Symbicort Turbuhaler (budezonid + formoterol) – inhalator proszkowy

Co to jest Symbicort Turbuhaler?

Lek wziewny o działaniu przeciwzapalnym oraz rozszerzającym oskrzela, ułatwiający swobodny przepływ powietrza w drogach oddechowych. Stosowany jest w regularnym leczeniu chorób przebiegających ze skurczem oskrzeli. Działanie rozszerzające oskrzela występuje po 1–3 minutach od podania leku i utrzymuje się przez 12 godzin lub dłużej (lek długodziałający).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość), na którykolwiek składnik preparatu (preparat zawiera laktozę). Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6. roku życia. U dzieci w wieku poniżej 12. roku życia nie należy stosować preparatu: 160 µg + 4,5 µg/dawkę ani preparatu 320 µg + 9 µg/dawkę.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Symbicort Turbuhaler?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Dlatego przed zastosowaniem preparatu powinieneś poinformować lekarza jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie: · nadczynność tarczycy · choroby układu sercowo–naczyniowego (w tym nadciśnienie tętnicze, tętniak, zaburzenia rytmu serca, kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu, podzastawkowe zwężenie aorty nieznanego pochodzenia, tętniak, choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, ciężka niewydolność serca, tachyarytmia, wydłużony odstęp QTc w zapisie EKG) · guz chromochłonny nadnerczy · zmniejszoną tolerancję glukozy · cukrzycę · niewyrównaną hipokaliemię (zmniejszenie stężenia potasu we krwi) · czynną lub przebytą gruźlicę płuc lub wirusowe czy grzybicze zakażenie dróg oddechowych. Nie należy rozpoczynać leczenia preparatem w okresie zaostrzenia choroby. Preparat jest przeznaczony dla osób, u których choroba ma postać przewlekłą. Preparat należy stosować regularnie, nawet w okresie bez objawów astmy. Pamiętaj, że jeżeli stosując preparat Symbicort Turbuhaler odczujesz poprawę, nie możesz przerywać lub modyfikować leczenia bez konsultacji z lekarzem. Oprócz leczenia podtrzymującego, w razie wystąpienia objawów można stosować doraźnie dodatkowe dawki preparatu, zgodnie z zaleceniami lekarza. Preparatu nie należy stosować zapobiegawczo, np. przed wysiłkiem. Jeżeli pomimo stosowania zalecanego dawkowania nie wystąpi oczekiwana poprawa lub konieczne jest częste stosowanie dodatkowych inhalacji (oprócz tych stosowanych w leczeniu podtrzymującym) świadczy to o pogorszeniu kontroli astmy i konieczności skonsultowania się z lekarzem, który rozważy zmianę sposobu leczenia. Nagłe i postępujące nasilenie objawów astmy lub POChP jest stanem mogącym zagrażać Twojemu życiu. Ważne! Jeżeli zauważysz, że zwykle stosowana dawka krótko działającego leku rozszerzającego oskrzela nie powoduje złagodzenia objawów, powinieneś jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Podobnie, jeżeli zaobserwujesz, że w celu złagodzenia objawów musisz zastosować większą niż dotąd dawkę tych leków lub dawki dotychczasowe musisz stosować coraz częściej powinieneś natychmiast skonsultować się z lekarzem. Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela wskazuje na pogorszenie kontroli astmy i zwiększa ryzyko wystąpienia jej ostrego napadu. Lekarz oceni Twój stan i zweryfikuje dalszy sposób leczenia. Może np. zwiększyć dawki kortykosteroidów wziewnych lub wprowadzić do leczenia kortykosteroidy doustne. Należy zawsze mieć przy sobie szybko działający lek rozszerzający oskrzela do stosowania doraźnie w razie potrzeby. Jeżeli po rozpoczęciu leczenia preparatem Symbicort Turbuhaler nastąpi nasilenie objawów astmy (może to objawiać się nasileniem świstów w drogach oddechowych, uczuciem ściskania w klatce piersiowej) lub objawy nie będą prawidłowo kontrolowane nie przerywaj leczenia lecz skonsultuj się z lekarzem. Podczas leczenia mogą wystąpić zaostrzenia choroby podstawowej. Jeżeli zostanie osiągnięta prawidłowa kontrola objawów astmy lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie stosowanej dawki preparatu. Nie wolno nagle przerywać leczenia. Jeżeli lekarz zaleci Ci zmniejszanie dawki, to ważne jest, abyś czynił to stopniowo i pozostawał w tym okresie pod fachową opieką medyczną, która regularnie będzie kontrolować Twój stan i odpowiedź Twojego organizmu na zmniejszoną dawkę preparatu. Powinieneś wiedzieć, że stosowanie formoterolu (jedna z