Sulfacetamidum WZF 10% H-E-C (sulfacetamid) – krople do oczu

Co to jest Sulfacetamidum WZF?

Lek przeciwbakteryjny z grupy sulfonamidów, stosowany miejscowo w leczeniu bakteryjnych zakażeń oczu.

Co zawiera i jak działa Sulfacetamidum WZF?

Substancją czynną preparatu jest sulfacetamid, chemioterapeutyk z grupy sulfonamidów o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Sulfonamidy wykazują działanie bakteriostatyczne poprzez zablokowanie aktywności enzymu bakteryjnego uczestniczącego w syntezie kwasu dihydrofoliowego, niezbędnego do wzrostu bakterii. Sulfacetamid stosowany jest miejscowo do worka spojówkowego w leczeniu bakteryjnych zakażeń oczu. Z worka spojówkowego wchłania się do krwi w niewielkim stopniu, nie powodując istotnych działań ogólnoustrojowych. W przypadku stanu zapalnego spojówek wchłanianie może ulec zwiększeniu a działania ogólnoustrojowe mogą się nasilić.

Kiedy stosować Sulfacetamidum WZF?

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu zapalenia spojówek i brzegów powiek, wywołanego przez bakterie wrażliwe na sulfacetamid.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne sulfonamidy. Nie stosować u niemowląt przed ukończeniem 2. miesiąca życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Sulfacetamidum WZF?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Nie wstrzykiwać do oka! Z powodu ryzyka wystąpienia alergii krzyżowej, należy zachować ostrożność stosując preparat u osób z nadwrażliwością na diuretyki pętlowe (np. furosemid), pochodne sulfonylomocznika (np. leki stosowane w leczeniu cukrzycy) lub inhibitory anhydrazy węglanowej (np. niektóre leki o działaniu moczopędnym, niektóre leki stosowane w leczeniu jaskry). Sulfonamidy stosowane ogólnie (np. doustnie) mogą wywoływać reakcje nadwrażliwości o ciężkim przebiegu, takie jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, piorunująca martwica wątroby, ciężkie zaburzenia hematologiczne (agranulocytoza, anemia aplastyczna, nieprawidłowości w obrazie krwi). Reakcje nadwrażliwości mogą stanowić zagrożenie życia i mogą prowadzić do zgonu. Wystąpienie powyższych reakcji po miejscowym zastosowaniu sulfonamidów w postaci kropli do oczu jest bardzo mało prawdopodobne. Jednakże, w przypadku podejrzenia wystąpienia jakichkolwiek objawów uczulenia, takich jak np. ropna wydzielina, nasilenie stanu zapalnego, nasilenie bólu, skórne objawy nadwrażliwości, w tym wysypka, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem (przed ponownym zastosowaniem preparatu). Lekarz może zalecić zaprzestanie stosowania preparatu (w ciężkich przypadkach konieczne będzie podjęcie natychmiastowego leczenia doraźnego). Przy powtórnym zastosowaniu sulfonamidu, niezależnie od drogi jego podania, mogą wystąpić reakcje uczuleniowe. Nie stosować długotrwale. Długotrwałe stosowanie może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii i grzybów. W okresie leczenia zaleca się obserwację, czy nie występują objawy nowych zakażeń. Jeżeli w okresie stosowania preparatu pojawią się nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem. Należy zachować ostrożność stosując preparat u osób z zespołem suchego oka, z uwagi na możliwość krystalizacji sulfactemidu w rogówce. Jeżeli konieczne jest zastosowanie preparatu należy stosować równolegle preparaty zwilżające oko, np. sztuczne łzy. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat w postaci kropli do oczu zawiera jako środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może odkładać się w miękkich soczewkach kontaktowych i niszczyć je (powodować zmiany zabarwienia miękkich soczewek kontaktowych); osoby, które używają miękkich soczewek kontaktowych powinny je usunąć przed zakropleniem oczu i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem; chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienia oczu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Z uwagi na możliwe łzawienie i zamazane widzenie po zakropleniu, preparatu nie należy stosować bezpośrednio przed prowadzeniem pojazdów lub obsługą urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Sulfacetamidum WZF

Preparat ma postać kropli do oczu. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli, dzieci i niemowlęta od 3. miesiąca życia: Zwykle stosuje się 1–2 kropli do worka spojówkowego co 3–4 godziny. Po uzyskaniu poprawy można wydłużyć odstęp czasowy pomiędzy dawkami. Lekarz określi czas trwania leczenia. Preparat stosuje się zwykle przez 7–10 dni. Nie stosować u niemowląt przed ukończeniem 2. miesiąca życia. W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów ocznych, należy zachować co najmniej 5–10 minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków. W celu uniknięcia zanieczyszczenia preparatu, nie należy dotykać końcówką zakraplacza jakiejkolwiek powierzchni (w tym oka, powieki). Aby zmniejszyć wchłanianie preparatu i jego działania ogólnoustrojowe zaleca się zamknięcie powiek i uciśnięcie palcami przewodu nosowo-łzowego po podaniu kropli.

Czy można stosować Sulfacetamidum WZF w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za konieczne, i w jego ocenie korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią; sulfacetamid stosowany przez kobietę karmiącą może wywołać encefalopatię bilirubinową u dziecka (żółtaczkę jąder podkorowych mózgu).

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Tetrakaina, prokaina i inne środki stosowane do znieczulenia miejscowego z grupy pochodnych PABA osłabiają bakteriostatyczne działanie sulfacetamidu. Preparat wykazuje niezgodność z azotanem srebra. Nie stosować łącznie obu preparatów. W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów ocznych, należy zachować co najmniej 5.–10. minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Sulfacetamidum WZF 10% HEC może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić objawy miejscowe: podrażnienie spojówek, łzawienie, pieczenie, kłucie, zaczerwienienie, zapalenie spojówek, zamazane widzenie, ból w okolicy oka, świąd. Niekiedy obrzęk powiek, rumień wielopostaciowy i inne objawy nadwrażliwości, takie jak wysypka, świąd, obrzęk skóry. Możliwe nadkażenia bakteryjne i grzybicze, w tym owrzodzenie rogówki.