Sulfasalazin EN Krka (sulfasalazyna) – tabl. dojelitowe

Co to jest Sulfasalazin EN Krka?

Preparat przeciwzapalny stosowany w chorobach przewodu pokarmowego oraz w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów.

Co zawiera i jak działa Sulfasalazin EN Krka?

Substancją czynną preparatu jest sulfasalazyna, pochodna kwasu aminosalicylowego. Lek o działaniu przeciwzapalnym i immunosupresyjnym. Po podaniu doustnym, ta część leku, która nie jest wchłaniana w jelicie cienkim i dociera do jelita grubego, pod wpływem flory bakteryjnej rozkładana jest do sulfapirydyny (związek z grupy sulfonamidów) i mesalazyny (kwasu 5-aminosalicylowego). Uważa się, że powstająca lokalnie mesalazyna jest w głównej mierze odpowiedzialna za działanie preparatu w leczeniu chorób zapalnych jelit. Mesalazyna hamuje aktywność cyklooksygenaz i lipooksygenaz, tj. enzymów biorących udział w syntezie prostaglandyn i leukotrienów. Prostaglandyny i leukotrieny odgrywają znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Mesalazyna zapobiega także syntezie innych mediatorów stanu zapalnego oraz ogranicza szkodliwe działanie powstających wolnych rodników. Powstająca miejscowo sulfapirydyna przypuszczalnie ogranicza odpowiedź immunologiczną hamując działanie limfocytów cytotoksycznych. Mechanizm działania leku w reumatoidalnym zapaleniu stawów nie został w pełni wyjaśniony. Metabolity sulfasalazyny wydalane są częściowo z moczem a częściowo z kałem. Sulfasalazyna i sulfapirydyna przenikają przez łożysko i do pokarmu kobiecego.

Kiedy stosować Sulfasalazin EN Krka?

Wskazania do stosowania preparatu obejmują: · leczenie ostrych napadów i zaostrzeń choroby Leśniowskiego i Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i odbytnicy · podtrzymywanie remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i odbytnicy · leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów, niereagującego na niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne sulfonamidy, salicylany lub ich pochodne. Nie można także stosować preparatu jeżeli występuje: · ostra porfiria · granulocytopenia · niedrożność dróg moczowych · niedrożność jelit. Nie stosować u dzieci do 2. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Sulfasalazin EN Krka?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Przed rozpoczęciem leczenia oraz w okresie stosowania preparatu lekarz zaleci wykonanie odpowiednich badań diagnostycznych, takich jak: pełna morfologia krwi z rozmazem oraz badania czynnościowe wątroby, a także badanie moczu u chorych z niewydolnością nerek. Początkowo badania powinny być wykonywane 1–2 razy na miesiąc, a następnie co 3–6 miesięcy. W okresie stosowania preparatu należy zadbać o przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów. Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli preparat stosowany jest u osób: · chorych na astmę oskrzelową lub z innymi chorobami alergicznymi · z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości na preparat (nadwrażliwość krzyżowa) występuje u osób uczulonych na furosemid, tiazydowe leki moczopędne, pochodne sulfonylomocznika i leki hamujące aktywność dehydratazy (anhydrazy) węglanowej. W razie wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy przerwać stosowanie preparatu i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. W przypadku łagodnej nadwrażliwości lekarz rozważy leczenie odczulające. W przypadku ciężkich reakcji nadwrażliwości konieczne będzie zaprzestanie stosowania preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu w ogólnoustrojowej postaci dziecięcego zapalenia stawów, ponieważ preparat często może powodować działania niepożądane, w tym stan zbliżony do choroby posurowiczej. Charakterystyczne objawy mogą obejmować: gorączkę, nudności, wymioty, bóle głowy, wysypkę i pogorszenie czynności wątroby. Stan ten może mieć ciężki przebieg. Stosowanie preparatu może wiązać się z wystąpieniem zagrażających życiu ciężkich reakcji skórnych, takich jak zespół Stevensa i Johnsona oraz martwica toksyczna rozpływna naskórka. Największe ryzyko wystąpienia tych ciężkich działań niepożądanych istnieje podczas pierwszych tygodni leczenia. Jeżeli wystąpią pierwsze objawy zmian skórnych, takie jak postępująca wysypka, często z obecnością pęcherzy lub zmiany w obrębie błon śluzowych należy niezwłocznie przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Zmiany te mogą być pierwszymi objawami ww. ciężkich reakcji skórnych. Wczesne rozpoznanie zespołu Stevensa i Johnsona lub martwicy toksycznej rozpływnej i natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu pozwala na lepsze rokowania. W razie wystąpienia ww. reakcji skórnych nie wolno już nigdy w przyszłości stosować preparatów zawierających sulfasalazynę. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Czy można stosować Sulfasalazin EN Krka w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeżeli lekarz, po rozważeniu oczekiwanych korzyści i możliwego ryzyka, uzna stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne, zaleci także zachowanie odpowiednich środków ostrożności i konieczne badania. Nie zaleca się stosowania preparatu w III trymestrze ciąży. Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Sulfasalazyna może zmniejszać wchłanianie digoksyny i kwasu foliowego. Może wystąpić niedobór kwasu foliowego. Preparat może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych oraz leków przeciwcukrzycowych z grupy sulfonylomocznika.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Sulfasalazin EN Krka może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Często: zaburzenia hematologiczne, mogące stanowić zagrożenie życia (leukopenia, neutropenia, makrocytemia), zmniejszenie łaknienia, bóle głowy. Do niezbyt często występujących działań niepożądanych należą: przyspieszenie ostrego ataku porfirii u chorych na porfirię, depresja, bezsenność, biegunka, zapalenie jamy ustnej, zapalenie ślinianek przyusznych, przemijające po zaprzestaniu stosowania preparatu zmniejszenie liczby i ruchliwości plemników, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi. Rzadko: zaburzenia hematologiczne (agranulocytoza, małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość megaloblastyczna), omamy, neuropatia obwodowa, zawroty głowy, drgawki, nacieki eozynofilowe w płucach, duszność, kaszel, wymioty, nudności, zapalenie wątroby, żółte zabarwienie skóry i płynów ustrojowych, także miękkich soczewek kontaktowych, zespół nerczycowy, krwiomocz, wydalanie kryształów w moczu, białkomocz. Bardzo rzadko: zaburzenia hematologiczne (niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość z ciałkami Heinza, limfadenopatia, eozynofilia), choroba posurowicza, uogólnione wykwity skórne, wysypka wielopostaciowa, złuszczające zapalenie skóry, nadwrażliwość na światło, gorączka polekowa, zapalenie okostnej oczodołu, spojówkowe i twardówkowe guzkowe zapalenie tętnic, świąd, pokrzywka i rumień, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, włókniejące zapalenie pęcherzyków płucnych, zapalenie trzustki, ciężkie reakcje skórne (martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona). W przypadku wystąpienia ciężkich działań niepożądanych leczenie powinno zostać przerwane.