substancji czynnych preparatu) podobnie jak stosowanie innych leków z grupy sympatykomimetyków może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu w surowicy krwi (hipokaliemia), które może być niebezpieczne dla Twojego zdrowia. Hipokaliemia może powodować zaburzenia rytmu serca, które mogą dodatkowo nasilać się skutkiem niedotlenienia tkanek w wyniku duszności. Powinieneś zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w przypadku gdy dodatkowo stosujesz leki moczopędne (stosowane np. w leczeniu nadciśnienia tętniczego) lub jesteś chory na ciężką postać astmy leczonej pochodnymi ksantyny (np. teofilina) czy kortykosteroidami, ponieważ w tej sytuacji może dojść do nasilenia hipokaliemii. Zapytaj lekarza czy w Twojej sytuacji należy regularnie kontrolować stężenie potasu we krwi i jak często powinieneś poddawać się tym badaniom. Rzadko, u niektórych osób, po przyjęciu dawki leku wziewnego stosowanego w celu rozszerzenia oskrzeli może wystąpić, przeciwnie do zamierzonego efektu, gwałtowny skurcz oskrzeli (tzw. paradoksalny skurcz oskrzeli). Skurcz ten, objawiający się świstami bezpośrednio po przyjęciu leku może być na tyle intensywny, że może stanowić zagrożenie życia. W takim wypadku przerwij natychmiast stosowanie preparatu i zastosuj inny szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela oraz szukaj pomocy lekarskiej. Jeżeli stosowałeś dotychczas steroidy/sterydy doustnie (działające ogólnoustrojowo) i zastępujesz je sterydami wziewnymi (preparat Symbicort Turbuhaler) skonsultuj się z lekarzem i wyjaśnij jakie środki ostrożności powinieneś zachować. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy. Dotyczy to szczególnie osób, które w przeszłości stosowały duże dawki sterydów, a także stanów nagłych i sytuacji związanych ze stresem. Wziewne podanie leku ogranicza jego ogólnoustrojowe działania niepożądane, niemniej jednak istnieje ryzyko ich wystąpienia zwłaszcza gdy lek stosowany jest długotrwałe i/lub w dużych dawkach. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych objawów po zastosowaniu kortykosteroidu (budezonid) wziewnego jest mniejsze niż po zastosowaniu doustnym. Działanie kortykosteroidów może zahamować naturalne wytwarzanie hormonów sterydowych przez korę nadnerczy a także spowodować wystąpienie objawów zespołu Cushinga, zaokrąglenie twarzy (księżycowaty kształt), spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości (ich wysycenia mineralnego), zwiększenie ciśnienia tętniczego, zaćmę, jaskrę. Dlatego lekarz dąży do stosowania najmniejszej dawki kortykosteroidu zapewniającej skuteczną kontrolę objawów astmy. Zaleca się aby podczas długotrwałego leczenia wziewnym kortykosteroidem regularnie kontrolować wzrost u dzieci. W razie wystąpienia spowolnienia wzrostu dziecka należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który może zalecić zmniejszenie dawki wziewnych kortykosteroidów. Wywołane ogólnoustrojowym działaniem kortykosteroidów wziewnych zahamowanie czynności kory nadnerczy może powodować ostrą niewydolność kory nadnerczy. Zagrożenie to szczególnie dotyczy dzieci i młodzieży przed ukończeniem 16. roku życia a także przypadków przerwania leczenia, nagłego zmniejszenia dawki, zakażenia, okresów silnego stresu (np. wypadek lub zabieg chirurgiczny). Jeżeli jesteś szczególnie narażony na stres lub planujesz zabieg chirurgiczny poinformuj o tym lekarza, który może ocenić stopień niewydolności kory nadnerczy i zalecić Ci dodatkowo doustne kortykosteroidy. Pamiętaj, że po każdej inhalacji powinieneś wypłukać jamę ustną wodą aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia grzybicy jamy ustnej i gardła. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: –preparat zawiera laktozę (preparat 320 µg + 9 µg: 491 µg laktozy/dawkę, preparat 160 µg + 4,5 µg: 730 µg laktozy/dawkę, preparat 80 µg + 4,5 µg: 810 µg laktozy/dawkę); zwykle taka ilość laktozy nie wywołuje objawów niepożądanych u pacjentów z nietolerancją laktozy, jednakże, jeżeli stwierdzono u Ciebie nietolerancję pewnych cukrów skonsultuj się z lekarzem. Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego. Dostarczany jest w uruchamianym wdechem inhalatorze Turbuh
