Sulfacetamidum Polpharma (sulfacetamid) – krople do oczu

Co to jest Sulfacetamidum Polpharma?

Lek przeciwbakteryjny z grupy sulfonamidów, stosowany miejscowo w leczeniu bakteryjnych zakażeń oczu.

Co zawiera i jak działa Sulfacetamidum Polpharma?

Substancją czynną preparatu jest sulfacetamid, chemioterapeutyk z grupy sulfonamidów o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Sulfonamidy wykazują działanie bakteriostatyczne poprzez zablokowanie aktywności enzymu bakteryjnego uczestniczącego w syntezie kwasu dihydrofoliowego, niezbędnego do wzrostu bakterii. Sulfacetamid stosowany jest miejscowo do worka spojówkowego w leczeniu bakteryjnych zakażeń oczu. Z worka spojówkowego wchłania się do krwi w niewielkim stopniu, nie powodując istotnych działań ogólnoustrojowych. W przypadku stanu zapalnego spojówek wchłanianie może ulec zwiększeniu a działania ogólnoustrojowe mogą się nasilić.

Kiedy stosować Sulfacetamidum Polpharma?

Preparat jest wskazany u dorosłych, dzieci i niemowląt po 2. miesiącu życia: · w miejscowym leczeniu ostrego, podostrego i przewlekłego zapalenia tkanek oka: spojówek, brzegów powiek, rogówki, przedniego odcinka błony naczyniowej i dróg łzowych wywołanych przez bakterie wrażliwe na sulfacetamid · oraz profilaktycznie po urazach i oparzeniach w obrębie gałki ocznej.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne sulfonamidy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Sulfacetamidum Polpharma?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Nie stosować długotrwale. Długotrwałe stosowanie może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii i grzybów. W okresie leczenia zaleca się obserwację, czy nie występują objawy nowych zakażeń. Jeżeli w okresie stosowania preparatu pojawią się nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem. Obecność ropnej wydzieliny może zmniejszyć skuteczność działania sulfonamidów. Przy powtórnym zastosowaniu sulfonamidu, niezależnie od drogi jego podania, mogą wystąpić reakcje uczuleniowe. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy uczulenia, takie jak np. ropna wydzielina, nasilenie stanu zapalnego, nasilenie bólu, skórne objawy nadwrażliwości, w tym wysypka, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem (przed ponownym zastosowaniem preparatu). Lekarz może zalecić zaprzestanie stosowania preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Sulfacetamidum Polpharma

Preparat ma postać kropli do oczu. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i dzieci po 1. roku życia: Zwykle stosuje się 1–2 kropli do worka spojówkowego co 1–3 godziny. W godzinach nocnych preparat stosuje się rzadziej. Niemowlęta po 2. miesiącu życia: Zwykle stosuje się 1 kroplę do worka spojówkowego co 1–3 godziny. W godzinach nocnych preparat stosuje się rzadziej. Nie stosować u niemowląt przed ukończeniem 2. miesiąca życia. Lekarz określi czas trwania leczenia. Preparat stosuje się zwykle przez 7–10 dni. Każdy pojemniczek przeznaczony jest do jednorazowego użycia. Pozostałość po aplikacji nie nadaje się do powtórnego użycia.

Czy można stosować Sulfacetamidum Polpharma w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za konieczne, i w jego ocenie korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Należy unikać stosowania preparatu w okresie karmienia piersią; sulfacetamid stosowany przez kobietę karmiącą może wywołać encefalopatię bilirubinową u dziecka (żółtaczkę jąder podkorowych mózgu).

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Tetrakaina, prokaina i inne środki stosowane do znieczulenia miejscowego z grupy pochodnych PABA osłabiają bakteriostatyczne działanie sulfacetamidu. Preparat może osłabiać skuteczność działania gentamycyny. Preparat może spowodować wytrącenie pilokarpiny stosowanej miejscowo do oczu. Należy zachować co najmniej 15–20 minutowy odstęp pomiędzy zakropleniem obu leków do tego samego oka. Preparat wykazuje niezgodność z azotanem srebra. Nie stosować łącznie obu preparatów. Równoległe stosowanie preparatu i leków uwrażliwiających na światło stosowanych w terapii fotodynamicznej (np. porfimer sodu) nasila ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości. Należy chronić oczy i skórę przed ekspozycją na działanie promieni UV w ciągu 30 dni po zakończeniu terapii fotodynamicznej. W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów ocznych, należy zachować co najmniej 10. minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Sulfacetamidum Polpharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić objawy miejscowe: podrażnienie spojówek, łzawienie, pieczenie, kłucie, zaczerwienienie, zamazane widzenie, ból w okolicy brwi, nabłonkowe zapalenie rogówki, świąd, gorzki smak w ustach, podrażnienie błony śluzowej nosa. Sporadycznie ból głowy, gorączka. Możliwe nadkażenia bakteryjne i grzybicze. Możliwe reakcje nadwrażliwości: wysypka skórna (niekiedy pęcherzowa), świąd skóry, sporadycznie ciężkie reakcje nadwrażliwości (piorunująca martwica wątroby, agranulocytoza, anemia aplastyczna, zaburzenia hematologiczne prowadzące niekiedy do zgonu) i/lub sporadycznie ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa i Johnsona, rumień wielopostaciowy, martwica toksyczna rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry). Pojedynczy przypadek tocznia rumieniowatego układowego zakończony zgonem.