowywanie i spożywanie jedzenia, rozmowy telefoniczne lub stosunki seksualne we śnie z niepamięcią wykonywanych czynności. Jak się wydaje, spożycie alkoholu lub przyjęcie innych leków o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy, w skojarzeniu z zolpidemem, zwiększa ryzyko występowania takich zachowań, podobnie jak stosowanie preparatu w dawkach przekraczających maksymalną zalecaną dawkę. U pacjentów zgłaszających takie zachowania zaleca się przerwanie stosowania preparatu, ze względu na stwarzanie zagrożenia dla siebie i otoczenia. W przypadku stosowania leków uspokajających i nasennych dłużej niż kilka tygodni może wystąpić zmniejszenie ich działania nasennego. Stosowanie leków uspokajających i nasennych może prowadzić do rozwoju uzależnienia psychicznego lub fizycznego. Ryzyko wystąpienia uzależnienia zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki leku oraz czasem trwania leczenia; jest również większe u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i/lub uzależnieniem od alkoholu albo leków w wywiadzie. Tacy pacjenci powinni być pod obserwacją podczas stosowania leków nasennych. W przypadkach, w których doszło do rozwoju uzależnienia fizycznego, nagłemu przerwaniu leczenia towarzyszyć będą objawy zespołu odstawienia. Mogą wystąpić bóle głowy i mięśni, nasilony lęk i napięcie psychiczne, niepokój, splątanie i drażliwość. W ciężkich przypadkach występują takie objawy jak: odrealnienie, depersonalizacja, nadwrażliwość na bodźce akustyczne, światło i dotyk, drętwienie i mrowienie kończyn, omamy i napady drgawkowe. Po zakończeniu leczenia może wystąpić przemijający stan, polegający na nasileniu objawów, które skłoniły lekarza do zastosowania preparatu. Objawom mogą towarzyszyć inne reakcje, takie jak zmiany nastroju, niepokój i lęk. W przypadku stosowania krótko działających leków uspokajających i nasennych zespół odstawienny może występować w przerwach pomiędzy kolejnymi dawkami. Informacje o dodatkowych składnikach preparatu: Preparat zawiera laktozę; osoby z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy i zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny go stosować.

Dawkowanie preparatu Stilnox

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Preparat jest przeznaczony dla osób dorosłych. Zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg 1 ×/dobę. Preparat należy stosować przez kilka dni do 2 tygodni, nie dłużej niż 4 tygodnie. Niekiedy może być konieczne wydłużenie leczenia, jednak nie może to nastąpić bez ponownej oceny stanu klinicznego pacjenta. Pacjenci osłabieni, z niewydolnością wątroby lub osoby w podeszłym wieku powinny stosowa dawkę 5 mg. Preparat należy stosować doustnie 1 ×/dobę, bezpośrednio przed snem.

Czy można stosować Stilnox w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży (a także w okresie karmienia piersią) skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie zaleca się stosowania preparatu w czasie ciąży i karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy zachować ostrożność stosując równolegle: · leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki), inne leki nasenne, leki przeciwlękowe i uspokajające, leki przeciwdepresyjne, narkotyczne leki przeciwbólowe, leki przeciwpadaczkowe, leki stosowane do znieczulenia ogólnego i leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym, ze względu na możliwe nasilenie ich działania · opioidowe leki przeciwbólowe; może wystąpić nasilenie euforii, co może prowadzić do rozwoju uzależnienia psychicznego · ketokonazol; może się nasilać jego działanie sedatywne. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.