aler, zaopatrzonym w licznik dawek. Mechanizm liczący inhalatora zlicza każdą uwolnioną dawkę, lecz liczba widoczna w okienku licznika zmniejsza się co 20 dawek. Dlatego po uwolnieniu pojedynczej dawki leku możesz nie zauważyć zmiany w okienku licznika. Gdy cyfra 0 na czerwonym tle znajdzie się w środkowej części okienka licznika oznacza to, że w inhalatorze nie ma leku. Jedna dawka inhalacyjna (jedna inhalacja) zawiera w zależności od opakowania 80 µg budezonidu + 4,5 µg formoterolu lub 160 µg budezonidu + 4,5 µg formoterolu lub 320 µg budezonidu + 9 µg formoterolu. Inhalator zawiera 60 dawek. Dostarczana dawka leku zależy od prawidłowo przeprowadzonej inhalacji. Dlatego bardzo ważne jest aby poprawnie opanować technikę inhalacji. Ponieważ ilość leku w dawce jest niewielka smak leku może być niewyczuwalny. Wziewne podanie leku umożliwia jego szybkie dotarcie bezpośrednio do dróg oddechowych czyli do miejsca jego działania. Tylko niewielka ilość podanej wziewnie substancji dociera do układu krążenia co pozwala ograniczyć do minimum ogólnoustrojowe działania niepożądane. Pamiętaj! · Aby zawsze w porę zaopatrzyć się w receptę i wykupić nowy preparat zanim zużyjesz do końca poprzedni. · Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela. · Utrzymuj inhalator (Turbuhaler) w czystości. Przecieraj raz w tygodniu zewnętrzną część ustnika suchą szmatką. Nie wolno odkręcać ustnika. Nie wolno używać wody ani innych płynów. Aparat do inhalacji Turbuhaler powinien być suchy. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i na zdolność wykonywania innych czynności wymagających koncentracji.

Czy można stosować Symbicort Turbuhaler w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. U kobiet w ciąży stosowanie preparatu jest możliwe jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania formoterolu u kobiet w ciąży. Do czasu uzyskania wystarczających danych zaleca się szczególną ostrożność. Formoterol może hamować akcję porodową. Preparatu nie należy stosować w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Symbicort Turbuhaler może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. W przypadku preparatu Symbicort Turbuhaler możliwe działania niepożądane są właściwe dla obu składników preparatu. Nie stwierdzono dodatkowych działań niepożądanych wynikających z jednoczesnego zastosowania obu składników. Do częstych działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą: delikatne drżenia mięśni, uczucie kołatania serca, przyspieszenie czynności serca, bóle głowy, kandydoza (pleśniawki) jamy ustnej i gardła. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia kandydozy należy płukać wodą jamę ustną po inhalacji. Do rzadkich ale ciężkich działań niepożądanych należą: reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego (obrzęk naczynioruchowy ust, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie i/lub przełykanie, duszność, skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs), oraz objawy ogólnego działania kortykosteroidów (w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, zespół Cushinga, księżycowata twarz, nadciśnienie tętnicze, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zaćma, jaskra). Jeżeli zauważysz pojawianie się objawów reakcji anafilaktycznej powinieneś natychmiast szukać pomocy lekarskiej. Preparat ten, podobnie jak inne leki wziewne, może powodować podrażnienie dróg oddechowych, kaszel, suchość w jamie ustnej, zapalenie gardła, zapalenie górnych dróg oddechowych, a także (rzadko) wystąpienie nagłego i silnego skurczu oskrzeli (tzw. paradoksalnego skurczu oskrzeli) objawiającego się świstami występującymi po przyjęciu leku, powodującego trudności w oddychaniu. W razie wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu, zastosować inny szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela i szukać pomocy lekarskiej. Ponadto preparat może powodować: nudności, zawroty głowy, skórne reakcje nadwrażliwości (np. pokrzywka, wysypka), łatwe siniaczenie, niepokój, bezsenność, zaburzenia zachowania, depresję, bóle mięśni i stawów, zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia), zmniejszenie stężenia potasu we krwi (hipokaliemia) objawiające się: zaburzeniami rytmu serca oraz bólami i kurczami mięśni. Rzadko u osób wrażliwych mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze dodatkowe a bardzo rzadko dławica piersiowa. Stosowanie beta2–mimetyków może powodować zwiększenie stężenia insuliny, wolnych kwasów tłuszczowych, glicerolu i związków ketonowych.